Internet Explorer koristi proxy server za lokalnu IP adresu ?ak i ako je opcija ?Premosti proxy server za lokalne adrese? uklju?ena

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 262981 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada se pove?ete sa Veb serverom pomo?u adrese Internet protokola (IP) ili potpuno odre?enog imena domena (FQDN) na lokalnoj mre?i, Microsoft Internet Explorer ili Windows Internet Explorer povezuju se preko dodeljenog proxy servera ?ak i ako je opcija Premosti proxy server za lokalne adrese uklju?ena.

Me?utim, ako se pove?ete sa Veb serverom pomo?u imena hosta (na primer, http://Vebserver) umesto pomo?u IP adrese (na primer, http://10.0.0.1) ili FQDN-a (na primer, http://Vebserver.imedomena.com), proxy server se zaobilazi i Internet Explorer se povezuje direktno sa serverom.

UZROK

Podrazumevano, samo se imena hosta proveravaju kada je opcija Zaobi?i proxy server za lokalne adrese uklju?ena.

RE?ENJE

Da biste zaobi?li opseg IP adresa ili odre?eno ime domena, navedite adrese na listi izuzetaka proxy servera:
 1. U programu Internet Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Veze kliknite na dugme Postavke LAN-a.
 3. Kliknite na dugme Vi?e opcija i u oblasti Izuzeci otkucajte odgovaraju?e informacije.

STATUS

Ovo pona?anje je predvi?eno dizajnom.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 262981 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 4.12
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 95
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • the operating system: Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
Klju?ne re?i: 
kbenv kbprb KB262981

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com