สร้าง SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจากวางจำหน่าย SP3 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2629969 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แสดงรุ่นของ Microsoft SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจากที่ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) ถูกนำออกใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง 10.00.5867.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงตามความต้องการ)

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5861.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2888996 การแก้ไข: ข้อมูลบริสุทธิ์เสียหายในตาราง sys.sysbinobjs ในฐานข้อมูลหลัก เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ SQL Server โดยใช้บัญชีผู้ใช้ SA แล้ว รัน DBCC CHECKDB
2877204 การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 8985 เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "dbcc shrinkfile" โดยใช้ชื่อของแฟ้มใน SQL Server 2008 R2 หรือ SQL Server 2008
2920987 การแก้ไข: ประสิทธิภาพต่ำเมื่อมีใช้พารามิเตอร์มากค่าเป็นตารางใน SQL Server


สร้าง 10.00.5861.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5852.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2958696 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 17 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3


สร้าง 10.00.5852.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 17 มีนาคม 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5850.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2936421 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 16 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3


สร้าง 10.00.5850.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 20 มกราคม 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5848.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2923520 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 15 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3


สร้าง 10.00.5848.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 18 พฤศจิกายน 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5846.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2893410 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 14 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3


สร้าง 10.00.5846.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 16 กันยายน 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5844.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2880350 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5844.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5840.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2863205 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5840.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5835.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2834048 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 11 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3


คำสั่งของฝ่ายสนับสนุน


มีปัญหากับแพคเกจการปรับปรุงสะสมต้นฉบับอยู่ ดังนั้น จะถูกแทนที่ ด้วยแพคเกจปรับปรุงใหม่ที่มีเวอร์ชันคือ 10.00.5841.00 แพคเกจนี้ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดในบทความนี้ ลูกค้าที่ติดตั้งไว้ build เดิม (10.00.5840.00), ควรปรับรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ ดาวน์โหลดการเชื่อมโยงในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ในขณะนี้ชี้ไปยังแพคเกจการปรับปรุง:

2834048 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 11 สำหรับ SP3 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL

สร้าง 10.00.5835.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 18 มีนาคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5829.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2814783 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

คำสั่งของฝ่ายสนับสนุน

ไม่มีปัญหากับแพคเกจการปรับปรุงนี้ ดังนั้น คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแพคเกจนี้เดี๋ยวนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแทนใช้แพคเกจต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) นี้สำหรับการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความ KB 2814783:

SQLServer2008_SP3_COD_2834048_10_00_5841

โปรดหมายเหตุว่ายัง มีการแก้ไขสำหรับ Cumulative เหนือแพคเกจปรับปรุงแพคเกจ 11 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 ตามที่จัดทำเอกสารในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2834048 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 11 สำหรับ SP3 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ลูกค้าที่ได้ติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงได้รับผลกระทบ (เลขการสร้าง 10.00.5835.00) ควรปรับรุ่นเป็นรุ่นใหม่เร็วที่สุด

สร้าง 10.00.5829.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 21 มกราคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5828.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2799883 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5828.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 19 พฤศจิกายน 2012

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5794.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2771833 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5794.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 17 กันยายน 2012

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5788.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2738350 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5788.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 16 กรกฎาคม 2012

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5785.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2715953 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5785.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 21 พฤษภาคม 2012

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5775.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2696626 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5775.0 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 19 มีนาคม 2012

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5770.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2673383 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5770.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2012

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5768.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2648098 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5768.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 21 พฤศจิกายน 2011

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5766.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633143 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5766.00 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2011

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.00.5500.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2617146 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3

สร้าง 10.00.5500.00 (SQL Server 2008 SP3)

นี่คือโครงสร้างของ SQL Server 2008 service pack ที่ถูกนำออกใช้ใน 6 เดือนตุลาคม 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2546951 รายการของปัญหาที่มีแก้ไข โดย SQL Server 2008 Service Pack 3

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง สำหรับ SQL Server 2005 และ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957826 สร้างตำแหน่งที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ SQL Server รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2629969 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 สิงหาคม 2557 - Revision: 17.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2629969 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2629969

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com