כיצד לפתור בעיות תצוגה במשחקים של Microsoft

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 263039 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות הקשורות לתצוגה, שבהן אתה עלול להיתקל בעת שימוש באחד המשחקים של Microsoft המפורטים בסעיף "חל על".

מידע נוסף

סעיף זה מכיל את הנושאים הבאים:
 • תופעות תצוגה כלליות
 • שיטות לפתרון בעיות תצוגה

תופעות תצוגה כלליות

הרשימה הבאה מכילה תופעות תצוגה כלליות, שבהן אתה עלול להיתקל בעת שימוש באחד המשחקים של Microsoft המפורטים בסעיף "חל על":
 • מרקמים חסרים.
 • המרקמים מעוותים.
 • צבעי המרקם מעוותים.
 • המרקמים מטושטשים.
 • המרקמים מהבהבים.
 • מצביע העכבר מהבהב.
 • טקסט המסך מטושטש או שלא ניתן לראותו.
 • הגרפיקה מופיעה בשחור או בלבן.
 • המסך הופך לשחור.
 • פסים אופקיים מהבהבים לרוחב המסך.

שיטות לפתרון בעיות תצוגה

בדוק אם קיימות בעיות מוכרות

ייתכן שקיימות בעיות ספציפיות מתועדות או שלבים לפתרון בעיות עבור המשחק שלך, שעשויים לסייע לך לפתור בעיות תצוגה. כדי להציג בעיות מוכרות עבור משחק של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft ולאחר מכן בחר או חפש את המשחק שלך:
http://support.microsoft.com/games

התקן את מנהל המסך האחרון עבור מתאם המסך

פנה אל היצרן של חומרת המסך לקבלת מידע אודות האופן שבו תוכל להשיג ולהתקין את הגירסה העדכנית של מנהל המסך של חומרת המסך שלך. כדי לראות אם קיימים עדכונים זמינים למנהל ההתקן, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
לחץ על הפעל כדי להציג הדגמה זו של מדיה זורמת.
לקבלת פרטים על אופן הפנייה ליצרן מתאם המסך, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
חברת Microsoft מוסרת פרטי קשר של ספקים חיצוניים כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. חברת Microsoft אינה ערבה למידת הדיוק בפרטי הקשר של ספק חיצוני זה.
כדי לאתר את השם והיצרן של חומרת המסך שברשותך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב- Microsoft Windows XP, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד dxdiag בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  ב- Windows Vista, לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד dxdiag בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על dxdiag.exe ברשימה תוכניות.
 2. לחץ על הכרטיסייה תצוגה.
 3. תחת התקן, אתר את השם והיצרן.
 4. לחץ על Exit (יציאה).
לחץ על הפעל כדי להציג הדגמה זו של מדיה זורמת.

התקן את הגירסה האחרונה של DirectX

כדי להוריד ולהתקין את הגירסה האחרונה של DirectX, בקר באתר הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/windows/directx/default.mspx

כוונון הגדרות התצוגה

משחקים חדשים רבים של Microsoft מחייבים כרטיס מסך וצג שיכולים להציג רזולוציה של ?800 x 600 לפחות ברמת צבע גבוהה (16 סיביות). הגדר את רזולוציית התצוגה של Windows ל- ?800 x 600 ברמת צבע גבוהה (16 סיביות), ולאחר מכן בדוק את המשחק. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב-Windows XP, לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  ב- Windows Vista, לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד התאמה אישית בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית ברשימה תוכניות.
 2. ב- Windows XP, לחץ פעמיים על תצוגה.

  ב- Windows Vista, לחץ פעמיים על הגדרות תצוגה.
 3. לחץ על הכרטיסייה הגדרות.
 4. הזז את מחוון אזור שולחן עבודה או את מחוון אזור מסך להגדרה של ?800 x 600 פיקסלים.
 5. בתיבה לוח צבעים או בתיבה צבעים, לחץ על =רמת צבע גבוהה (16 סיביות).
 6. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור פעם נוספת.
 7. לחץ על כן כדי לקבל את ההגדרות.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
כוונון הגדרות התצוגה

הערה לאחר שתשנה את רזולוציית המסך, תוכל לכוונן את הגדרות הצג כך שתצוגת המסך תהיה תקינה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד הצג.

אם ידוע לך באיזו רזולוציה המשחק מוגדר לפעול, קבע את הגדרות התצוגה של Windows לאותה רזולוציה כמו של המשחק. תוכל גם לנסות להגדיר את רזולוציית התצוגה ל- ?640 x 480 ברמת צבע גבוהה (16 סיביות).

כוונון האצת חומרת הגרפיקה

כדי לכוונן את האצת חומרת הגרפיקה, השתמש בשיטה המתוארת עבור מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש:
 • Windows Vista
  1. לחץ על התחל
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
   , הקלד התאמה אישית בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית ברשימה תוכניות.
  2. לחץ על הגדרות תצוגה.
  3. לחץ על הגדרות מתקדמות.
  4. לחץ על הכרטיסיה פתרון בעיות ולאחר מכן לחץ על שינוי הגדרות.
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   הרשאת בקרת גישה למשתמש
   אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לבצע אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על 'אפשר'.
  5. הזז את המחוון האצת חומרה שתי רמות מימין לאפשרות מלאה (ההגדרה בטל האצות של סמנים ומפות סיביות).
  6. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש כעת.
  7. לאחר שהמחשב הופעל מחדש, בדוק את המשחק.
 • Microsoft Windows 2000 או Windows XP
  1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על לוח הבקרה.
  2. לחץ פעמיים על תצוגה.
  3. בכרטיסיה הגדרות, לחץ על מתקדם.
  4. לחץ על הכרטיסיה פתרון בעיות.
  5. הזז את המחוון האצת חומרה שתי רמות מימין לאפשרות מלאה (ההגדרה בטל את כל ההאצות של סמנים וציור מתקדם).
  6. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור פעם נוספת.
  7. בדוק את המשחק.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  כוונון האצת גרפיקה
 • Microsoft Windows 98 או Microsoft Windows Millennium Edition
  1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה
  2. לחץ פעמיים על מערכת.
  3. בכרטיסיה ביצועים, לחץ על גרפיקה.
  4. הזז את המחוון האצת חומרה רמה אחת מימין לאפשרות מלאה (ההגדרה האצה מרבית).
  5. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על סגור.
  6. אם תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על כן .
  7. בדוק את המשחק.
הערה אם המשחק שלך פועל כאשר האצת המסך לא מופעלת, ייתכן שעליך לעדכן את מנהל המסך או שמתאם התצוגה אינו יכול להפעיל את המשחק בהאצה מלאה.

בדיקת Direct 3D או הפעלתו

כדי לבדוק את האצת Direct3D או להפעילה ב- Windows XP, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד dxdiag ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסיה תצוגה, ודא שכל התכונות של DirectX מופעלות. אם תכונות כלשהן מושבתות, לחץ על הפעל לצד התכונה.

  הערה אם חלק מהתכונות של DirectX אינן זמינות, ודא שמתאם המסך עונה על הדרישות המינימליות.

הערה Windows Vista מאפשר באופן אוטומטי האצה של Direct 3D, אם אפשרות זו נתמכת על-ידי התקן התצוגה ומנהל ההתקן.
לחץ על הפעל כדי להציג הדגמה זו של מדיה זורמת.

מעבר ממצב מסך מלא למצב חלון

באפשרותך להעביר את המשחק לפעולה במצב חלון. כדי לעבור למצב חלון, הפעל את המשחק ולאחר מכן הקש ALT+ENTER.

הערה
ישנם משחקים שאינם תומכים בפונקציה זו.
 • אם המשחק לא עבר למצב חלון, המשך לשלב הבא.
 • אם המשחק עבר למצב חלון והבעיה לא מתרחשת עוד, כרטיס המסך ו- DirectX אינם מותקנים כראוי או שכרטיס המסך לא יכול להפעיל את המשחק במצב משחק מלא.

כוונון קצב הרענון

עבור Windows Vista, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את 'הגדרות תצוגה'. לשם כך, לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד התאמה אישית בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית ברשימה תוכניות.
 2. לחץ על הגדרות מתקדמות.
 3. לחץ על הכרטיסיה צג ולאחר מכן בחר בקצב רענון חדש. כוונון הצג יימשך פרק זמן קצר. אם ברצונך לשמור את השינויים, לחץ על החל. אם לא תחיל את השינויים בתוך 15 דקות, קצב הרענון יחזור להגדרה המקורית.
עבור Microsoft Windows 2000 או Microsoft Windows XP, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על לוח הבקרה. לחלופין, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על תצוגה.
 3. בכרטיסיה הגדרות, לחץ על מתקדם.
 4. בכרטיסיה מתאם, לחץ על פירוט כל המצבים.
 5. בחר מצב חוקי.
 6. לחץ פעמיים על אישור.
עבור Microsoft Windows 98 ו- Microsoft Windows Millennium Edition, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על לוח הבקרה. לחלופין, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על תצוגה.
 3. בכרטיסיה הגדרות, לחץ על מתקדם.
 4. בכרטיסיה מתאם, לחץ על שינוי.
 5. פעל בהתאם להנחיות האשף לעדכון מנהל התקן.
 6. לחץ פעמיים על אישור.
עבור Windows 95, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על תצוגה.
 3. בכרטיסיה הגדרות, לחץ על מתקדם.
 4. בכרטיסיה מתאם, תחת קצב רענון, בחר ברירת מחדל של מתאם.
 5. לחץ פעמיים על אישור.

הסרת מתאמים מרובים באמצעות כלי האבחון של DirectX ?(Windows 95 ו- Windows 98 בלבד)

כדי להסיר מתאמים מרובים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד dxdiag -ghost בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסיה עזרה נוספת.
 3. לחץ על לחצן לא פעיל.
 4. לחץ על הפריט בצד ימין ולאחר מכן לחץ על גיבוי.
 5. חזור על שלבים אלה עד שכל הפריטים יוסרו מהחלון 'לא פעיל'.
 6. לחץ על Exit (יציאה).

הגדרת גודל הפתח של יציאה הגרפיקה המואצת ל- 64 מגה-בתים או 128 מגה-בתים

אם אתה משתמש במתאם מסך של יציאת גרפיקה מואצת (AGP) עם פחות מ- 32 מגה-בתים (MB) של זיכרון, והגודל של פתח ה- AGP מוגדר כנמוך, חלק מהמשחקים עלולים לקרוס וחלק מהיישומים עלולים שלא לפעול. מומלץ להגדיר את הגודל של פתח AGP ל- ?64 MB אם ברשותך זיכרון מערכת כולל של ?192 MB או פחות.

אם ברשותך זיכרון מערכת של ?256 MB, או אם ברשותך יותר מ- ?256 MB של זיכרון מערכת, הגדר את הפתח ל- 128. להגדרות גבוהות אין השפעה משמעותית על הביצועים והן מגדילות בפועל את הגודל של טבלת Graphic Address Remapping Table ?(GART), על אף שלהגדלת טבלת ה- GART יש לעתים השפעה הפוכה. הגודל של פתח AGP נקבע על-ידי הגדרה ב- BIOS של מחשבים רבים. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לכוונן את הגודל של פתח AGP, פנה ליצרן המחשב או ליצרן לוח האם.

לקבלת מידע על אופן הפנייה ליצרן המחשב או יצרן לוח האם, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 263039 - Last Review: שבת 29 דצמבר 2007 - Revision: 28.6
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft Age of Empires II: The Age of Kings
 • Microsoft Age of Empires II: The Conqueror's Expansion
 • Microsoft Age of Empires II Gold Edition
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Bicycle Board Games 1.5
 • Microsoft Bicycle Card Games 1.0
 • Microsoft Casino
 • Microsoft Classic Board Games 1.0
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater
 • Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe
 • Microsoft Crimson Skies
 • Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight
 • Microsoft Freelancer
 • Microsoft Halo PC 1.0
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Impossible Creatures
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • Microsoft MechCommander 2
 • Microsoft MechWarrior 4: Black Knight
 • Microsoft MechWarrior 4: Clan Mech Pak
 • Microsoft MechWarrior 4: Inner Sphere Mech Pak
 • Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries
 • Microsoft MechWarrior 4: Vengeance
 • Microsoft Midtown Madness 2
 • Microsoft Motocross Madness 2
 • Microsoft Pandora's Box
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
מילות מפתח 
kbgraphxlink kbdisplay kbenv kbhowto KB263039

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com