Article ID: 263044 - View products that this article applies to.
אם מאמר זה אינו מתאר את בעיית החומרה שנתקלת בה, נא בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת הבאה כדי לעיין במאמרים נוספים העוסקים בחומרה:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר אתה משתמש ב-Fdisk.exe כדי לחלק למחיצות דיסק קשיח שגודלו מעל 64 GB ?(64 ג'יגה בתים, שהם 68,719,476,736 בתים), Fdisk אינו מדווח על הגודל הנכון של הדיסק הקשיח.

הגודל ש-Fdisk מדווח עליו הוא הגודל המלא של הדיסק הקשיח פחות 64 GB. למשל, אם גודל הכונן הפיזי הוא 70.3 GB ?(75,484,122,112 בתים), Fdisk מדווח שגודל הכונן הוא 6.3 GB ?(6,764,579,840 בתים).

סיבה

Fdisk משתמש באופן פנימי בכמה ערכים של 16 סיביות לחישוב גודל הכונן. כאשר גודל הכונן גדול או שווה ל-64 GB מתרחשת גלישה בחלק ממשתנים אלה.

פתרון הבעיה

תיקון נתמך עומד לרשותך כעת מ-Microsoft, אך הוא נועד אך ורק כדי להסדיר את הבעיה המתוארת במאמר זה. החל את התיקון אך ורק במחשבים שבהן מתעוררת בעיה ספציפית זו.

כדי לפתור בעיה זו מיידית, הורד את התיקון על-ידי לחיצה על קישור ההורדה שבהמשך מאמר זה. באפשרותך גם לפנות אל שירותי התמיכה של Microsoft כדי לקבל את התיקון. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירותי התמיכה במוצר של Microsoft ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft, שכתובתו:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;HE;CNTACTMS
הערה: במקרים מיוחדים שבהם מומחה תמיכה של Microsoft יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה שהצגת, ייתכן שהחיוב על הפנייה לתמיכה בנושא זה יבוטל. דמי התמיכה הרגילים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה נוספות שאינן מזכות אותך בעדכון הספציפי האמור.

הערה: תיקון חם זה לא נועד לדיסקים קשיחים עם כתובת בלוק לוגית (LBA) של 48 סיביות, ואינו נתמך בדיסקים קשיחים שגודלם מעל 137 GB.

הגירסה האנגלית של תיקון תוכנה זה אמורה להכיל את תכונות הקובץ ונתוני הגירסה הבאים:
 תאריך   שעה   גודל  שם קובץ  מערכת הפעלה
 ---------------------------------------------------------------
 19.05.00 10:30  64,428 Fdisk.exe ?Windows 98
 18.05.00 08:35  64,460 Fdisk.exe ?Windows 98 Second Edition
				
הערה: החבילה שמתקינה תיקון זה מכילה את שתי הגירסאות של התיקון, גם ל-Windows 98 וגם ל-Windows 98 Second Edition. החבילה מתקינה את הגירסה הנכונה באופן אוטומטי.

אלה הקבצים הזמינים להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044usa8.exe - אנגלית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044ear8.exe - ערבית (Enabled)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044lar8.exe - ערבית (Localized)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044chs8.exe - סינית (פשוטה)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044cht8.exe - סינית (מסורתית)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044cze8.exe - צ'כית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044dan8.exe - דנית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044dut8.exe - הולנדית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044fin8.exe - פינית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044frn8.exe - צרפתית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044ger8.exe - גרמנית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044gr78.exe - יוונית (דף קוד 737)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044gr88.exe - יוונית (דף קוד 869)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044ehe8.exe - עברית (Enabled)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044lhe8.exe - עברית (Localized)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044hun8.exe - הונגרית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044itn8.exe - איטלקית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044jpn8.exe - יפנית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044kor8.exe - קוריאנית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044nor8.exe - נורבגית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044pol8.exe - פולנית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044brz8.exe - פורטוגזית (ברזיל)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044por8.exe - פורטוגזית (פורטוגל)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044rus8.exe - רוסית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044spa8.exe - ספרדית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044svk8.exe - סלובקית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044slo8.exe - סלובנית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044swe8.exe - שוודית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044tha8.exe - תאילנדית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
DOWNLOAD
הורד עכשיו את הקובץ 263044trk8.exe - טורקית
לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
קובץ זה עבר סריקת וירוסים של Microsoft.? Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

סטטוס

Microsoft אישרה כי בעיה זו קיימת במוצריה הנזכרים בתחילת מאמר זה.

בעיה זו תוקנה ב-Microsoft Windows Millennium Edition.

מידע נוסף

חבילה זו מתקינה את קובץ Fdisk.exe המעודכן בתיקיות Windows\Command ו- Windows\Options\Cabs במחשבים שפועלת בהם מערכת הפעלה Windows 98 או Windows 98 Second Edition. אם אתה מפעיל את המחשב מדיסק אתחול של Windows 98 כדי לחלק למחיצות או לפרמט את הדיסק הקשיח, עליך להעתיק את קובץ Fdisk.exe המעודכן מהתיקייה Windows\Command לדיסק האתחול, כשאתה דורס את הגירסה המקורית של Fdisk.exe עבור Windows 98 או Windows 98 Second Edition הקיימת בדיסק.

לקבלת מידע נוסף על בעיות בדיסק קשיח שגדול מ- 64 GB, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
263045 Format מציג לא נכון גודל של כוננים הגדולים מ- 64 GB (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לא קיים תיקון לשום גירסה של Windows 95. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים הבאים מתוך Microsoft Knowledge Base:
246818 Windows 95 אינו תומך בדיסקים קשיחים שגדולים מ- 64 GB (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על תיקונים חמים ל-Windows 98 ול-Windows 98 Second Edition, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
206071 מידע כללי על תיקונים חמים ל-Windows 98 ול-Windows 98 Second Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 263044 - Last Review: יום שלישי 08 אוגוסט 2006 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
מילות מפתח 
kbqfe kbhotfixserver kbgraphxlinkcritical kbprb KB263044

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com