Fdisk ไม่เห็นขนาดที่แท้จริงของฮาร์ดดิสก์ที่จุกว่า 64 กิกะไบต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 263044 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้ Fdisk.exe เพื่อสร้างพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ที่ใหญ่กว่า 64 กิกะไบต์ (64 กิกะไบต์ หรือ 68,719,476,736 ไบต์) Fdisk จะไม่รายงานขนาดที่ถูกต้องของฮาร์ดดิสก์

ขนาดที่ Fdisk รายงานจะเป็นขนาดของฮาร์ดดิสก์นั้นๆ ลบด้วย 64 กิกะไบต์ เช่น หากดิสก์จริงๆ มีความจุ 70.3 กิกะไบต์ (75,484,122,112 ไบต์) Fdisk จะรายงานว่าไดรฟ์มีความจุ 6.3 กิกะไบต์ (6,764,579,840 ไบต์)

สาเหตุ

Fdisk ใช้ค่าภายในแบบ 16 บิตบางส่วนเพื่อคำนวณขนาดของไดรฟ์ ตัวแปรเหล่านี้บางส่วนมีการเกินขนาดเมื่อขนาดของไดรฟ์เท่ากับหรือมากกว่า 64 กิกะไบต์

การแก้ไข

สามารถโหลดการแก้ไขที่สนับสนุนจาก Microsoft ได้แล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขโดยการคลิกการเชื่อมโยงสำหรับการดาวน์โหลดที่จะมีให้ต่อไปในบทความนี้หรือติดต่อฝ่ายบริการด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับการแก้ไข สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับการแก้ไข และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ: ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุน Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะอย่างจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการปรับปรุงโดยเฉพาะ

หมายเหตุ: hotfix นี้ไม่ได้รับการออกแบบสำหรับฮาร์ดดิสก์ชนิด logical block addressing (LBA) 48 บิต และไม่สนับสนุนฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุเกินกว่า 137 กิกะไบต์

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีคุณลักษณะของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า:
 วันที่     เวลา  ขนาด ชื่อแฟ้ม   ระบบปฏิบัติการ
 ---------------------------------------------------------------
 05/19/00 10:30am 64,428 Fdisk.exe Windows 98
 05/18/00  8:35am 64,460 Fdisk.exe Windows 98 Second Edition
				
หมายเหตุ: แพ็คเกจที่ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขทั้งสำหรับ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition โดยแพ็คเกจจะติดตั้งรุ่นที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044usa8.exe - ภาษาอังกฤษตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044ear8.exe - Arabic (Enabled) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044lar8.exe - Arabic (Localized) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044chs8.exe - Chinese (Simplified) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044cht8.exe - Chinese (Traditional) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044cze8.exe - Czech ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044dan8.exe - Danish ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044dut8.exe - Dutch (Netherlands) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044fin8.exe - Finnish ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044frn8.exe - French ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044ger8.exe - German ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044gr78.exe - Greek (code page 737) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044gr88.exe - Greek (code page 869) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044ehe8.exe - Hebrew (Enabled) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044lhe8.exe - Hebrew (Localized) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044hun8.exe - Hungarian ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044itn8.exe - Italian ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044jpn8.exe - Japanese ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044kor8.exe - Korean ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044nor8.exe - Norwegian ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044pol8.exe - Polish ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044brz8.exe - Portuguese (Brazil) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044por8.exe - Portuguese (Portugal) ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044rus8.exe - Russian ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044spa8.exe - Spanish ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044svk8.exe - Slovak ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044slo8.exe - Slovenian ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044swe8.exe - Swedish ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044tha8.exe - Thai ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด 263044trk8.exe - Turkish ตอนนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้ม Microsoft Support คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดแฟ้ม Microsoft Support Files จากออนไลน์เซอร์วิส (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้นๆ แฟ้มนี้จะได้รับการบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับสิทธิไปยังแฟ้ม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน Microsoft Windows Millennium Edition

ข้อมูลเพิ่มเติม

แพ็คเกจนี้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Fdisk.exe ไปยังโฟลเดอร์ Windows\Command และ Windows\Options\Cabs ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 หรือ Windows 98 Second Edition หากคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์จากแผ่น startup disk ของ Windows 98 เพื่อแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ คุณควรคัดลอก Fdisk.exe ที่ได้รับการปรับปรุงจากโฟลเดอร์ Windows\Command ไปยัง Startup Disk โดยแทนที่รุ่นเดิมของ Windows 98 หรือ Windows 98 Second Edition ของ Fdisk.exe ในแผ่น Startup Disk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ฮาร์ดดิสก์มีความจุมากกว่า 64 กิกะไบต์ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
263045 Format แสดงขนาดของไดรฟ์ที่มีความจุมากกว่า 64 กิกะไบต์ไม่ถูกต้อง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ไม่มีโปรแกรมสำหรับแก้ไขสำหรับรุ่นของ Windows 95 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
246818 Windows 95 ไม่สนับสนุนฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุมากกว่า 32 กิกะไบต์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ hotfix ของ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition โปรดคลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
206071 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ hotfix ของ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 263044 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2549 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbgraphxlinkcritical kbprb kbqfe KB263044

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com