Jak ustawienia buforowania w programie Internet Explorer wpływają na przeglądanie sieci Web

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 263070 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W celu zwiększenia wydajności przeglądania w programie Internet Explorer można zmienić ustawienia buforowania, które wpływają na sposób używania tymczasowych plików internetowych.

Więcej informacji

Aby wyświetlić lub zmodyfikować ustawienia buforowania

Program Internet Explorer 4.x

 1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. W sekcji Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij żądaną opcję, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Internet Explorer 5

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. W sekcji Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij żądaną opcję, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.

Opis ustawień buforowania

W obszarze Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron znajdują się cztery opcje:
 • Przy każdej wizycie na tej stronie: gdy następuje powrót do wcześniej wyświetlanej strony, program Internet Explorer powinien sprawdzać, czy nie uległa ona zmianie od czasu ostatniej wizyty. Jeśli strona uległa zmianie, program Internet Explorer wyświetla nową stronę i zapisuje ją w folderze tymczasowych plików internetowych. Należy zauważyć, że zaznaczenie tej opcji może spowolnić przeglądanie wcześniej wyświetlanych stron.
 • Przy każdym uruchomieniu programu Internet Explorer: w przypadku wyświetlenia witryny sieci Web, która już była odwiedzana w tej samej sesji programu Internet Explorer, program Internet Explorer używa zbuforowanych tymczasowych plików internetowych, zamiast pobierać stronę. Naciśnięcie klawisza F5 lub kliknięcie przycisku Odśwież powoduje, że program Internet Explorer pobiera stronę.
 • Automatycznie (tylko program Internet Explorer 5 lub nowszy): to ustawienie jest takie samo jak poprzednie, ale określa algorytm logiczny używany do poznania zachowania strony sieci Web. To ustawienie określa, że gdy następuje powrót do wcześniej wyświetlanej strony, program Internet Explorer nie powinien sprawdzać, czy nie uległa ona zmianie od czasu ostatniej wizyty.

  W przypadku wybrania tego ustawienia program Internet Explorer sprawdza, czy nie pojawiła się nowa zawartość, tylko wtedy, gdy użytkownik powróci do strony, którą wyświetlił w czasie wcześniejszej sesji programu Internet Explorer lub wcześniejszego dnia. Z czasem, jeśli program Internet Explorer ustali, że obrazy na stronie rzadko ulegają zmianie, jeszcze rzadziej sprawdza, czy nie ma nowszych obrazów.
 • Nigdy: program Internet Explorer nie sprawdza, czy na serwerze sieci Web jest nowsza zawartość.

Właściwości

Numer ID artykułu: 263070 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 4.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbenv KB263070

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com