USB ทั่วไปในการแก้ไขปัญหาใน Windows 98, Windows 98 Second Edition และ Windows ฉัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 263218
หากบทความนี้อธิบายการของคุณที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ออก โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับ อุปกรณ์ Serial Bus (USB) universal ใน Windows 98, Windows 98 Second Edition และ Windows Millennium Edition (ฉัน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากอุปกรณ์ USB เป็นอุปกรณ์ Plug and Play ไม่มี เพียงเล็กน้อยที่คุณสามารถทำการควบคุม หรือกำหนดค่าเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่คุณสามารถ ติดตามปัญหา USB มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ชำรุด หรือการกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง ฮาร์ดแวร์
  • อุปกรณ์ที่ชำรุด กำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดหายไป โปรแกรมควบคุม
  • ไม่ตรงกันสายเคเบิล
  • เฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัยหรือระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน (BIOS)
  • ฮับหลักที่กำหนดค่าไว้ไม่ถูกต้อง
คุณสามารถใช้เคล็ดลับการแก้ปัญหาต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบ แต่ละเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

ฮาร์ดแวร์ที่ชำรุด หรือการกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง

โดยทั่วไป ถ้าคุณได้ทำการเชื่อมต่อชำรุด หรือกำหนด ค่าอย่างไม่ถูกต้อง อุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB มันทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง (แฮง) ใน ส่วนใหญ่ของอินสแตนซ์เหล่านี้ คุณต้องจริงปิดคอมพิวเตอร์ และ เปิดกลับไปใหม่บัส โปรดสังเกตว่า อาจจะยากต่อการ ระบุอุปกรณ์ที่มีการชำรุด หรือถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง If คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณทราบว่า มีการทำงานอย่างถูกต้องจะพร้อมใช้งาน ให้ลองต่อสาย อุปกรณ์ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพื่อดูว่าปัญหาแบบเดียวกัน

ถ้ามีการต่ออุปกรณ์เข้ากับฮับ ถอดสายอุปกรณ์ จากฮับแล้วต่ออุปกรณ์เข้ากับฮับหลักโดยตรง

ปัญหาฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ (เช่นสูง หรือต่ำพลังงาน การขาดแคลนแบนด์วิดท์ ชำรุด หรือไม่ถูกต้องถูกกำหนดค่าเฟิร์มแวร์ และอื่น ๆ) อาจทำให้เกิดปัญหา เกิดขึ้น

ตรวจสอบ Device Manager เพื่อให้แน่ใจว่า เป็นฮับหลัก ทำงานได้อย่างถูกต้อง หากฮับหลักแสดงตกใจ ในวงกลมสีเหลือง ให้ตรวจสอบว่า BIOS ถูกกำหนดให้กับการร้องขอสัญญาณขัดจังหวะ (IRQ) กับคอนโทรลเลอร์ USB หลัก นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จะ โหลดสำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Device Manager เพื่อแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ ปัญหา คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
133240การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager
ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่ทำงาน เมื่อคุณเสียบอุปกรณ์เข้า ฮับหลัก การตรวจสอบว่า ความต้องการใช้พลังงานของบัสจะมีการ เกิน อุปกรณ์ USB สามารถดึงสูงสุด 500 milliamps สำหรับแต่ละการเชื่อมต่อ ถ้า อุปกรณ์พยายามดึงพลังงานมากกว่านี้ การแนะนำข้อมูลจำเพาะ ที่คอมพิวเตอร์สามารถปิดการใช้งานพอร์ตเฉพาะจนกว่าคอมพิวเตอร์ พลังงานคือ cycled (ซึ่งเรียกว่า "การพัก" พอร์ต) นอกจากนี้ ถ้า อุปกรณ์วาด milliamps น้อยกว่า 50 พอร์ตที่ไม่เคยใช้งาน

ตรวจสอบการพลังงานแท็บใน USB Root Hub คุณสมบัติการตรวจสอบการใช้พลังงาน Bus USB

การชำรุด การกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ขาดหายไป

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB คอมพิวเตอร์ควรโหลดแล้ว การกำหนดค่าอุปกรณ์ โดยไม่มีการร้องขอโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (สันนิษฐานว่า อุปกรณ์อยู่ภายในโปรแกรมควบคุมคลาสที่กำหนด และให้มา) ถ้าคอมพิวเตอร์ แสดงพร้อมท์คุณสำหรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ การตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อ ตรวจสอบว่า มีโปรแกรมควบคุมหรือไม่

ไม่ตรงกันสายเคเบิล

มีอยู่สองชนิดของสายเคเบิล USB ความเร็วสูง และความเร็วต่ำ สายเคเบิลความเร็วต่ำที่แตกต่างจากสายเคเบิลความเร็วสูงหุ้ม If คุณเสียบอุปกรณ์ความเร็วสูงสายเคเบิลความเร็วต่ำ คุณสามารถทำให้เกิดสัญญาณ ความบิดเบี้ยวระยะไกล

การตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ทั้งหมดคือ การทำงานอย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่ต้องใส่ความสามารถในการวาด พลังงานจากฮับไม่เสียบสายด้านอื่น ๆ ของการ ฮับไม่เปิด ซึ่งทำให้ฮับ และอุปกรณ์ทั้งหมดลงลูกโซ่ไป สามารถใช้งาน หากฮับนั้นได้รับพลังงาน ตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟสำหรับ ฮับที่มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

เฟิร์มแวร์หรือ BIOS ที่ล้าสมัย

คีย์ไปยังอุปกรณ์ USB ทั้งหมดเป็นเฟิร์มแวร์ อุปกรณ์ USB เฟิร์มแวร์ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมด ไม่มีการตั้งค่าพอร์ต จนกว่าที่อธิบายในเฟิร์มแวร์ได้โหลด และตรวจสอบโดย ฮับหลัก นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากใช้กับทุกรายการเช่นเครื่องพิมพ์ และ โมเด็ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดที่ใช้ พร้อมใช้งานสำหรับทั้ง BIOS ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แต่ละชนิด

อาการของเฟิร์มแวร์ที่ชำรุด หรือการกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้องอาจจะ ผิดปกติ โดยทั่วไป เมื่อคุณเอาออก และ re-add อุปกรณ์ USB อุปกรณ์แล้ว เพียงแต่จะสามารถใช้ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อาจปรากฏเป็นวินาที อินสแตนซ์ของการที่อุปกรณ์ และโหลดตัวเองเช่นใน'ตัวจัดการอุปกรณ์' ถ้าคุณเห็น ซ้ำของอุปกรณ์ ตรวจสอบว่า คุณมีเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดสำหรับ อุปกรณ์นี้ทำ ปัญหานี้ไม่ได้รับการทั่วไปกับเครื่องพิมพ์ USB และโมเด็ม ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ที่มีเหมือนกับสาเหตุที่เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์โหลดไดรเวอร์แล้ว เพิ่มอุปกรณ์ที่สองที่ปรากฏที่มีอยู่จะ ไม่มีโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์ที่สอง แสดงตกใจในวงกลมสีเหลืองใน'ตัวจัดการอุปกรณ์' อุปกรณ์อาจทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่คุณไม่สามารถลบอุปกรณ์ "ghost" จนถึง คุณถอดอุปกรณ์หลักที่อาจสร้างอุปกรณ์ชุดที่สอง นอกจากนี้ คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้ โดยการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ หรือ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นั้น

ฮับหลักไม่ถูกต้องถูกกำหนดค่า

คอนโทรลเลอร์ USB ต้องกำหนด IRQ สาย IRQ ไม่ กำหนดใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ และมักจะมีกำหนด IRQ 9

ปัญหาอื่น ๆ

เรื่องเฉพาะ Windows 98

195241อุปกรณ์บัสอนุกรม universal อาจไม่ทำงานในเซฟโหมด
206002แป้นพิมพ์ USB หรือเมาส์ไม่ทำงานใน Windows 98
255715ไม่สามารถปิดระบบ Windows ด้วยโมเด็ม USB และอะแดปเตอร์วิดีโอ ATI

เรื่องเฉพาะ Windows 98 Second Edition

241831ตัวควบคุมกล้องบางตัวไม่พร้อมใช้งานหลังจากปรับรุ่นเป็นกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล USB DVC323 ของ Kodak การใช้ NetMeeting 3
232865530CDT Toshiba Tecra ต่อจากโหมดสแตนด์บายเมื่อเทียบชิดขอบ
233086แฮงการติดตั้งในระหว่างการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์ของ HP
238781คอมพิวเตอร์ดำเนินต่อหลังจากที่ Warm ปลดการเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ USB ในสถานีที่เทียบชิดขอบ
232757X สีแดงบน Kodak DVC300 หรือกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล DVC323 ของ Kodak
240022คีย์ของ Windows อาจไม่ทำงานบนแป้นพิมพ์แบบ USB
241134USB เมาส์หรือแป้นพิมพ์ที่ไม่ได้ทำงานกับคอนโทรลเลอร์ USB ของ AMD OHCI
241084คอมพิวเตอร์แฮงโหมด S4 ACPI ป้อนค่า ด้วยอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ
247385ไม่มีเสียงในลำโพง USB Yamaha YSTMS55D ใน Windows 98 Second Edition

ปัญหาในทั้ง Windows 98 และ Windows 98 Second Edition

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
236934Electrostatic Discharge ปิดใช้งานอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับฮับ USB
247853CAPS LOCK คีย์อยู่ที่เริ่มต้นด้วยแป้น Universal Serial Bus พิมพ์ติดตั้งอยู่
244594หยุดการสแกนโดยใช้ตัวควบคุมโฮสต์เปิด NEC และสแกนเนอร์ HP USB

เรื่องเฉพาะ Windows ฉัน

สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการสนับสนุน USB ใน Windows Me คลิก หมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
269138ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: การไดรเวอร์ NT1003SYS เข้ากันไม่ได้กับ Windows ฉัน
268170ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเสียบไดรฟ์ 100 ใน Zip Iomega Universal Serial Bus
268146Windows Millennium Edition ตรวจพบไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์เมื่อหนึ่งไม่มีอยู่
267860ลำโพง USB Roland SuperMPU64 เล่นเพลง MIDI
267597HP ScanJet 4100C สารเกี่ยวกับการดำเนินการข้อผิดพลาดระดับ: โปรแกรมนี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้องบน Windows รุ่นนี้
267491MP3 ข้ามเพลงเมื่อคัดลอกแฟ้มที่ มีอุปกรณ์ USB
267317ไม่สามารถเอาโปรแกรมควบคุมสำหรับเมาส์ PS/2 ใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'
266068กล้อง USB ของ Philips 665 Vesta ไม่สามารถติดตั้งบน Windows Millennium Edition
266014ไม่มีอักษรระบุไดรฟ์กับ USB หรือ IEEE 1394 เก็บอุปกรณ์
266013อัตราการทำซ้ำของแป้นพิมพ์ไม่ตรงกับการตั้งค่าคุณสมบัติของแป้นพิมพ์
265876เลื่อนตัวเลือกสำหรับฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ USB และ LS 120 ไดรฟ์อาจไม่ทำงาน
265860ไม่สามารถเลือกข้อความใน Edit.com กับแป้น Shift บนแป้นพิมพ์ของ USB
265478การติดตั้งโปรแกรมควบคุม Aureal VXD อาจทำให้เกิดการเอาออกของอุปกรณ์เสียง USB
264523ฟังก์ชันการเล่นไฟล์ Midi ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
264386ไม่สามารถเรียกใช้คอมพิวเตอร์จากการสแตนด์บายกับ USB
264338กล้องเว็บ USB อาจทำให้โหมดไฮเบอร์เนตจะทำงานไม่ถูกต้อง
263796ฉันใช้คอมพิวเตอร์แฮงค์เมื่อคุณพยายามที่จะสิ้นสุดงานของ Windows
263764ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 'ข้อยกเว้นที่ร้ายแรง' หรืออุปกรณ์ USB อาจไม่ทำงานหลังจากที่คุณแทรกพีซีการ์ด
262725ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ของลำโพง PlugWorks 2.3 ใน Windows ฉัน
261842โหมดสแตนด์บายแป้นพิมพ์ USB ไม่ทำงานใน Windows Millennium Edition
261822Logitech PageScan ไม่ทำงานหลังจากการปรับรุ่น
261729สแกนเนอร์ Microtek C6 ไม่มีการตอบสนอง และปรากฏเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'
261702ไม่สามารถจัดรูปแบบ Sony HiFD 200 เมกะไบต์สื่อของ USB ใน Windows Millennium Edition
261696'ของข้อความแบนด์วิดท์' กับอุปกรณ์เสียง USB
261501ซีดีรอม USB ไม่ทำงานหลังจากที่คุณปรับปรุงโปรแกรมควบคุม
261380ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ PrecisionScan LT 3.0 Hewlett-Packard 4200c สแกนเนอร์ใน Windows Millennium Edition
260546เครื่องพิมพ์ HP USB ต้องมีการติดตั้งเมื่อต้องการพิมพ์ใน Windows ฉันซอฟต์แวร์ของ HP
257770ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเมาส์ IntelliPoint อุปกรณ์ (Explorer ปติคัล และเว็บ) ใน Windows ฉัน
257395ฮับวัตถุประสงค์ทั่วไปสำหรับคุณสมบัติพลังงานแป้นพิมพ์ที่เป็นธรรมชาติที่แสดงเป็นพอร์ต 4 ฮับ
256300อุปกรณ์ป้อนข้อมูล USB ไม่ทำงานในเซฟโหมดหรือโหมดที่แท้จริง
255954ตรวจหาการใช้แบนด์วิทธ์ USB ใน Windows ฉัน
254901ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 'เกินกำลังไฟของ USB' เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 263218 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
Keywords: 
kbhardware kbinfo kbtshoot kbmt KB263218 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:263218

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com