ข้อความที่ส่ง โดยใช้ "ส่งเป็น" และ "ส่งในนาม" สิทธิ์ จะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ส่งในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 เท่านั้น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2632409
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อ:
 • ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 ผู้ใช้มีกล่องจดหมาย (MB1)
 • คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ "ส่งเป็น" หรือ "ส่งในนาม" สิทธิ์สำหรับกล่องจดหมายอื่น (MB2)
 • ผู้ใช้ที่ส่งข้อความจาก MB1 ในนามของ MB2
ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งใน MB1 เท่านั้น คุณไม่สามารถกำหนดค่า Exchange Server 2010 เพื่อให้ข้อความจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของทั้ง MB1 และ MB2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange Server 2010 ออกแบบมาเพื่อคัดลอกข้อความไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ส่งเท่านั้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2706690 คำอธิบายของ Update Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 2
ยกเลิกนี้ทำให้เกิด cmdlet ของ PowerShell แลกเปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้:
 • รับ MailboxSentItemsConfigurationid ของกล่องจดหมาย>

  Cmdlet นี้แสดงการตั้งค่าคอนฟิกของโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งในกล่องจดหมายที่ระบุ
 • ชุด MailboxSentItemsConfigurationid ของกล่องจดหมาย> [-SendAsItemsCopiedTo [Sender|SenderAndFrom]] [-SendOnBehalfOfItemsCopiedTo [Sender|SenderAndFrom]]

  Cmdlet นี้ช่วยให้ผู้ดูแลเมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งจะถูกคัดลอกข้อความ

  ทรานซิสชั่นท์SendAsItemsCopiedToที่จะคัดลอกข้อความที่จะถูกส่ง โดยใช้สิทธิ์ "SendAs"

  ทรานซิสชั่นท์SendOnBehalfOfItemsCopiedToที่จะคัดลอกข้อความที่จะถูกส่ง โดยใช้สิทธิ์ "ส่งในนามของ"

  แต่ละคำสั่งสามารถใช้:
  ผู้ส่งคัดลอกข้อความไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ส่งเท่านั้น

  SenderAndFrom คัดลอกข้อความไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของทั้งผู้ส่งและข้อความถูกส่งในนามของผู้ใช้
สิ่งสำคัญ อาจถูกเขียนทับการตั้งค่าเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คีย์รีจิสทรี DelegateSentItemsStyle ถูกตั้งค่าเป็น 1 ในไคลเอนต์ Microsoft Outlook

หมายเหตุ
 • คุณต้องเปลี่ยนแอตทริบิวต์บนกล่องจดหมายที่มีอยู่ก่อนการปรับปรุงถูกนำไปใช้ด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งที่แสดงไว้ก่อนหน้าในบทความนี้
 • คุณต้องเริ่มบริการเก็บข้อมูลของ Microsoft สำหรับการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที
 • ขณะนี้ คุณสามารถกำหนดค่า Exchange Server 2010 เพื่อคัดลอกข้อความไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ส่งหรือโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของทั้งผู้ส่งและข้อความถูกส่งในนามของผู้ใช้
 • จะใช้การตั้งค่าSendAsItemsCopiedToและSendOnbehalfofItemsCopiedToก็ต่อเมื่อสิทธิ SendAs หรือ SendOnBehalfOf ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ระบุโดยตรง ถ้าด้านขวา SendAs หรือ SendOnBehalfOf ถูกกำหนดให้กับกลุ่มการกระจายสินค้า รายการที่ส่งจะถูกใส่ไว้ใน folderonly รายการที่ถูกส่งของผู้ส่ง

สถานะ

Microsoft มีฟังความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับข้อความที่จะถูกส่ง โดยใช้สิทธิ์ "SendAs" และ "SendOnBehalfOf" และเรามีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อความต้องการของลูกค้าของเราที่ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการสิทธิ์ "ส่งเป็น" สำหรับกล่องจดหมาย ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าของรีจิสทรี DelegateSentItemsStyle คลิกหมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2703723 อีเมลที่ยังคงอยู่ในกล่องขาออกเมื่อคุณใช้ค่ารีจิสทรี DelegateSentItemsStyleคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2632409 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2556 - Revision: 7.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2632409 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2632409

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com