: การแก้ไขติดรูปภาพของไอคอนตัวชี้กลายเป็นอยู่เมื่อเว็บเพจที่ใช้ jQuery UI ราการใช้คุณลักษณะการลาก แล้วปล่อยใน Internet Explorer 9

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2633097 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ใน Windows Internet Explorer 9 คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บเพจที่ใช้คุณลักษณะการลาก และวาง โดยใช้ jQuery ไลบรารี UI
  • คุณสามารถลากรายการไปยังที่ตั้ง เช่นการเชื่อมโยงหลายมิติ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ไอคอนตัวชี้เปลี่ยนเมื่อตัวชี้อยู่เหนือตำแหน่งที่ปล่อย ยกตัวอย่างเช่น ไอคอนตัวชี้จะเปลี่ยนจากไอคอนลูกศรไปยังไอคอนมือ เมื่อคุณย้ายตัวชี้ออกจากตำแหน่งที่ปล่อย ไอคอนไม่สลับกลับไปไอคอนต้นฉบับ แทน ไอคอนอยู่กับคอนหล่นตำแหน่ง

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
2618444 MS11-099: สะสมความปลอดภัย Update สำหรับ Internet Explorer: 13 ธันวาคม 2011

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2618444 ครั้งแรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2618444 MS11-099: สะสมความปลอดภัย Update สำหรับ Internet Explorer: 13 ธันวาคม 2011

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ jQuery UI ไลบรารี widgets โปรดเยี่ยมชมเว็บเพจได้ดังต่อไปนี้ของ MSDN:
บทที่ 3: jQuery UI Widgets
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2633097 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 9
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2633097 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2633097

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com