แฟ้มล็อกธุรกรรมฐานข้อมูล SQL Server ไม่ขยายขนาด ด้วยค่าขนาดแฟ้มกำหนดค่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2633151 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ค่าขนาดแฟ้มที่มีการกำหนดค่าสำหรับแฟ้มล็อกธุรกรรมฐานข้อมูล SQL Server เป็น 4 กิกะไบต์ (GB) หรือคูณดัดแปลง (ตัวอย่าง 8 GB, 12 GB และอื่น ๆ) อย่างไรก็ตาม แฟ้มล็อกธุรกรรมไม่ขยาย โดยค่านั้น แทน แฟ้มล็อกธุรกรรมขยาย ด้วยระยะห่างของกิโลไบต์เท่านั้น 250 กิโลไบต์ (KB) นอกจากนี้ คุณสังเกตเห็นว่า มีจำนวนมากที่แฟ้มบันทึกที่เสมือนในแฟ้มล็อกธุรกรรม

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

Microsoft SQL Server 2008 R2

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 11 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ Microsoft SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633145 แพคเกจการปรับปรุงการ 11 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่สะสม 4 ครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633146 แพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เปลี่ยนค่าของขนาดแฟ้มสำหรับแฟ้มล็อกธุรกรรมฐานข้อมูล SQL Server ที่หารได้ ด้วย 4 กิกะไบต์ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้แบบสอบถามต่อไปนี้เพื่อระบุแฟ้มล็อกธุรกรรมฐานข้อมูล SQL Server:

SELECT name FROM sys.master_files name
FROM sys.master_files WHERE database_id = DB_ID('<db name>')
AND type = 1
AND is_percent_growth = 0
AND growth % 524288 = 0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับ vales ขนาดแฟ้ม 4 gb หรือคูณดังกล่าวลง บนอินสแตนซ์ SQL Server ของคุณ และ ในรุ่นผลิตภัณฑ์ SQL Server ดูตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องของกฎคำอธิบายกฎรุ่นผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
โปรแกรมช่วยแนะนำ system Centerแฟ้มฐานข้อมูล SQL Server อาจขยายได้โดยใช้ค่าถูกกำหนดค่าการเติบโตโปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบกำหนดว่า แฟ้มล็อกธุรกรรมฐานข้อมูล SQL Server มีการกำหนดค่าสำหรับค่าขนาด 4 กิกะไบต์หรือคูณดัดแปลง และสร้างการเตือนถ้าเป็นกรณีนี้ ตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วน "การรวบรวมข้อมูล" ของคำเตือน และทำการเปลี่ยนแปลงในล็อกธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบSQL Server 2008
SQL Server 2008 R2

ถ้าคุณมีแฟ้มบันทึกเสมือนในล็อกธุรกรรมจำนวนมาก คุณจะพบกับการกู้คืนฐานข้อมูลที่ยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2028436 การดำเนินงานฐานข้อมูลบางอย่างใช้เวลาช่วงเวลาที่มีความยาวมากเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ หรือพบข้อผิดพลาดเมื่อคุณบันทึกธุรกรรมมีแฟ้มบันทึกที่เสมือนมากมาย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2633151 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มกราคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbmt KB2633151 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2633151

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com