MS11-098: פגיעות בליבת Windows עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות: 13 בדצמבר 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2633171 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-098. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=he&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות

מערכות מסוימות המכילות כרטיסים גרפיים משולבים של Intel או כרטיסים גרפיים מסוג AMD ATI HD עלולות לקרוס לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במצב זה, עלולה להופיע הודעת שגיאת עצירה הדומה להודעה הבאה:
Stop 0x0000007F

Microsoft חוקרת בעיה זו בשיתוף פעולה עם Intel ועם AMD. זיהינו חוסר תאימות בין עדכון זה לבין גירסאות ישנות יותר אחדות של מנהלי ההתקנים הגרפיים של Intel ושל AMD. הן Intel והן AMD פרסמו מנהלי התקן מעודכנים הפותרים בעיה זו.

למידע נוסף אודות אופן קבלת מנהלי התקן מעודכנים לפתרון בעיה זו, בקר בדפי האינטרנט הבאים:

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.61652,148,86425-Oct-201113:37x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.61652,069,37625-Oct-201112:52x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.61652,027,00825-Oct-201112:52x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.61652,192,76825-Oct-201113:33x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.61652,148,86425-Oct-201113:38x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.61652,069,37626-Oct-201102:22x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.61652,027,00825-Oct-201112:52x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.61652,192,76825-Oct-201113:34x86SP3SP3QFE
Mpsyschk.dll5.1.2600.616516,89626-Oct-201110:50x86NoneNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.49222,491,39225-Oct-201117:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.49222,303,48825-Oct-201115:50x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.49222,342,91227-Oct-201100:49Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.49222,452,48025-Oct-201117:57x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.49222,502,65625-Oct-201117:42Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.49222,313,21625-Oct-201115:55x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.49222,353,66425-Oct-201115:55Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.49222,461,69625-Oct-201117:42x86SP2SP2QFE
Mpsyschk.dll5.2.3790.492217,40826-Oct-201111:03x86NoneNot Applicable

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.185333,602,81627-Oct-201108:01Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6002.185333,550,08027-Oct-201108:01Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.227323,603,84027-Oct-201108:01Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6002.227323,552,64027-Oct-201108:01Not Applicable

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,388
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,283
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,648
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,230
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,123
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,651
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,230
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,124
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,651
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,217
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_4e63041be5a392f6e4d50051bc3df6bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_5838d4c0bf065b06.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_50dccc4c09589c87d4157202072a04ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_f19bef186d86359b.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_808628aed36ab9a876ffd7156972227f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_62e94d72cf66b66a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_cb705269163ddaf3f359fe5068b7bbcf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_4e15b5f5b5a41540.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_6df973d2b15ef09c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,682
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_6e821239ca7d7436.manifest
File versionNot Applicable
File size18,682
Date (UTC)27-Oct-2011
Time (UTC)08:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_8591fa8d2bcba31b.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_864faa2c44c27ed0.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)17:21
PlatformNot Applicable

מידע על עדכון Windows 7

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.169053,957,10426-Oct-201104:42Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.169053,901,80826-Oct-201104:42Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.210773,970,41626-Oct-201104:51Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.210773,915,12026-Oct-201104:51Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.177133,967,85626-Oct-201104:47Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.177133,912,56026-Oct-201104:47Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.218473,970,92826-Oct-201107:01Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.218473,915,12026-Oct-201107:01Not Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,787
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,694
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,772
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,676
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,787
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,497
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,787
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,478
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,537
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,968
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,517
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,397
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,489
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2633171_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_01a30bd90d3e63e17e5346b2ec2c7b82_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_c6d561e01a3a0e58.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_5545a3ce8aa33370d74f0e0b4a5790c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_d6082efdc164aa77.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_5baebc98b54499a976adae1c6e4b1e86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_1eaa3d5341621655.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_711ec06db5ab89976f3cafdf02044652_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_82c2715f7f224810.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_bffc18aa52230d0daa49b8720674de3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_0cb32ea90a3edc33.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_e3a5a8f03741c629aab86131e6a86c67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_c0664f55c6ba5947.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_6c5d42881535b73b.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_6c9d06af2e8a8365.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_6e36cf0e12660c6a.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_6ea3fd3d2b986563.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_83fb97bc8f9ecf16.manifest
File versionNot Applicable
File size8,047
Date (UTC)23-Jun-2011
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_846a9ea1a8cf8dff.manifest
File versionNot Applicable
File size8,047
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2633171 - Last Review: יום שני 06 פברואר 2012 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2633171

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com