พร้อมรับการรับรองความถูกต้องเพิ่มเติมที่จะแสดงเมื่อผู้ใช้เครือข่ายภายนอกในลงทะเบียนไปยังไคลเอ็นต์ Office Communicator 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2633194 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อผู้ใช้พยายามที่ลงทะเบียนในไปยังไคลเอนต์ Microsoft Office Communicator 2007 จากเครือข่ายภายนอกมี พร้อมรับข้อมูลประจำตัวที่เพิ่มเติมที่จะแสดงการค้นคืนข้อมูลปฏิทินจาก Outlook

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Client Access ใช้ทั้งเชื่อมและ NTLM โพรโทคอลการรับรองความถูกต้องจะส่งกลับข้อมูลที่มีอยู่กลับไปยังไคลเอ็นต์ Office Communicator อย่างไรก็ตาม Office Communicator ใช้โพรโทคอล NTLM เท่านั้นเพื่อเริ่มตรวจสอบการรับรองความถูกต้อง ดังนั้น การตรวจสอบเพิ่มเติมถูกร้องขอ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

วิธีที่ 1: เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง Windows แบบรวมใน Internet Explorer

คุณสามารถดึงข้อมูลที่พร้อมใช้งานผ่านทางบริการ Autodiscover บนไคลเอ็นต์ Office Communicator เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Internet Explorer
 2. ในการ เครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. ในการ ขั้นสูง บนแท็บ เลื่อนลงไป ความปลอดภัย ส่วน
 4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ เปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม กล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิก ตกลง.
 6. จบการทำงานของ Internet Explorer และจากนั้น ให้เริ่ม Internet Explorer

วิธีที่ 2: ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง NTLM บนไคลเอ็นต์ Office Communicator เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานแล้ว คลิก เรียกใช้.
 2. ในการ เปิด กล่อง ชนิด regedit แล้ว คลิก ตกลง.
 3. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี เลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่า HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 4. คลิกขวา EnableNegotiateแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 5. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 6. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน.

วิธีที่ 3: ใช้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถแนะนำบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Client Access เพื่อตั้งค่า NTLM เป็นผู้ให้การรับรองความถูกต้องแรกในหัวข้อการพิสูจน์ตัวจริงของ WWW เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับรุ่นของ IIS คุณไว้

สำหรับ Internet Information Services 6.0

 1. คลิก เริ่มการทำงานแล้ว คลิก เรียกใช้.
 2. ชนิด คำสั่งแล้ว กด ป้อน.
 3. หาตำแหน่งที่ตั้งของไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยการ Adsutil.vbs แฟ้ม โดยค่าเริ่มต้น ไดเรกทอรีนี้คือ C:\Inetpub\Adminscripts
 4. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกค่าปัจจุบันสำหรับการ NTAuthenticationProviders คุณสมบัติ metabase:
  adsutil.vbs เป็น cscript จะรับ w3svc /เว็บไซต์ราก/NTAuthenticationProviders
  ในคำสั่งนี้ เว็บไซต์ คือตัวยึดสำหรับหมายเลข ID ของเว็บไซต์ หมายเลข ID ของเว็บไซต์ของเว็บไซต์เป็นค่าเริ่มต้นคือ 1.

  คำเตือน ห้ามทำการดำเนินการคัดลอก และวางเพื่อวางคำสั่งจากบทความนี้ การดำเนินการนี้อาจทำให้เกิดปัญหากับการตั้งค่าคุณสมบัติ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ พิมพ์คำสั่งทั้งหมดที่พร้อมรับคำสั่ง

  หมายเหตุ คำสั่งนี้ล้มเหลวถ้าการ NTAuthenticationProvidersไม่มีกำหนดคุณสมบัติ metabase สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหมายเหตุที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในส่วนนี้
 5. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานกระบวนการ NTLM:
  การตั้งค่า adsutil.vbs เป็น cscript จะ w3svc /เว็บไซต์ราก/NTAuthenticationProviders "NTLM เชื่อม"
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบว่า มีการเปิดใช้ NTLM กระบวนงาน
 7. เริ่มบริการ Admin IIS ที่จะเริ่มบริการขึ้นอยู่กับทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Client Access
หมายเหตุถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบว่า เปิดใช้งานให้กระบวนการเชื่อม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ไม่เว้นช่องว่างระหว่าง "NTLM" และ"เจรจา" ยกตัวอย่างเช่น "NTLM เชื่อม" ต่างจาก "NTLM เชื่อม"

สำหรับ Internet Information Services 7.0

 1. คลิก เริ่มการทำงานแล้ว คลิก เรียกใช้.
 2. ชนิด คำสั่งแล้ว กด ป้อน.
 3. หาตำแหน่งที่ตั้งของไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยการ Appcmd.exe แฟ้ม โดยค่าเริ่มต้น ไดเรกทอรีนี้คือ C:\Windows\System32\inetsrv
 4. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกค่าปัจจุบันสำหรับการ WindowsAuthentication คุณสมบัติ metabase:
  /section:windowsAuthentication การกำหนดค่ารายการ appcmd
  คำเตือน ห้ามทำการดำเนินการคัดลอก และวางเพื่อวางคำสั่งจากบทความนี้ การดำเนินการนี้อาจทำให้เกิดปัญหากับการตั้งค่าคุณสมบัติ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ พิมพ์คำสั่งทั้งหมดที่พร้อมรับคำสั่ง
 5. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเอาการเชื่อมการรับรองความถูกต้อง:
  Appcmd.exe เพื่อทำการตั้งค่า config /section:windowsAuthentication / -บริการ[ค่า = 'เชื่อม']
 6. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เมื่อต้องเพิ่มการเชื่อมการรับรองความถูกต้อง:
  -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication การกำหนดค่าการตั้งค่า appcmd.exe / + "ผู้ให้ บริการ[ค่า = 'เชื่อม'] " /commit:apphost
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบว่า มีการเปิดใช้ NTLM กระบวนงาน
 8. เริ่มบริการ Admin IIS ที่จะเริ่มบริการขึ้นอยู่กับทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Client Access

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Autodiscover โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Internet Information Services สนับสนุนทั้งโพรโทคอล Kerberos และโพรโทคอล NTLM สำหรับการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2633194 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Communicator 2007
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbprb kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2633194 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2633194

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com