Article ID: 2633952 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

חשוב עדכון זה בא להחליף את עדכון 2570791, אשר פורסם בחודש אוגוסט 2011. אין שינויים נוספים באזורי זמן אשר פורסמו כתיקונים חמים לאחר פרסום עדכון 2570791.

אם כבר פרסת את עדכון 2570791, קרא את התיאורים של השינויים הספציפיים באזורי הזמן המטופלים במאמר זה כדי לקבוע עם עליך לפרוס עדכון זה באופן מיידי. אם המערכות לא מושפעות באופן ישיר, באפשרותך לתזמן פריסה בהזדמנות האפשרית הבאה.

אנו ממליצים לפרוס את העדכון המצטבר העדכני ביותר לאזור הזמן כדי להבטיח עקביות של מסד הנתונים של אזורי הזמן בכל המערכות.

חשוב

 • לפני שתחיל את העדכון המתואר במאמר זה, שים לב לבעיות הפוטנציאליות שעלולות להשפיע על Microsoft Outlook.

  לקבלת מידע נוסף אודות בעיות אלה, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  931667 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית) כיצד להתייחס לשינויי אזורי זמן באמצעות כלי עדכון נתוני אזור זמן עבור Microsoft Office Outlook
 • אם אתה משתמש ב-Microsoft Exchange Server בסביבת טכנולוגיית מידע (IT), עליך לנקוט פעולות נוספות כדי להבטיח פעולה נכונה של Exchange Server.

  לקבלת מידע נוסף על עדכון שעון הקיץ (DST) ב- Exchange, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  941018 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית) כיצד לטפל בשעון קיץ באמצעות כלי עדכון לוח השנה של Exchange
 • עדכוני אזור זמן מצטברים מכילים רק נתונים שהשתנו עבור אזור מסוים או נתונים שנוספו כדי לשמור על התאמה לגירסאות אחרות של מערכת ההפעלה. לכן, אם נמחק מפתח של אזור זמן, ייתכן שחלק מהערכים המקוריים לא ישוחזרו לאחר שתחיל את עדכון האזור המצטבר.

  לא מומלץ למחוק מפתחות רישום הקשורים לאזורי זמן. במחשב שבו חסרים מפתחות של אזורי זמן, שחזר תחילה את מפתחות אזור הזמן מגיבוי הידוע כתקין. לאחר מכן, החל את העדכון.

מידע נוסף

העדכון המתואר במאמר משנה את נתוני אזור הזמן לצורך החלת שינויים של שעון קיץ במספר מדינות.

העדכון המתואר במאמר הוא אוסף עדכונים מצטבר שמכיל את כל השינויים הקודמים באזורי זמן עבור Windows. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו שינויי שעון הקיץ ישפיעו על מוצרים אחרים של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=he

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו שינויים בשעון הקיץ עשויים להשפיע על מוצרים אחרים של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

914387 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית) כיצד לקבוע תצורה של שעון קיץ עבור מערכות הפעלה של Microsoft Windows

הערה כאשר תחיל עדכון זה, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:

Update cannot be installed as a newer or same time zone update has already been installed on the system (לא ניתן להתקין את העדכון מאחר שחדש או יותר או זהה כבר הותקן במערכת עבור אזור הזמן).

הודעה זו מציינת שכבר החלת את העדכון הנכון או ש- Windows Updates או Microsoft Update התקינו באופן אוטומטי עדכון זה. לא נדרשת פעולה נוספת כדי לעדכן את מערכת ההפעלה Windows.


הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows 7 KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2008 R2 x64 Edition KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכונים עבור Windows Vista (KB2633952).
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Vista עבור מערכות מבוססות x64 KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכונים עבור Windows Server 2008 KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2008 x64 Edition KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2008 R2 למערכות מבוססות Itanium KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2008 למערכות מבוססות Itanium KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows XP KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows XP x64 Edition KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכונים עבור Windows Server 2003 KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2003 x64 Edition KB2633952.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium KB2633952.
תאריך פרסום: 22 בנובמבר 2011


לקבלת מידע נוסף על אופן הורדת קובצי תמיכה של Microsoft, עיין במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקווניםעדכונים מאז עדכון אזורי הזמן המצטבר הקודם של Windows

השינויים הבאים בוצעו מאז עדכון אזורי הזמן המצטבר הקודם של Windows:
 • שעון רגיל קלינינגרד:
  כפי שהוצהר קודם לכן במאמר 2625508 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בלארוס החליטה להפסיק שימוש בשעון קיץ החל משנת 2011 ולהישאר במצב 'שעון קיץ' קבוע. מאמר זה מציע למשתמשים לעבור ל"זמן עוקף" של שעון רגיל קלינינגרד. עדכון Windows זה גורם למעבר להיות קבוע על-ידי הכללת מינסק בשם התצוגה עבור שעון רגיל קלינינגרד. שם התצוגה החדש עבור שעון רגיל קלינינגרד הוא "(UTC+ 03:00) קלינינגרד, מינסק."
 • שעון רגיל מזרח אירופה:
  שם התצוגה עבור אזור זמן זה עודכן ל-"(UTC+2:00) ניקוסיה)."
 • שעון רגיל באהיה [שם תצוגה "(UTC-3:00) סלבדור"]:
  אזור זמן חדש של Windows נוצר עבור מדינת באהיה בברזיל.
 • שעון רגיל פיג'י [שם תצוגה "(UTC+12:00) פיג'י"]:
  מגדיר את תאריך ההתחלה שעון קיץ 2012 להתרחש ביום ראשון הרביעי של ינואר.
 • שעון רגיל סמואה:
  משנה את ההיסט של UTC עבור שעון רגיל סמואה מ- (UTC-11) ל- (UTC+13). כתוצאה מכך, שם התצוגה של אזור הזמן משתנה ל- "(UTC+13:00) סמואה."
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם מפתח של אזור זמן שם תצוגה תחילת שעון קיץ 2012 סיום שעון קיץ 2012מפתח המשנה TZI
שעון רגיל קלינינגרד(UTC+3:00) קלינינגרד, מינסקללאללא"TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
שעון רגיל מזרח אירופה(UTC+02:00) ניקוסיהיום ראשון האחרון של חודש מרץ

02:00:00.000
יום ראשון האחרון של חודש אוקטובר

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
שעון רגיל באהיה(UTC-03:00) סלבדוריום שבת השלישי של אוקטובר

23:59:59.999
יום שבת הרביעי של פברואר

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
שעון רגיל פיג'י(UTC+12:00)פיג'ייום ראשון הרביעי של חודש אוקטובר

02:00:00.000
יום ראשון הרביעי של ינואר

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
שעון רגיל סמואה(UTC+13:00) סמואהיום ראשון האחרון של חודש ספטמבר

00:00:00.000
יום ראשון הראשון בחודש אפריל

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


שים לב משתמשים הנמצאים באזור זמן רגיל סמואה צריכים להתקין עדכון זה רק לאחר שינוי הזמן הקרוב ב- 29 בדצמבר. יש להתקן עדכון זה רק לאחר 23:59:59 ב- 29 בדצמבר, 2011.


בעיות מוכרות

 • לאחר שתתקין עדכון זה, כלל 2011 של סמואה יעודכן ל- (UTC+13). הדבר גורם לשגיאות בחיפוש היסטוריה עבור מרבית 2011 (עד למעבר הזמן ב-29 בדצמבר, 2011). פורסם עדכון כדי לפתור בעיה זו: http://support.microsoft.com/kb/2657025 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • עבור Outlook 2010, לאחר שתתקין עדכון זה, פעילויות מסוימות המתרחשות בימי שבת (כולל 31 בדצמבר 2011 ושבתות בתאריכים מאוחרים יותר) עלולות להיעלם מתצוגת לוח השנה. לקבלת מידע נוסף על הבעיה ועל דרכים לעקיפתה, ראה http://support.microsoft.com/kb/2655312 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית).  

  בעיה זו אינה משפיעה על Outlook 2003 או על Outlook 2007

Windows XP

תנאים מוקדמים

יש להתקין את Windows XP Service Pack 3 (SP3) כדי להחיל את העדכון. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

322389 כיצד להשיג את ערכת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP


דרישה להפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.


מידע על החלפת עדכונים

הערה באפשרותך להתקין אוסף עדכונים מצטבר זה גם לאחר שהתקנת אחד מהעדכונים הבאים שפורסמו בעבר. עדכון זה מחליף את העדכון הבא:

2570791 עדכון אזורי זמן מצטבר לחודש אוגוסט 2011 עבור מערכות הפעלה Microsoft Windows


Windows Server 2003 

תנאים מוקדמים

עליך להתקין Windows Server 2003 SP2 כדי להחיל עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

889100 כיצד לקבל את ערכת ה-service pack האחרונה עבור Windows Server 2003

דרישה להפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

הערה באפשרותך להתקין אוסף עדכונים מצטבר זה גם לאחר שהתקנת אחד מהעדכונים הבאים שפורסמו בעבר. עדכון זה מחליף את העדכון הבא:

2570791 עדכון אזורי זמן מצטבר לחודש אוגוסט 2011 עבור מערכות הפעלה Microsoft Windows


Windows Vista או Windows Server 2008

תנאים מוקדמים

עליך להתקין את ערכת Service Pack 2 של Windows Vista או Windows Server 2008 כדי להחיל עדכון זה

דרישה להפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

הערה באפשרותך להתקין אוסף עדכונים מצטבר זה גם לאחר שהתקנת אחד מהעדכונים הבאים שפורסמו בעבר. עדכון זה מחליף את העדכון הבא:

2570791 עדכון אזורי זמן מצטבר לחודש אוגוסט 2011 עבור מערכות הפעלה Microsoft Windows


Windows 7 או Windows Server 2008 R2

תנאים מוקדמים

לא נדרשים תנאים מוקדמים כדי להחיל עדכון אבטחה זה. אותה חבילה מותקנת הן על גירסת RTM והן על גירסאות SP1 של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2.

דרישה להפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

הערה באפשרותך להתקין אוסף עדכונים מצטבר זה גם לאחר שהתקנת אחד מהעדכונים הבאים שפורסמו בעבר. עדכון זה מחליף את העדכון הבא:

2570791 עדכון אזורי זמן מצטבר לחודש אוגוסט 2011 עבור מערכות הפעלה Microsoft Windows
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2633952 - Last Review: יום חמישי 29 מאי 2014 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
מילות מפתח 
KB2633952

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com