หมายเลขบทความ (Article ID): 263580 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชันเวิร์กชีทเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Excel มีสามฟังก์ชันเวิร์กชีทต่อไปนี้ที่คุณสามารถใช้เปลี่ยนแปลงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-เล็ก:
LOWER - แปลงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในสตริงข้อความเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก

UPPER - แปลงตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดในสตริงข้อความเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่

PROPER - แปลงตัวอักษรตัวแรกและตัวอักษรที่ตามหลังอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรในสตริงข้อความเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ แปลงตัวอักษรอื่นๆ ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก
โดยใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-เล็กของข้อความที่มีอยู่ในเวิร์กชีท พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

พิมพ์ค่าต่อไปนี้ในเวิร์กชีท:
  A1: ABCD
  A2: EFGH
  A3: IJKL
  A4: MNOP
  A5: QRST
  A6: UVWX
  A7: YZ
				
หากต้องการเปลี่ยนแปลงเซลล์นี้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กใน Excel 2007 หรือ Excel 2010 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:  
 1. พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ B1:
  =LOWER(A1)
 2. ในคอลัมน์ B เลือกเซลล์ทั้งหมดไปทางขวาของเซลล์ที่มีข้อมูลในคอลัมน์ A ในตัวอย่างนี้ ไฮไลต์เซลล์ B1 ถึง B7
 3. คลิก เริ่มต้น คลิก เติม แล้วคลิก ลง

  หมายเหตุ ขณะนี้ คอลัมน์ใหม่มีตัวอักษรพิมพ์เล็กของข้อความในคอลัมน์ A

  หมายเหตุ คุณสามารถเติมเซลล์ B2 ถึง B7 โดยคลิกเซลล์ B1 แล้วลากจุดจับเติมไปยังเซลล์ B7
 4. ไฮไลต์เซลล์ B1 ถึง B7 คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก คัดลอก
 5. คลิกเซลล์ A1 คลิก วาง คลิก วางพิเศษ คลิก ค่า แล้วคลิก ตกลง เพื่อวางค่าที่แปลงแล้วกลับไปที่คอลัมน์ A
 6. ลบคอลัมน์ B โดยคลิก เริ่มต้น คลิกคอลัมน์ B แล้วคลิก ลบ
ข้อความที่อยู่ในคอลัมน์ A เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก:
  A1: abcd
  A2: efgh
  A3: ijkl
  A4: mnop
  A5: qrst
  A6: uvwx
  A7: yz
				


เพื่อแปลงเซลล์นี้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กใน Excel 2003 และรุ่นก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. แทรกคอลัมน์ทางขวาของคอลัมน์ A โดยเลือกคอลัมน์ B แล้วคลิก คอลัมน์ ในเมนู แทรก
 2. พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ B1:
  =LOWER(A1)
 3. ในคอลัมน์ B เลือกเซลล์ทั้งหมดทางขวาของเซลล์ที่มีข้อมูลในคอลัมน์ A
 4. ในเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ เติม แล้วคลิก ลง

  ขณะนี้คอลัมน์ใหม่มีตัวอักษรพิมพ์เล็กของข้อความในคอลัมน์ A
 5. โดยเลือกช่วงเดียวกัน คลิก คัดลอก ในเมนู แก้ไข
 6. เลือกเซลล์ A1 แล้วคลิก วางพิเศษ ในเมนู แก้ไข ใต้ วาง คลิก ค่า แล้วคลิก ตกลง เพื่อวางค่าที่แปลงที่ด้านบนของคอลัมน์ A
 7. ลบคอลัมน์ B โดยเลือกคอลัมน์แล้วคลิก ลบ ในเมนู แก้ไข
ข้อความที่อยู่ในคอลัมน์ A เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก:
  A1: abcd
  A2: efgh
  A3: ijkl
  A4: mnop
  A5: qrst
  A6: uvwx
  A7: yz
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันข้อความ Excel ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Excel ในเมนู วิธีใช้ พิมพ์ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-เล็ก ในตัวช่วยสร้าง Office Assistant หรือ Answer Wizard แล้วคลิก ค้นหา เพื่อดูหัวข้อที่แสดงขึ้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 263580 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
Keywords: 
kbformat kbconversion kbhowto KB263580

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com