วิธีการขยายเนื้อที่ดิสก์ที่อยู่ของที่มีอยู่ในดิสก์ที่ใช้ร่วมกันกับ Windows Clustering

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 263590 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการขยายเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่กำหนดของฮาร์ดแวร์โดย Windows Clustering ถ้าคุณเพิ่มเนื้อที่ว่างเพิ่มเติมบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่มีอยู่ในระดับของฮาร์ดแวร์ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบของคอมพิวเตอร์รู้จักเนื้อที่ดิสก์เพิ่มเติมนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 2000 Clustering คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304736วิธีการขยายพาร์ติชันของคลัสเตอร์เป็นดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน

การแก้ไข

เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่มีอยู่ในระดับของฮาร์ดแวร์ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1: สร้างพาร์ติชันที่สร้างบนดิสก์ที่มีอยู่จริงปัจจุบัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างพาร์ติชันใหม่บนดิสก์ทางกายภาพปัจจุบัน คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
175278วิธีการติดตั้งเพิ่มเติมไดรฟ์บนบัส SCSI ที่ใช้ร่วมกัน

วิธีที่ 2: ลบพาร์ติชันปัจจุบัน และสร้างพาร์ติชันที่สร้าง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

คุณสามารถลบพาร์ติชันที่มีอยู่ และสร้างพาร์ติชันใหม่ที่มีเนื้อที่ดิสก์ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนโหน 2 เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นไปด้วยตนเองสำหรับรายการต่อไปนี้:
  • Clusdisk (ที่อยู่ในเครื่องมือ'อุปกรณ์'ใน'แผงควบคุม')
  • cluster Service (ที่อยู่ในเครื่องมือ'บริการ'ใน'แผงควบคุม')
 2. รีสตาร์โหน 2
 3. เมื่อการตัวโหลดของระบบปฏิบัติการเริ่มระบบแสดงเมนู กด SPACEBAR ขั้นตอนนี้ป้องกันไม่ให้ Microsoft Windows NT จากการโหลด

  หมายเหตุ:: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นในการบำรุงรักษาการเลิกจ้างในบัส SCSI ที่ใช้ร่วมกันในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์บางอย่าง
 4. บนโหน 1 ค่าเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองสำหรับรายการต่อไปนี้:
  • Clusdisk (ที่อยู่ในเครื่องมือ'อุปกรณ์'ใน'แผงควบคุม')
  • cluster Service (ที่อยู่ในเครื่องมือ'บริการ'ใน'แผงควบคุม')
  หมายเหตุ:: ไม่พยายามหยุดทรัพยากร Clusdisk ถ้าคุณทำได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 2191: หยุดชั่วคราวที่ร้องขอหรือหยุดการไม่ถูกต้องสำหรับบริการนี้
 5. รีสตาร์โหน 1สิ่งสำคัญ: โดยขั้นตอนนี้ คุณต้องมีถ่ายขั้นตอนที่จำเป็น ตาม outlined โดยผู้ขายของฮาร์ดแวร์ ขยายเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่มีอยู่ในระดับของฮาร์ดแวร์

 6. สำรองข้อมูลบนดิสก์ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด ที่ถูกขยาย คุณต้องตรวจสอบว่า การสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ และถูกต้อง

  ข้อควรระวัง: หลังจากคุณทำขยายไดรฟ์ข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดถูกทำลาย และคุณต้องการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้นการคืนค่าข้อมูลใด ๆ
 7. ลบพาร์ติชันทั้งหมดบนดิสก์ที่ใช้ร่วมกันจะถูกขยาย
 8. สร้างพาร์ติชันใหม่ที่ใช้อัพเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด การจัดรูปแบบดิสก์ ด้วยระบบแฟ้ม NTFS และจากนั้น ให้กับดิสก์อักษรชื่อไดรฟ์เดียวกันที่มีดิสก์ก่อนหน้านี้
 9. คืนค่าข้อมูลทั้งหมดลงในดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน
 10. หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า ข้อมูลที่มีการคืนค่าอย่างถูกต้อง เรียกใช้แฟ้ม Regedt32.exe
 11. ค้นหา HKey_Local_Machine ในแบบหล่นลงรีจิสทรีเมนู คลิกโหลดไฮฟ์. ในการOPENเรียกดู \%System_root%\Cluster กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกการClusdbแฟ้ม: เปิดแฟ้ม และเมื่อพร้อมท์ดังกล่าวให้คุณใส่ชื่อสำหรับคีย์รีจิสทรี ชื่อดังกล่าว "cluster" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)
 12. ขยายกลุ่มคลัสเตอร์ ค้นหา และขยายคีย์ทรัพยากร รายการของทรัพยากรที่มีการระบุทั่วโลก (GUID) จะปรากฏขึ้น คลิกแรกguid. ทางด้านขวาของหน้าจอมีรายละเอียดเกี่ยวกับ GUID นี้ ดำเนินต่อให้คลิก guid ของนั้นจนกว่าคุณพบโปรแกรมสำหรับดิสก์ที่คุณขยาย ("ชนิด" แสดงดิสก์ทางกายภาพและ "ชื่อ" บอกคุณว่าดิสก์ที่คุณกำลังดูที่)
 13. เมื่อคุณค้นหาดิสก์ที่คุณขยาย ขยายคีย์ GUID สำหรับดิสก์นั้น คีย์การพารามิเตอร์อยู่ภายใต้คีย์ GUID เมื่อคุณคลิกการพารามิเตอร์คีย์ ทางด้านขวาของหน้าจอมีค่าที่สอง: คีย์ Diskinfo และคีย์ลายเซ็น คลิกการDiskinfoคีย์ทางด้านขวา และลบได้

  สิ่งสำคัญ: ไม่สามารถลบคีย์ลายเซ็น
 14. กลับไปยังรากของไฮฟ์คลัสเตอร์ แล้วคลิกแบบหล่นลงรีจิสทรีเมนู แล้วคลิกยกเลิกการโหลดไฮฟ์. It may tell you that the key and all of its subkeys are to be removed. This message is normal behavior.
 15. Close the Regedt32.exe file.

  Locate CLUSDB in the c:\winnt\cluster directory and copy to a floppy or other location available to both nodes (not the shared disks).
 16. Start the Explorer.exe program and browse to your Quorum drive. Locate the MSCS folder on your quorum drive. There may be one or more files in the MSCS directory named Chk***.tmp. Rename all the .tmp files in the MSCS folder (you can delete them if you want to, but it is safer to rename them).
 17. Manually start the cluster disk device and reset its startup value back to "system".
 18. Manually start the Cluster Service and reset its startup value to "automatic".
 19. Open Cluster Administrator on your computer to verify that all of the resources are online.

  • Shutdown Node 1.
  • Boot Node 2.
  • Verify in Disk Administrator the recreated partition has the correct drive letter based on Step #8 above.
  • COPY CLUSDB into the c:\winnt\cluster directory from the floppy or other location used in step 15a above.
  • Change Start values back to defaults, doไม่start:

   a. Cluster disk device - reset its startup value back to "system".
   b. Cluster Service - reset its startup value to "automatic".
 20. Shutdown Node 2, Reboot Node1. Everything should continue to work.
 21. If all of the resources are online, turn on node 2.
 22. Fail the resource group that contains the newly extended disk back and forth between the cluster nodes to verify that it comes online on either node.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ: This article assumes that the disk signature has not changed. If the "container" or physical disk has been deleted and recreated it will have a new disk signature. To handle new disk signatures, follow the procedure in:
243195Event ID 1034 for MSCS Shared Disk After Disk Replacement
Some hardware-defined disks can have their allotted space increased without the loss or the restoration of any data that already exists on the disks. When this type of disk has its allotted space increased at the hardware level, your computer's operating system shows that additional free space now exists at the end of the disk. However, your computer's operating system does not show that the existing partition on the disk has actually been extended.

One method to extend a partition is to create a software volume set made up of the previous disk space and the newly added space which ensures that you can extend the current partition to include the newly added disk space. On a Windows Clustering server, however, the preceding method is not a valid option because Windows Clustering does not support software fault tolerant sets.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
171052Software FT Sets Are Not Supported in Microsoft Cluster
237853Dynamic Disk Configuration Unavailable for Server Cluster Disks

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 263590 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbclustering kbprb w2000mscs kbmt KB263590 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:263590

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com