วิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows Phone 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2636318 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows Phone 7 ฟรีจาก Windows Phone Marketplace ผู้ใช้สามารถใช้ไคลเอนต์ในการเชื่อมต่อกับ Lync Online ถ้าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Lync Online บทความนี้อธิบายวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows Phone 7

กระบวนงาน

การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นี้

สามารถดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows Phone 7 ฟรีจาก Windows Phone Marketplace ผู้ใช้ควรติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ในอุปกรณ์ของตนโดยตรง และใช้ ID ของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

ถ้าผู้ใช้ประสบปัญหาเมื่อดาวน์โหลดหรือติดตั้งไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ผู้ใช้เปลี่ยนชนิดของการเชื่อมต่อจาก 3G ไปเป็น Wi Fi หรือจาก Wi-Fi ไปเป็น 3G จากนั้น ให้ลองดาวน์โหลดอีกครั้ง ถ้าผู้ใช้ยังไม่สามารถติดตั้งไคลเอนต์ พวกเขาควรติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ การสนับสนุน Windows Marketplace.


ข้อกำหนดในการเข้าสู่ระบบสำหรับ Windows Phone 7

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบในโปรแกรมประยุกต์ Lync Mobile ข้อมูลการเข้าสู่ระบบซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการรับรองความถูกต้องสำเร็จจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ที่อยู่ Session Initiation Protocol (SIP) ของผู้ใช้เหมือนกับชื่อผู้ใช้หลักของผู้ใช้ (UPN) หรือไม่
 • ผู้ใช้จะถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Lync ในสถานที่หรือใน Lync Online

ตารางต่อไปนี้อธิบายเขตข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ Windows Phone 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผู้ใช้ถูกโฮสต์ด้วยที่อยู่ SIP และ UPNเขตข้อมูลที่จำเป็น
บนเซิร์ฟเวอร์ Lyncที่อยู่ SIP และ UPN เหมือนกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้: ว่างเปล่า
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
บนเซิร์ฟเวอร์ Lyncที่อยู่ SIP และ UPN แตกต่างกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้:UPN หรือโดเมน\ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
Office 365ที่อยู่ SIP และ UPN เหมือนกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้: ว่างเปล่า
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
Office 365ที่อยู่ SIP และ UPN แตกต่างกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้:UPN
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
ถ้ายังไม่มีการกำหนดค่าการค้นหาอัตโนมัติสำหรับไคลเอนต์ระบบเคลื่อนที่ ผู้ใช้ต้องป้อนที่อยู่สำหรับการค้นหาภายใน และภายนอกต่อไปนี้นอกเหนือจากเขตข้อมูลที่อยู่ในตาราง:
 • Internal discovery address: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
 • ที่อยู่การค้นพบภายนอก: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
หมายเหตุ เขตข้อมูล ที่อยู่ในการเข้าสู่ระบบ และ รหัสผ่าน จะแสดงขึ้นบนหน้าจอเข้าสู่ระบบ การเข้าถึงชื่อผู้ใช้โดเมนที่อยู่ภายในการค้นหาและเขตข้อมูลที่อยู่ภายนอกการค้นหาเลือกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์บนหน้าจอการเข้าสู่ระบบ


การแก้ไขปัญหาการตรวจหาอัตโนมัติ

ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows Phone 7 ค้นหาระเบียน DNS ที่แตกต่างกว่า Lync 2010 ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป ตรวจหาอัตโนมัติกระบวนการในการค้นหาการบริการแบบออนไลน์ของ Lync ถูกต้อง มีระเบียน CNAME ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ต้องมีสร้างเซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) ในโดเมนที่ใช้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
นามแฝงโดเมนค่า
Lyncdiscover<domain></domain>
ตัวอย่าง: Contoso.com
Webdir.online.lync.com
ในการแก้ปัญหา ใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
 • ใช้คำสั่งnslookupและเซิร์ฟเวอร์ DNS สาธารณะเพื่อตรวจสอบว่า ระเบียน DNS CNAME ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
 • ถ้าผู้ใช้มีตัวเลือก มีผู้ใช้สลับไปมาระหว่าง Wi Fi และ 3G เพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาสามารถมีขอบเขตของการเชื่อมต่อเพียงชนิดเดียวกัน หากลงชื่อเข้าใช้ยังคงล้มเหลวในการเชื่อมต่อข้อมูล 3G ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดค่าระเบียน DNS ที่มีระเบียน CNAME ดังกล่าวอาจมีปัญหากับการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ อาจไม่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ เข้าสู่ระบบที่อยู่ และที่อยู่เซิร์ฟเวอร์
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มักจะบ่งชี้ว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ปัญหาการค้นหา DNS มีอยู่
  • ระเบียน CNAME ที่ตรวจพบโดยอัตโนมัติถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับการกำหนดค่าทั้งหมด

 • ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ:
  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ โปรดตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows Phone 7 สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ Lync ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถค้นหาการลงชื่อเข้าใช้ในที่อยู่ที่ป้อน โดยผู้ใช้
  • รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

การตั้งค่าพร็อกซี

ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows Phone 7 ใช้กระบวนการรวมการเชื่อมต่อกับ Lync ผ่านการรับรองความถูกต้องของพร็อกซี ดังนั้น ถ้ามีปัญหาใด ๆ เมื่อเชื่อมต่อกับ Lync ออนไลน์ผ่านเครือข่าย Wi Fi ของบริษัท โดยใช้พร็อกซีการ authenticating โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โทรศัพท์สามารถเรียกดูเว็บไซต์อื่น ๆ ภายใน และภายนอก
 • จะมีป้อนข้อมูลประจำตัวถูกต้องกับพร็อกซีการรับรองความถูกต้อง

รายชื่อผู้ติดต่อ

รายการติดต่อที่จะแสดงขึ้นในไคลเอนต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนจากอุปกรณ์โมบาย ถ้าผู้ใช้ต้องการเพิ่มหรือเอาผู้ติดต่อออกจากรายการ ผู้ใช้ต้องใช้ไคลเอนต์ Lync 2010 เดสก์ท็อปหรือ Outlook Web App (OWA) Instant Messaging (IM)

รูปถ่ายของผู้ติดต่อจะแสดงขึ้นเฉพาะถ้ามีเก็บไว้ในรายการที่อยู่สากล (GAL) เท่านั้น ผู้ติดต่อซึ่งระบุรูปภาพผ่านทาง URL ของเว็บบนไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป จะไม่มีภาพถ่ายที่แสดงสำหรับผู้ติดต่อ


สนทนาหน้าและประวัติของการสนทนา

หน้าการสนทนาบนไคลเอนต์ Windows Phone 7 เคลื่อนเท่านั้นเก็บของการสนทนาที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์โมบาย ก็จะไม่แสดงการสนทนาจากเดสก์ท็อปของไคลเอนต์ การสนทนาบนอุปกรณ์เคลื่อนไม่ได้แสดงในโฟลเดอร์ประวัติสนทนาในกล่องจดหมาย Exchange ของผู้ใช้


เข้าร่วมการประชุมจากปฏิทิน Windows Phone 7

เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ที่จัดกำหนดการไว้จาก Windows Phone 7 เปิดปฏิทิน และดูรายละเอียดของการประชุมแบบออนไลน์ Lync เมื่อผู้ใช้คลิกการเชื่อมโยงเพื่อเข้าร่วมการประชุม ไคลเอนต์ Lync 2010 โมบายเปิดขึ้น ถ้าการประชุมมีหน้าที่การใช้งานตัวให้บริการการประชุมเสียง (ACP) ACP คู่ค้าจะเรียกผู้ใช้ที่หมายเลขที่ระบุ โดยผู้ใช้ในระหว่างการติดตั้ง

ถ้าไม่มีความสามารถในการเรียกเลขหมายไม่มีสำหรับการประชุม ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมเมื่อคลิรวม ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้น โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของคุณ


การแจ้งเตือนแบบพุช

ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนแบบพุชจากทั้ง Apple Push Notification Service และ Microsoft Push Notification Service จะถูกปิดใช้งาน ผู้ดูแล Lync Onlineorganization สามารถเข้าสู่ระบบแบบ Lync ออนไลน์'แผงควบคุม'เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเหล่านี้ ในรุปหน้าจอต่อไปนี้ Control Panel Lync Online จะแสดงว่าข้อความพุชปิดทำงาน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอของ Lync ออนไลน์'แผงควบคุม' แสดงการแจ้งเตือนการผลักดันถูกปิด
หลังจากที่คุณคลิก แก้ไข คุณจะสามารถเปิดการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับบริการหนึ่งหรือทั้งสองได้ ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงการ Lync ออนไลน์'แผงควบคุม'หลังจากที่มีเปิดการแจ้งเตือนการผลักดัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพจากหน้าจอของแบบ Lync ออนไลน์'แผงควบคุม'หลังจากที่ส่งการแจ้งเตือนบน

ถ้ามีการผลักดันการแจ้งเตือนล้มเหลวเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อผ่าน Wi Fi ขาเข้า (หรือที่เรียกว่า "ขา") 5223 (TCP) ต้องเปิดพอร์ตไปยังอุปกรณ์ ถ้าผู้ใช้เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-fi บ้าน เขาหรือเธอสามารถใช้การส่งต่อพอร์ตหรือพอร์ตการทริกเกอร์บนเราเตอร์ในบ้านของผู้ใช้เพื่อเปิดพอร์ต 5223 (TCP) ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนแบบพุชจะถูกปิดใช้งาน และจำเป็นต้องเปิดใช้งานโดยตรงโดยผู้ดูแลระบบไอที

ถ้าการแจ้งเตือนแบบพุชล้มเหลวบนเครือข่าย Wi Fi ขององค์กร ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ IT เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้


เปรียบเทียบกับไคลเอนต์แบบเคลื่อนที่อื่น ๆ

สำหรับการเปรียบเทียบคุณลักษณะ Lync 2010 ไคลเอ็นต์เคลื่อน ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:


การส่งแฟ้มบันทึก

เมื่อผู้ใช้พบปัญหา ด้วยไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows Phone 7 พวกเขาสามารถส่งแฟ้มบันทึกทางอีเมลไปวิศวกรฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ถ้าต้องการทำเช่นนี้ กำหนดบันทึกการวินิจฉัยบน ในการการตั้งค่า หน้า และจากนั้น คลิกส่งบันทึกการวินิจฉัย บนเกี่ยวกับ หน้าจอ ไฟล์รูปภาพจะถูกบันทึกไปที่ไลบรารีรูปถ่ายของผู้ใช้ที่ประกอบด้วยล็อกไฟล์สำหรับอุปกรณ์มือถือ Lync ในรูปแบบที่ Windows Phone 7 สามารถบันทึก และส่ง มีสร้างข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการบันทึกแฟ้มที่แนบมา ดังนั้น ให้แน่ใจว่าผู้ใช้แนบรูปภาพใหม่ล่าสุดในไลบรารีของรูปถ่ายไปกับข้อความอีเมล จากนั้นให้ป้อนที่อยู่อีเมลที่จะส่งแฟ้มบันทึกไปถึง ผู้ใช้ควรส่งล็อก เพื่อ ผู้ดูแลระบบ IT ของตน หรือส่งตรง ไปวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของคุณ

หมายเหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกการวินิจฉัย ถูกตั้งค่าเป็นใน ก่อนจะทำการทบทวนเกิดปัญหา และส่งข้อมูลล็อก

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2636318 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2557 - Revision: 22.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365 o365a o365p o365e kbgraphxlink o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2636318 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2636318

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com