วิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ Windows Phone 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2636318 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ Windows Phone 7 ฟรีจาก Marketplace Windows Phone ผู้ใช้สามารถใช้ไคลเอนต์ในการเชื่อมต่อกับ Lync Online ถ้าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Lync Online บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาบางปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ Windows Phone 7

กระบวนงาน

การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นี้

ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ Windows Phone 7 สามารถสามารถดาวน์โหลดฟรีจากตลาด Windows Phone ผู้ใช้ควรติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ในอุปกรณ์ของตนโดยตรง และใช้ ID ของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

ถ้าผู้ใช้ประสบปัญหาเมื่อดาวน์โหลดหรือติดตั้งไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ผู้ใช้เปลี่ยนชนิดของการเชื่อมต่อจาก 3G ไปเป็น Wi Fi หรือจาก Wi-Fi ไปเป็น 3G จากนั้น ให้ลองดาวน์โหลดอีกครั้ง ถ้าไม่ผู้ใช้ยังสามารถติดตั้งไคลเอนต์ พวกเขาควรติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Windows Marketplace สนับสนุน.


ข้อกำหนดในการเข้าสู่ระบบสำหรับ Windows Phone 7

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบในโปรแกรมประยุกต์ Lync Mobile ข้อมูลการเข้าสู่ระบบซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการรับรองความถูกต้องสำเร็จจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ที่อยู่ Session Initiation Protocol (SIP) ของผู้ใช้เหมือนกับชื่อผู้ใช้หลักของผู้ใช้ (UPN) หรือไม่
 • ผู้ใช้จะถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Lync ในสถานที่หรือใน Lync Online

ตารางต่อไปนี้อธิบายเขตข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ Windows Phone 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผู้ใช้ถูกโฮสต์ด้วยที่อยู่ SIP และ UPNเขตข้อมูลที่จำเป็น
บนเซิร์ฟเวอร์ Lyncที่อยู่ SIP และ UPN เหมือนกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้: ว่างเปล่า
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
บนเซิร์ฟเวอร์ Lyncที่อยู่ SIP และ UPN แตกต่างกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้:UPN หรือโดเมน\ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
Office 365ที่อยู่ SIP และ UPN เหมือนกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้: ว่างเปล่า
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
Office 365ที่อยู่ SIP และ UPN แตกต่างกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้:UPN
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
ถ้ายังไม่มีการกำหนดค่าการค้นหาอัตโนมัติสำหรับไคลเอนต์ระบบเคลื่อนที่ ผู้ใช้ต้องป้อนที่อยู่สำหรับการค้นหาภายใน และภายนอกต่อไปนี้นอกเหนือจากเขตข้อมูลที่อยู่ในตาราง:
 • Internal discovery address: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
 • ที่อยู่การค้นพบภายนอก: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
หมายเหตุ เขตข้อมูล ที่อยู่ในการเข้าสู่ระบบ และ รหัสผ่าน จะแสดงขึ้นบนหน้าจอเข้าสู่ระบบ เมื่อต้องการเข้าถึงชื่อผู้ใช้โดเมนที่อยู่ภายในการค้นหาและเขตข้อมูลที่อยู่ภายนอกการค้นหาเลือกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์บนหน้าจอเข้าสู่ระบบ


การแก้ไขปัญหาการตรวจหาอัตโนมัติ

ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ Windows Phone 7 ค้นหาระเบียน DNS ที่แตกต่างกันกว่าไคลเอ็นต์ Lync 2010 เดสก์ท็อป สำหรับการตรวจหาอัตโนมัติกระบวนการการค้นพบบริการออนไลน์ของ Lync ถูกต้อง ต้องสร้างระเบียน CNAME ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับโดเมนโพรโทคอล Initiation เซสชัน (SIP) ที่กำลังใช้งาน:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
นามแฝงโดเมนค่า
Lyncdiscover<domain> </domain>
ตัวอย่าง: Contoso.com
Webdir.online.lync.com
ในการแก้ปัญหา ใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
 • ใช้คำสั่งnslookupและเซิร์ฟเวอร์ DNS สาธารณะเพื่อตรวจสอบว่า ระเบียน DNS CNAME ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
 • ถ้าผู้ใช้มีตัวเลือก มีการสลับไปมาระหว่าง Wi Fi และ 3G เพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาสามารถครอบคลุมถึงชนิดของการเชื่อมต่อผู้ใช้ ถ้าเครื่องหมายในยังคงล้มเหลวในการเชื่อมต่อข้อมูล 3G ถึงแม้ว่ามีการกำหนดค่าระเบียน DNS ระเบียน CNAME นั้นอาจมีปัญหากับการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ อาจไม่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ที่อยู่เข้าสู่ระบบ และที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มักจะระบุว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ปัญหาการค้นหา DNS มีอยู่
  • ระเบียน CNAME ที่ตรวจหาอัตโนมัติถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับการกำหนดค่าทั้งหมด

 • ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ:
  ไม่สามารถลงนามใน กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ Windows Phone 7 สามารถทำการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ Lync แบบออนไลน์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถค้นหาที่อยู่เข้าสู่ระบบที่ถูกป้อน โดยผู้ใช้
  • รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

การตั้งค่าพร็อกซี

ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ Windows Phone 7 ใช้กระบวนการแบบรวมการเชื่อมต่อกับ Lync ผ่านทางพร็อกซีการรับรองความถูกต้อง ดังนั้น ถ้าเกิดมีปัญหาใด ๆ เมื่อเชื่อมต่อกับ Lync ออนไลน์ผ่านเครือข่าย Wi Fi ขององค์กร โดยใช้พร็อกซีการสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โทรศัพท์สามารถเรียกดูเว็บไซต์อื่น ๆ ภายใน และภายนอก
 • มีป้อนข้อมูลประจำตัวถูกต้องในการรับรองความถูกต้องกับพร็อกซี

รายชื่อผู้ติดต่อ

รายชื่อผู้ติดต่อที่จะแสดงขึ้นในไคลเอนต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนจากอุปกรณ์เคลื่อน ถ้าผู้ใช้ต้องการเพิ่มหรือเอาผู้ติดต่อออกจากรายการ ผู้ใช้ต้องใช้ไคลเอนต์ Lync 2010 เดสก์ท็อปหรือ Outlook Web App (OWA) Instant Messaging (IM)

รูปถ่ายของผู้ติดต่อจะแสดงขึ้นเฉพาะถ้ามีเก็บไว้ในรายการที่อยู่สากล (GAL) เท่านั้น ผู้ติดต่อซึ่งระบุรูปภาพผ่านทาง URL ของเว็บบนไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป จะไม่มีภาพถ่ายที่แสดงสำหรับผู้ติดต่อ


หน้าสนทนาและประวัติของการสนทนา

หน้าการสนทนาบนไคลเอนต์แบบเคลื่อน Windows Phone 7 เท่านั้นจะติดตามของการสนทนาที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์เคลื่อน ดังกล่าวจะไม่แสดงการสนทนาจากเดสก์ท็อปของไคลเอนต์ การสนทนาบนอุปกรณ์เคลื่อนไม่ได้แสดงในโฟลเดอร์ประวัติสนทนาในกล่องจดหมาย Exchange ของผู้ใช้


เข้าร่วมการประชุมจากปฏิทิน Windows Phone 7

การเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ที่จัดกำหนดการไว้จาก Windows Phone 7 เปิดปฏิทิน และดูรายละเอียดของการประชุมแบบออนไลน์ Lync เมื่อผู้ใช้คลิกการเชื่อมโยงเพื่อเข้าร่วมการประชุม ไคลเอนต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่เปิดขึ้น ถ้าการประชุมมีฟังก์ชันการทำงานของผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง (ACP) หุ้นส่วน ACP จะเรียกผู้ใช้ที่หมายเลขที่ระบุ โดยผู้ใช้ในระหว่างการติดตั้ง

ถ้าไม่มีความสามารถในการเรียกเลขหมายไม่มีสำหรับการประชุม ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมเมื่อคลิรวม ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดขึ้น โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของคุณ


การแจ้งเตือนแบบพุช

ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนแบบพุชจากทั้ง Apple Push Notification Service และ Microsoft Push Notification Service จะถูกปิดใช้งาน ผู้ดูแลองค์กร Lync แบบออนไลน์สามารถสู่ใน Lync ออนไลน์'แผงควบคุม'เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเหล่านี้ ในรุปหน้าจอต่อไปนี้ Control Panel Lync Online จะแสดงว่าข้อความพุชปิดทำงาน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2674690
หลังจากที่คุณคลิก แก้ไขคุณสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการผลักดันสำหรับบริการหนึ่ง หรือทั้งสองได้ ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงใน Lync ออนไลน์'แผงควบคุม'หลังจากที่ผลักดันการแจ้งเตือนจะเปิดใช้งาน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2674692

ถ้ามีการผลักดันการแจ้งเตือนล้มเหลวเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อผ่าน Wi Fi ขาเข้า (หรือที่เรียกว่า "ขา") 5223 (TCP) ต้องเปิดพอร์ตไปยังอุปกรณ์ ถ้าผู้ใช้เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi Fi ภายในบ้าน เขาหรือเธอสามารถใช้ส่งต่อพอร์ตหรือพอร์ตการทริกเกอร์บนเราเตอร์ภายในบ้านของผู้ใช้เมื่อต้องการเปิดพอร์ต 5223 (TCP) ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนแบบพุชจะถูกปิดใช้งาน และจำเป็นต้องเปิดใช้งานโดยตรงโดยผู้ดูแลระบบไอที

ถ้าการแจ้งเตือนแบบพุชล้มเหลวบนเครือข่าย Wi Fi ขององค์กร ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ IT เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้


เปรียบเทียบกับไคลเอนต์แบบเคลื่อนที่อื่น ๆ

สำหรับการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ Lync 2010 ไคลเอนต์แบบเคลื่อน ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:


การส่งแฟ้มบันทึก

เมื่อผู้ใช้พบปัญหากับไคลเอนต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ Windows Phone 7 พวกเขาสามารถส่งบันทึก โดยอีเมลไปวิศวกรฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ถ้าต้องการทำเช่นนี้ กำหนดบันทึกการวินิจฉัยบน ในการ การตั้งค่า หน้า และคลิก ส่งบันทึกการวินิจฉัย ในการ เกี่ยวกับ หน้าจอแสดงผล ไฟล์รูปภาพจะถูกบันทึกในไลบรารีภาพถ่ายของผู้ใช้ที่ประกอบด้วยล็อกไฟล์สำหรับ Lync การเคลื่อนที่ในรูปแบบที่ Windows Phone 7 สามารถบันทึก และส่ง ข้อความอีเมลที่มีการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่บันทึกแฟ้มที่แนบมา ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้แนบรูปภาพใหม่ล่าสุดในไลบรารีของรูปถ่ายไปกับข้อความอีเมล จากนั้นให้ป้อนที่อยู่อีเมลที่จะส่งแฟ้มบันทึกไปถึง ผู้ใช้ควรส่งล็อก ผู้ดูแลระบบ IT ของตน หรือโดยตรง กับวิศวกรฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่า การบันทึกการวินิจฉัย การตั้งค่าเป็น บน ก่อนที่คุณพยายามที่จะทบทวนเกิดปัญหา และส่งแฟ้มบันทึก

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2636318 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2556 - Revision: 21.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office Communications Online
Keywords: 
o365 o365a o365p o365e kbgraphxlink o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2636318 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2636318

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com