วิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ iPhone และ iPad

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2636320 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ iPhone และ iPad ได้ฟรีจาก App Store ของ Apple ผู้ใช้สามารถใช้ไคลเอนต์ในการเชื่อมต่อกับ Lync Online ถ้าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Lync Online บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาบางปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ iPhone และ iPad

กระบวนงาน


การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นี้

ไคลเอ็นต์บนือถือของ Lync 2010 สำหรับ iPhone และ iPad พร้อมใช้งานฟรีใน App Store ของ Apple ผู้ใช้ควรติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ในอุปกรณ์ของตนโดยตรง และใช้ ID ของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

ถ้าผู้ใช้ประสบปัญหาเมื่อดาวน์โหลดหรือติดตั้งไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ผู้ใช้เปลี่ยนชนิดของการเชื่อมต่อจาก 3G ไปเป็น Wi Fi หรือจาก Wi-Fi ไปเป็น 3G จากนั้น ให้ลองดาวน์โหลดอีกครั้ง ถ้าผู้ใช้ยังคงไม่สามารถติดตั้งไคลเอนต์ได้ ผู้ใช้ควรติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple

ข้อกำหนดในการเข้าสู่ระบบสำหรับ iPhone และ iPad

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบในโปรแกรมประยุกต์ Lync Mobile ข้อมูลการเข้าสู่ระบบซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการรับรองความถูกต้องสำเร็จจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • ที่อยู่ Session Initiation Protocol (SIP) ของผู้ใช้เหมือนกับชื่อผู้ใช้หลักของผู้ใช้ (UPN) หรือไม่
 • ผู้ใช้ถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Lync ในสถานที่หรือ Lync Online ใน Office 365
ตารางต่อไปนี้อธิบายเขตข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ Windows Phone 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผู้ใช้ถูกโฮสต์ด้วยที่อยู่ SIP และ UPNเขตข้อมูลที่จำเป็น
บนเซิร์ฟเวอร์ Lyncที่อยู่ SIP และ UPN เหมือนกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้: ว่างเปล่า
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
บนเซิร์ฟเวอร์ Lyncที่อยู่ SIP และ UPN แตกต่างกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้:UPN หรือโดเมน\ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
Office 365ที่อยู่ SIP และ UPN เหมือนกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้: ว่างเปล่า
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
Office 365ที่อยู่ SIP และ UPN แตกต่างกันที่อยู่ในการเข้าระบบ:ที่อยู่ SIP
ชื่อผู้ใช้:UPN
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน
ถ้ายังไม่มีการกำหนดค่าการค้นหาอัตโนมัติสำหรับไคลเอนต์ระบบเคลื่อนที่ ผู้ใช้ต้องป้อนที่อยู่สำหรับการค้นหาภายใน และภายนอกต่อไปนี้นอกเหนือจากเขตข้อมูลที่อยู่ในตาราง:
 • Internal discovery address: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
 • ที่อยู่การค้นพบภายนอก: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
หมายเหตุเขตข้อมูล ที่อยู่ในการเข้าสู่ระบบ และ รหัสผ่าน จะแสดงขึ้นบนหน้าจอเข้าสู่ระบบ ในการเข้าถึงฟิลด์ ชื่อผู้ใช้โดเมนที่อยู่สำหรับการค้นหาภายในที่อยู่สำหรับการค้นหาภายนอก และเลือก การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ บนหน้าจอเข้าสู่ระบบการแก้ไขปัญหาการตรวจหาอัตโนมัติ

ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ iPhone และ iPad จะค้นหาระเบียน DNS ที่แตกต่างจากไคลเอ็นต์ Lync 2010 เดสก์ท็อป สำหรับกระบวนการตรวจหาอัตโนมัติเพื่อค้นหาบริการ Lync Online ที่ถูกต้อง ระเบียน CNAME ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้จะต้องถูกสร้างขึ้นสำหรับโดเมน SIP ที่กำลังใช้งาน:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
นามแฝงโดเมนค่า
Lyncdiscover<domain></domain>
ตัวอย่าง: Contoso.com
Webdir.online.lync.com
ในการแก้ปัญหา ใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
 • ใช้คำสั่งnslookupและเซิร์ฟเวอร์ DNS สาธารณะเพื่อตรวจสอบว่า ระเบียน DNS CNAME ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
 • ถ้าผู้ใช้มีตัวเลือก มีผู้ใช้สลับไปมาระหว่าง Wi Fi และ 3G เพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาสามารถมีขอบเขตของการเชื่อมต่อเพียงชนิดเดียวกัน หากลงชื่อเข้าใช้ยังคงล้มเหลวในการเชื่อมต่อข้อมูล 3G ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดค่าระเบียน DNS ที่มีระเบียน CNAME ดังกล่าวอาจมีปัญหากับการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ อาจไม่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ เข้าสู่ระบบที่อยู่ และที่อยู่เซิร์ฟเวอร์
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มักจะบ่งชี้ว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ปัญหาการค้นหา DNS มีอยู่
  • ระเบียน CNAME ที่ตรวจพบโดยอัตโนมัติถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับการกำหนดค่าทั้งหมด

 • ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ:
  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ โปรดตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ iPhone และ iPad สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ Lync ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถค้นหาการลงชื่อเข้าใช้ในที่อยู่ที่ป้อน โดยผู้ใช้
  • รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

การตั้งค่าพร็อกซี

Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ iPhone และ iPad อนุญาตให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลประจำตัวสำหรับการรับรองความถูกต้องของพร็อกซีที่อาจจำเป็นต้องใช้เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi Fi บางเครือข่ายขององค์กรภายใน แม้ว่าอุปกรณ์ที่กำลังใช้อาจจะเชื่อมต่อกับและได้รับการรับรองความถูกต้องต่อเครือข่ายไร้สายขององค์กรแล้ว แต่ไคลเอนต์ Lync แบบเคลื่อนที่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลประจำตัวที่ระบุไว้แล้วได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นต้องป้อนข้อมูลประจำตัวแยกต่างหากในไคลเอนต์ Lync แบบเคลื่อนที่

ข้อมูลประจำตัว Exchange

ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ iPhone และ iPad มีแท็บ การประชุม ที่แสดงรายการการประชุมสำหรับวันนั้นจากปฏิทิน Exchange ไคลเอนต์นี้จะใช้กระบวนการค้นหาอัตโนมัติของ Exchange อย่างง่ายเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของผู้ใช้ที่ได้รับการเข้าสู่ระบบแล้ว ช่วยมาสทรัพยากรตัวระบุ (URI) ของผู้ใช้ที่จะใช้ในความพยายามเพื่อค้นหาอัตราแลกเปลี่ยนเว็บเซอร์วิส (EWS) ปลายทาง อย่างไรก็ตาม ถ้าที่อยู่ของผู้ใช้ช่วย URI และอีเมลที่แตกต่างกัน กระบวนการ Autodiscover จะล้มเหลวประชุมแท็บจะว่างเปล่า และจดหมายเสียงของ Exchange Unified Messaging (อุ) ในแท็บโทรศัพท์จะไม่ทำข้อมูลให้ตรงกัน

สำหรับอีเมลและ SIP URI ที่ไม่เป็นสมาชิกร่วม ไคลเอนต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ iPhone และ iPad จะอนุญาตให้ผู้ใช้ระบุชุดของข้อมูลประจำตัวสำหรับการรวมอัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ได้ เพื่อให้กระบวนการค้นหา Exchange อัตโนมัติทำงานอย่างถูกต้อง ระเบียน DNS ที่จำเป็นจะต้องพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการยืนยันว่า การค้นหาอัตโนมัติทำงาน ใช้ Analzyer การเชื่อมต่อระยะไกล Microsoft ที่ https://www.testconnectivity.microsoft.com/?testid=OnPremisesLyncMobileAutoD.


รายชื่อผู้ติดต่อ

รายชื่อผู้ติดต่อที่จะแสดงขึ้นในไคลเอนต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ iPhone และ iPad เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ถ้าผู้ใช้ต้องการเพิ่มหรือเอาผู้ติดต่อออกจากรายการ ผู้ใช้ต้องใช้ไคลเอนต์ Lync 2010 เดสก์ท็อปหรือ Outlook Web App (OWA) Instant Messaging (IM)

รูปถ่ายของผู้ติดต่อจะแสดงขึ้นเฉพาะถ้ามีเก็บไว้ในรายการที่อยู่สากล (GAL) เท่านั้น ผู้ติดต่อซึ่งระบุรูปภาพผ่านทาง URL ของเว็บบนไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป จะไม่มีภาพถ่ายที่แสดงสำหรับผู้ติดต่อ


แท็บสนทนา และประวัติการสนทนา

แท็บ Chats บนไคลเอนต์แบบเคลื่อนของ Lync สำหรับ iPhone หรือ iPad เท่านั้นจะติดตามการสนทนาที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะไม่แสดงการสนทนาจากไคลเอนต์เดสก์ท็อป การสนทนาบนอุปกรณ์เคลื่อนไม่ได้แสดงในโฟลเดอร์ประวัติสนทนาในกล่องจดหมาย Exchange ของผู้ใช้


การประชุม

ถ้าการประชุมมีหน้าที่การใช้งานตัวให้บริการการประชุมเสียง (ACP) คลิรวม จะเรียกผู้ใช้ที่หมายเลขที่ระบุ โดยผู้ใช้ในระหว่างการติดตั้ง

ถ้าไม่มีความสามารถในการเรียกเลขหมายสำหรับการประชุม ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เมื่อคลิก เข้าร่วม ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้น โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของคุณ

การดูงานนำเสนอ PowerPoint ที่ใช้ร่วมกัน (iPad เท่านั้น)

ถ้าคุณกำลังเข้าร่วมการประชุม Lync Online ตามกำหนดการจาก iPad คุณจะสามารถมีส่วนร่วมในคุณลักษณะการร่วมมือกันบางอย่างได้ในการประชุมแบบออนไลน์ Lync แต่ไม่ใช่คุณลักษณะการทำงานร่วมกันทั้งหมด งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint จะแสดงบน iPad แต่บางรายการอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องหรือแสดงไม่ได้เลยในบางกรณี ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้:
 • ดู PowerPoint จะพร้อมใช้งานเฉพาะในการประชุมที่จัดกำหนดการไว้
  • ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกดูอย่างเป็นอิสระจากการประชุมผู้นำเสนอภาพนิ่ง
  • ผู้ใช้ไม่สามารถเห็นคำอธิบายประกอบภาพนิ่งจาก iPad โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ใส่คำอธิบายประกอบภาพนิ่ง iPad ผู้ใช้จะเห็นข้อความต่อไปนี้:
   ภาพนิ่งนี้มีการใส่คำอธิบายประกอบ
 • ถ้าคุณยกเลิกการโทรเสียง คุณจะออกจากการประชุม และจะแสดงพร้อมกับตัวเลือกการประชุมข้อมูลโดยใช้การติดต่อกลับ
 • ยกผู้เข้าร่วมประชุมจะพร้อมใช้งาน
 • ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไม่พร้อมใช้งาน
 • ไวท์บอร์ด โพลล์ และแอพลิเคชันร่วมกันจะไม่ได้รับการสนับสนุน และจอแสดงผลจะแสดงเมื่อผู้ใช้คนอื่นบนเดสก์ท็อปที่ใช้ร่วมกันโปรแกรมประยุกต์เหล่านั้น
หมายเหตุคุณลักษณะเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเข้าร่วมการประชุม Lync Online ที่กำหนดเวลาไว้เท่านั้น ถ้าคุณกำลังเข้าร่วมการประชุมเฉพาะกิจ คุณจะมีเฉพาะ IM และเสียงที่พร้อมใช้งานบน iPad

จดหมายเสียง

จดหมายเสียงจะอ่านจาก Exchange UM เท่านั้น ถ้ายังไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับ UM แท็บนี้จะไม่ทำงานการแจ้งเตือนแบบพุช

ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนแบบพุชจากทั้ง Apple Push Notification Service และ Microsoft Push Notification Service จะถูกปิดใช้งาน ผู้ดูแล Lync Onlineorganization สามารถเข้าสู่ระบบแบบ Lync ออนไลน์'แผงควบคุม'เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเหล่านี้ ในรุปหน้าจอต่อไปนี้ Control Panel Lync Online จะแสดงว่าข้อความพุชปิดทำงาน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
จอเมื่อส่งการแจ้งเตือนถูกปิด
หลังจากที่คุณคลิก แก้ไข คุณจะสามารถเปิดการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับบริการหนึ่งหรือทั้งสองได้ ภาพหน้าจอต่อไปนี้จะแสดงในแผงควบคุม Lync Online หลังจากที่การแจ้งเตือนแบบพุชเปิดใช้งานแล้ว
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพจากเมื่อส่งการแจ้งเตือนบนหน้าจอ


ถ้ามีการผลักดันการแจ้งเตือนล้มเหลวเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อผ่าน Wi Fi ขาเข้า (หรือที่เรียกว่า "ขา") 5223 (TCP) ต้องเปิดพอร์ตไปยังอุปกรณ์ ถ้าผู้ใช้เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi Fi ภายในบ้าน จะสามารถใช้การส่งต่อพอร์ตหรือการเริ่มใช้พอร์ตบนเราเตอร์ภายในบ้านของผู้ใช้ได้เมื่อต้องการเปิดพอร์ต 5223 (TCP) ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนแบบพุชจะถูกปิดใช้งาน และจำเป็นต้องเปิดใช้งานโดยตรงโดยผู้ดูแลระบบไอที

ถ้าการแจ้งเตือนแบบพุชล้มเหลวบนเครือข่าย Wi Fi ขององค์กร ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ IT เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เปรียบเทียบกับไคลเอนต์แบบเคลื่อนที่อื่น ๆ

สำหรับการเปรียบเทียบคุณลักษณะของไคลเอนต์ Lync 2010 แบบเคลื่อนที่ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:


การส่งแฟ้มบันทึก

เมื่อผู้ใช้พบปัญหากับไคลเอนต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ iPhone และ iPad พวกเขาสามารถส่งบันทึกโดยอีเมลไปหาวิศวกรฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิตัวเลือก ค้นหาการเข้าสู่ระบบ ในการข้อมูลของฉัน ส่วน และจากนั้น คลิกบันทึกการส่ง ข้อความอีเมลจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติโดยประกอบด้วยแฟ้มบันทึกที่แนบมาและข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของไคลเอ็นต์ในเนื้อความของข้อความ จากนั้นให้ป้อนที่อยู่อีเมลที่จะส่งแฟ้มบันทึกไปถึง ผู้ใช้ควรส่งแฟ้มบันทึกให้ผู้ดูแลระบบ IT ของตนหรือส่งวิศวกรฝ่ายสนับสนุนโดยตรง

หมายเหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าสู่ระบบ ถูกตั้งค่าเป็นใน ก่อนจะทำการทบทวนเกิดปัญหา และส่งข้อมูลล็อกผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2636320 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2557 - Revision: 25.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365022013 o365m kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2636320 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2636320

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com