วิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์บนมือถือของ Lync 2010 สำหรับ Nokia Symbian

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2636322 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Nokia Symbian ฟรีจากร้านค้า Nokia ผู้ใช้สามารถใช้ไคลเอนต์ในการเชื่อมต่อกับ Lync Online ถ้าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Lync Online บทความนี้อธิบายวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Nokia Symbian

กระบวนงาน

การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นี้

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือสำหรับ Nokia Symbian ฟรีจากร้านค้า Nokia ผู้ใช้ควรติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ในอุปกรณ์ของตนโดยตรง และใช้ ID ของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

ถ้าผู้ใช้ประสบปัญหาเมื่อดาวน์โหลดหรือติดตั้งไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ผู้ใช้เปลี่ยนชนิดของการเชื่อมต่อจาก 3G ไปเป็น Wi Fi หรือจาก Wi-Fi ไปเป็น 3G จากนั้น ผู้ใช้ลองดาวน์โหลดอีกครั้งได้ ถ้าผู้ใช้ยังไม่สามารถติดตั้งไคลเอนต์ พวกเขาควรติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนหรือสนับสนุน Nokia

ความต้องการเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้ Lync ออนไลน์เข้าสู่ระบบแอพลิเคชันโมบาย Lync พวกเขาเพียงแค่จะป้อนรายชื่อการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของตนเอง เขตข้อมูลโดเมนและชื่อผู้ใช้จะใช้สำหรับการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ Lync ในสถานที่เฉพาะ และไม่จำเป็นสำหรับ Lync แบบออนไลน์

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าตรวจหาอัตโนมัติและข้อมูลประจำตัวของพร็อกซี HTTP คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ ถ้ายังไม่มีการกำหนดค่าการค้นหาอัตโนมัติสำหรับไคลเอนต์ระบบเคลื่อนที่ ผู้ใช้ต้องป้อนที่อยู่สำหรับการค้นหาภายใน และภายนอกต่อไปนี้นอกเหนือจากเขตข้อมูลที่อยู่ในตาราง:
 • Internal discovery address: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
 • ที่อยู่การค้นพบภายนอก: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root


การแก้ไขปัญหาการตรวจหาอัตโนมัติ

ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่ค้นหาระเบียน DNS ที่แตกต่างจากที่ Lync 2010 ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปมีลักษณะ ตรวจหาอัตโนมัติกระบวนการในการค้นหาการบริการแบบออนไลน์ของ Lync ถูกต้อง มีระเบียน CNAME ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ต้องมีสร้างเซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) ในโดเมนที่ใช้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
นามแฝงโดเมนค่า
Lyncdiscover<domain></domain>
ตัวอย่าง: Contoso.com
Webdir.online.lync.com
ในการแก้ปัญหา ใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
 • ใช้คำสั่งnslookupและเซิร์ฟเวอร์ DNS สาธารณะเพื่อตรวจสอบว่า ระเบียน DNS CNAME ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
 • ถ้าผู้ใช้มีตัวเลือกในการสลับไปมาระหว่าง Wi Fi และ 3G ได้ผู้ใช้นี้เพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาสามารถมีขอบเขตของการเชื่อมต่อเพียงชนิดเดียว ถ้าเข้าสู่ระบบยังคงล้มเหลวในการเชื่อมต่อข้อมูล 3G แม้ว่าจะมีการกำหนดค่าระเบียน DNS ที่มีระเบียน CNAME อาจมีปัญหากับการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ อาจไม่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ เข้าสู่ระบบที่อยู่ และที่อยู่เซิร์ฟเวอร์
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มักจะบ่งชี้ว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ปัญหาการค้นหา DNS มีอยู่
  • ระเบียน CNAME ที่ตรวจพบโดยอัตโนมัติถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับการกำหนดค่าทั้งหมด
 • ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ:
  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ โปรดตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์ Lync ออนไลน์ถูกต้อง แต่ไม่พบการเข้าสู่ระบบที่อยู่ที่ป้อน โดยผู้ใช้
  • รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

รายชื่อผู้ติดต่อ

รายการติดต่อที่จะแสดงขึ้นในไคลเอนต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนจากอุปกรณ์โมบาย ถ้าผู้ใช้ต้อง การเพิ่ม หรือเอาผู้ติดต่อออกจากรายการ ผู้ใช้ต้องใช้ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป Lync 2010 หรือ Outlook Web App (OWA) Instant Messaging (IM)

แท็บสนทนา และประวัติการสนทนา

แท็บChatsบนไคลเอ็นต์ Lync 2010 โทรศัพท์มือถือเก็บติดตามการสนทนาที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์โมบาย ดังกล่าวจะไม่แสดงการสนทนาจากเดสก์ท็อปของไคลเอนต์ การสนทนาบนอุปกรณ์เคลื่อนไม่ได้แสดงในโฟลเดอร์ประวัติสนทนาในกล่องจดหมาย Exchange ของผู้ใช้


จดหมายเสียง

จดหมายเสียงคืออ่านจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมส่งข้อความ (อุ) เท่านั้น ถ้ายังไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับ UM แท็บนี้จะไม่ทำงาน

เปรียบเทียบกับไคลเอนต์แบบเคลื่อนที่อื่น ๆ

สำหรับการเปรียบเทียบคุณลักษณะ Lync 2010 ไคลเอ็นต์เคลื่อน ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2636322 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2557 - Revision: 20.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kb3rdparty kbmt KB2636322 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2636322

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com