MS11-100: פגיעות ב-.NET Framework עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות: 29 בדצמבר 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2638420 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-100. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

עדכוני האבטחה המוצעים בעלון האבטחה MS11-100 משנים את האופן שבו ASP.NET יוצר כרטיסי אימות טפסים. אופן הפעולה החדש אינו תואם את אופן הפעולה הקודם. כרטיסים הנוצרים באופן הפעולה החדש אינם ניתנים לקריאה על-ידי שרתים המשתמשים באופן הפעולה הישן, ולהיפך. לכן, בגלל השינוי באופן הפעולה של הכרטיסים, מנהלים שהיישומים שלהם משתמשים באימות טפסים חייבים לבצע צעדים מסוימים כאשר הם מפעילים את עדכוני האבטחה המוצעים בעלון MS11-100 כדי לוודא שכל השרתים עוברים לאופן הפעולה החדש בו-זמנית.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2659968 הנחיות פריסה עבור עדכון אבטחה 2638420, כמתואר בעלון MS11-100 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות. במקרה זה, הבעיה המוכרת רשומה מתחת לכל קישור למאמר.
 • 2656351 MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 4 ב-Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2: 29 בדצמבר 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • 2656356MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 עבור Windows 7 SP1 ו- Windows Server 2008 R2 SP1: 29 בדצמבר 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • 2657424MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5 SP1 ב- Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista וב- Windows XP: 29 בדצמבר 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • 2656352MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 2.0 SP2 עבור Windows XP ו- Windows Server 2003: 29 בדצמבר 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • 2656362MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 2.0 SP2 עבור Windows Vista SP2 ועבור Windows Server 2008 SP2: 29 בדצמבר 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • 2656355MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2: 29 בדצמבר 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • 2656358 MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 1.1 SP1 במהדורות 32 סיביות של Windows Server 2003 SP2: 29 בדצמבר 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • 2656353MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 1.1 SP1 עבור Windows XP, Windows Vista ו-Windows Server 2008, ועבור גירסאות מבוססות x64 ו-Itanium של Windows Server 2003: 29 בדצמבר 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2638420 - Last Review: יום חמישי 05 ינואר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2638420

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com