เซอร์วิสแพ็คอาจบันทึกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบในแฟ้ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 263968 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณใช้การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามาตรฐานปลอดภัยตั้งแต่ การติดตั้งผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในส่วน "Applies to" รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (sa) ระบบจะถูกเก็บไว้ เป็นข้อความธรรมดา หรือ ในรูปแบบการอ่านเข้ารหัสลับในไฟล์การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL

นอกจากนี้ ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก บริการของ SQL Server โดยใช้บัญชีโดเมน รหัสผ่านบัญชีโดเมนอาจ สามารถเขียนไปยังแฟ้ม Setup.iss ในรูปแบบที่เข้ารหัสลับ weakly

หมายเหตุ Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าใช้เข้ารหัสลับบนรหัสผ่านรวมอยู่ในแฟ้มเหล่านี้ การเข้ารหัสลับนี้ช่วยในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เรายังคงแนะนำให้ คุณลบรหัสผ่านเข้ารหัสลับหรือแฟ้มการติดตั้งที่ประกอบด้วยรหัสผ่านจะไม่จำเป็น

SQL Server 7.0

รหัสผ่านsaหรือรหัสผ่านบัญชีโดเมนจะถูกบันทึกเป็นข้อความธรรมดา หรือรูปแบบที่เข้ารหัสลับ weakly ในแฟ้ม Setup.iss ในโฟลเดอร์%Windir%

หมายเหตุโฟลเดอร์%Windir%จะแตกต่างกันนอกจากนี้ถ้าการติดตั้งต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้วผ่านการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล มีสร้างสำเนาของแฟ้มนี้ในโฟลเดอร์ %SystemDrive%\MSSQL7\Install\or\Tools เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้น

ข้อมูลรหัสผ่านอาจถูกรวมเข้า ในแฟ้ม Sqlstp.log และ ในไฟล์ Sqlsp*.log แฟ้มเหล่านี้มีอยู่ในโฟลเดอร์%Windir%และโฟลเดอร์ชั่วคราว โฟลเดอร์%Windir%จะแตกต่างกันนอกจากนี้ถ้าการติดตั้งต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้วผ่านการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 โฟลเดอร์ชั่วคราวถูกกำหนดภายใต้ตัวแปรสภาพแวดล้อมบนแท็บ'ขั้นสูง'ของระบบใน'แผงควบคุม'

SQL Server 2000

รหัสผ่านsaหรือรหัสผ่านบัญชีโดเมนจะถูกบันทึกไว้ในการเข้า รูปแบบที่อ่านได้แต่ในการ Sqlstp.log, Sqlsp.log และแฟ้ม Setup.iss ในการ ไดรฟ์: โฟลเดอร์ SQL Server\Mssql\Install \Program Files\Microsoft สำหรับตัว การติดตั้งเริ่มต้น โปรดสังเกตว่า โฟลเดอร์ Mssql อาจเป็น MSSQL $InstanceName สำหรับการติดตั้งอินสแตนซ์ที่ระบุชื่อ แฟ้ม Setup.iss สำหรับ SQL Server 2000 ใช้รายการการควบคุมการเข้าถึง ดังนั้น เฉพาะ Windows NT ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่สามารถเข้าถึงแฟ้ม

นอกจากนี้ SQL Server 2000 ยังมีความสามารถในการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Windows ภูมิวิธีไว้ด้วย แฟ้มบันทึกการตั้งค่าคลัสเตอร์ระยะไกลคือ Remsetup.ini และแฟ้มสคริปต์การติดตั้งระยะไกลที่คล้ายกันกับแฟ้ม Setup.iss สำหรับโหนดแต่ละโหนระยะไกล สิ่งเหล่านี้ระยะไกลติดตั้งสคริปต์ที่ใช้ชื่อแฟ้ม RemoteComputerName_InstanceName.iss แฟ้มเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์%Windir% และโดยปกติจะถูกลบเมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม แฟ้มเหล่านี้อาจอาจทิ้งถ้าการตั้งค่าคลัสเตอร์ที่ประสบความล้มเหลว

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้การรับรองความถูกต้องความปลอดภัยของ Windows NT Microsoft เพื่อติดตั้ง ต้นฉบับนำออกใช้รุ่นของ SQL Server หรือเซอร์วิสแพ็ค ใช้บัญชีLocalSystemแล้ว เมื่อคุณกำหนดค่าบริการ SQL วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงนี้ ปัญหา
 • เปลี่ยนรหัสผ่านของ sql SERVER sysadmin (sa) และรหัสผ่านบัญชีโดเมนของ SQL บริการหลังจากที่คุณ ติดตั้ง service pack
 • หลังจากที่คุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน "Applies to" ส่วน คุณต้องเรียกใช้อรรถประโยชน์ Killpwd.exe เพื่อล้างแฟ้มติดตั้ง ที่ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Killpwd.exe ทำงาน สำหรับ SQL Server 7.0 และ SQL Server 2000

  หมายเหตุ ก่อนหน้านี้ Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ SQL Server 7.0 (MSDE 1.0) Service Pack 2 และ สำหรับ SQL Server 7.0 Service Pack 3 อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงได้เนื่องจากโปรแกรมอรรถประโยชน์ Killpwd.exe มีการปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงก่อนหน้านี้

คำแนะนำของโปรแกรมอรรถประโยชน์ Killpwd

Microsoft ได้สร้างโปรแกรมอรรถประโยชน์คำสั่ง Killpwd.exe เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft สำหรับรหัสผ่านsaเข้าสู่ระบบ ถ้าเหตุการณ์ของการค้นหาโปรแกรมอรรถประโยชน์ Killpwd.exe รหัสผ่านsasaรหัสผ่านจะถูกเอาออกจากล็อกไฟล์ในการดำเนินงานในโหมดพื้นฐาน โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือ ค้นหาแฟ้ม Sqlsp.log, Sqlstp.log และ Setup.iss ใน%Windir%\Temp และ%Temp%โฟลเดอร์ โดยที่%Windir%และ%Temp%คือ ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่กำหนด โดย Microsoft Windows

Microsoft ได้ปรับปรุงที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Killpwd.exe เพื่อรวมตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมซึ่งจะ โปรแกรมติดตั้งแฟ้มที่ระยะไกล และคลัสเตอร์ที่สร้างการติดตั้งทำงานอยู่ ในบางสถานการณ์ แฟ้มเหล่านี้อาจมีชื่อหรือเส้นทางที่แตกต่างไปจากค่าเริ่มต้น ตัวแปรเหล่านี้มีต่อไปนี้:
 • การติดตั้งคลัสเตอร์จะสร้างแฟ้มการติดตั้งบนโหนดทั้งหมด ถ้าคุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จากโหนเดียว คุณต้องระบุเส้นทาง UNC ไปยังไดรฟ์บนโหนระยะไกลถ้าคุณต้องการเอาแฟ้มเหล่านั้นด้วย อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จากแต่ละโหนดเพื่อล้างข้อมูลแฟ้มการติดตั้งที่มีอยู่ในเครื่อง
 • ระยะไกลแฟ้มที่สร้างขึ้นสำหรับการตั้งค่าคลัสเตอร์ให้ทำตามรูปแบบต่อไปนี้:
  RemoteComputerName_InstanceName.iss
  ถ้ามีการปรับเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ หรืออินสแตนซ์ได้ถูกเอาออก โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จะไม่ทราบเพื่อค้นหาแฟ้มที่อยู่ภายใต้ชื่อของแฟ้มเหล่านี้ตามค่าเริ่มต้น
 • ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อของคลัสเตอร์ Windows ล็อกไฟล์มีชื่อแฟ้มเดิม ในสถานการณ์นี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จะไม่ทราบว่าการค้นหาแฟ้มที่อยู่ภายใต้ชื่อของแฟ้มเหล่านี้ตามค่าเริ่มต้น
 • การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลใช้% Temp %ที่แตกต่างกันและโฟลเดอร์ของ% WinDir % โฟลเดอร์เหล่านี้อาจแตกต่างกันกับตัวแปร id และสภาพแวดล้อมของผู้ใช้
 • การตั้งค่าระยะไกลอาจใช้ตำแหน่ง% Temp %ท้องถิ่นแทนที่จะเก็บแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง SQL Server จะเกิดขึ้น โปรแกรมอรรถประโยชน์ Killpwd นี้ไม่สามารถกำหนดได้ว่า นี่เป็นกรณีนี้ และไม่ทราบว่าเส้นทางระยะไกลเพื่อค้นหาแฟ้มบันทึก
ดาวน์โหลด และเรียกใช้แล้ว อรรถประโยชน์ Killpwd.exe รุ่นล่าสุดจากการเชื่อมโยงในบทความนี้ รุ่นใหม่มีความสามารถในการระบุตำแหน่งที่ตั้งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นการค้นหารุ่นที่เป็นไปได้ทั้งหมดของแฟ้มเหล่านี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งระยะไกล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกเหล่านี้และการติดตั้ง ดูเอกสารประกอบของ SQL Server ของคุณ ถ้าคุณสามารถสร้างแฟ้ม *.iss เพื่อทำการติดตั้ง คุณต้องคัดลอกแฟ้ม *.iss ไปยังตำแหน่งที่สนับสนุนความปลอดภัยที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์การค้นหาได้

หมายเหตุ แฟ้มข้อมูลการตั้งค่าเหล่านี้จะถูกทิ้งนอกจากนี้เมื่อคุณเอาออกเซิร์ฟเวอร์ SQL ลักษณะการทำงานนี้ได้ โดยการออกแบบ ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้คุณแก้ปัญหาสาเหตุที่การติดตั้งอาจล้มเหลวถ้าคุณจะบังคับให้ย้อนกลับ และช่วยให้คุณสามารถใช้แฟ้ม ISS ที่มีการติดตั้งอินสแตนซ์นี้หรืออินสแตนซ์อื่น ๆ ในกรณีนี้ นี้อินสแตนซ์ของ SQL Server ได้อย่างชัดเจนไม่พร้อมใช้งานการใช้ประโยชน์จาก อย่างไรก็ตาม ลักษณะของรหัสผ่านจะเพื่อว่าคุณอาจใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับอินสแตนซ์อื่นของ SQL Server ที่ยังไม่ได้ถูกเอาออก

เมื่อต้องรัน Killpwd.exe ยูทิลิตี้ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • คลิกสองครั้งที่ Killpwd.exe
 • เรียกใช้ Killpwd.exe ที่พรอมต์คำสั่ง

  เมื่อคุณ คุณเรียกใช้ Killpwd.exe ที่พรอมต์คำสั่ง ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเหตุ บนหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้:

  ข้อมูลวิธีใช้
  Killpwd.exe /
  เมื่อต้องระบุเส้นทางการค้นหาที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นและแฟ้ม
  Killpwd.exe เส้นทางชื่อแฟ้ม
หมายเหตุ สำหรับ SQL Server 2000 คุณต้องระบุตำแหน่งของการ แฟ้ม Setup.iss ถ้าคุณต้องการเอาลักษณะที่ปรากฏของรหัสผ่านsa อยู่ในแฟ้ม Setup.iss สำหรับ SQL Server 2000 ที่ ไดรฟ์: โฟลเดอร์ SQL Server\Mssql\Install \Program Files\Microsoft สำหรับ การติดตั้งเริ่มต้น โปรดสังเกตว่า โฟลเดอร์ Mssql อาจเป็น MSSQL $InstanceName. ถ้าคุณจะใช้แฟ้ม Setup.iss ในภายหลังเพื่อทำการทำงานอัตโนมัติ การติดตั้ง SQL Server ไม่ทำงาน Killpwd.exe บนแบบ Setup.iss แฟ้ม

คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดการเตรียมใช้งานผู้ดูแลระบบ SID
มีข้อผิดพลาดในการรับข้อมูลโทเค็น
มีข้อผิดพลาดในการเปิดโทเค็นการกระบวนการ
มีข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูลโมดูลกระบวนการปัจจุบัน
มีข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูลแฟ้มโปรแกรม
อาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง: %s
เส้นทางที่ไม่ถูกต้อง: %s
เมื่อต้องดำเนินการ แบบกำหนดเองสแกนทั้งสองเส้นทาง (/ p) และแฟ้ม (/ f) ต้องระบุ
คุณต้องเป็นผู้ดูแลเมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มทั้งหมดที่สร้างขึ้นจะสามารถเข้าถึงได้
มีข้อผิดพลาดในการดึงคีย์รีจิสทรี Software\\Microsoft\\MSSQLServer\\ClientSetup\\SqlPath
เมื่อการสแกนโดยใช้ตัวเลือก /N คุณอาจมีขนาดใหญ่กว่าการสแกนปกติหมายเลขที่ตรงกันการค้นหาเนื่องจากสตริงการค้นหาบางอย่างจะ substrings ของผู้อื่น ในการสแกนปกติ รหัสผ่านจะถูกเอาออกขณะดำเนินการค้นหาไปเพื่อสตริงการค้นหาที่คล้ายกันจะไม่ตรงสายอักขระเดียวกันหลายครั้ง
ความล้มเหลวในการจัดสรรหน่วยความจำ ออกจากโปรแกรม
มีข้อผิดพลาดในการรับแฟ้มถัดไปจากการค้นหาแฟ้ม
มีข้อผิดพลาดกำลังระบุต่าง ๆ โหนดของคลัสเตอร์
ชื่อของคลัสเตอร์มีความยาวมากกว่าภายในบัฟเฟอร์ที่
มีการเปิดข้อผิดพลาดแฟ้ม %s
มีข้อผิดพลาดในการเรียกดูตำแหน่งภายในแฟ้ม %s
มีข้อผิดพลาดในการตั้งค่าตำแหน่งภายในแฟ้ม %s
มีข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูลชื่อคอมพิวเตอร์
มีข้อผิดพลาดในการดึงไดเรกทอรีระบบ
มีข้อผิดพลาดในการดึงไดเรกทอรี windows
มีข้อผิดพลาดในการประมวลผลไดเรกทอรีระบบ Windows % s
มี retreiving มีข้อผิดพลาดตัวแปรสภาพแวดล้อม TEMP
มีข้อผิดพลาดในการดึงคีย์รีจิสทรี Software\\Microsoft\\MSSQLServer\\Setup\\SqlPath.v

ขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Killpwd.exe

เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Killpwd.exe ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดและการดึงข้อมูล Killpwd.exe

  แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจ Killpwd.exe ทันทีวันวางจำหน่าย: 14 มิถุนายน 2005

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
  Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้มโปรแกรม
 2. เรียกใช้แฟ้มปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเองเมื่อต้องแยกตัว แพคเกจ ในระหว่างกระบวนการแยกแฟ้ม คุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุเป็น โฟลเดอร์ปลายทางสำหรับ Killpwd.exe
 3. ใน Windows Explorer ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่คุณระบุในขั้นตอนที่ 2 คลิกสองครั้งที่ Killpwd.exe เพื่อรันโปรแกรม หรือเปิดพร้อมท์คำสั่ง และจากนั้น ป้อนเส้นทางของ Killpwd.exe เพื่อเรียกใช้แฟ้มปฏิบัติการ

พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง

พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานใน Killpwd.exe รุ่นใหม่:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
พารามิเตอร์การดำเนินการ
/? /H /Help แสดงข้อความวิธีใช้ของเครื่องมือ Killpwd
ตัวบันทึกเสียง /Fสแกนแฟ้มที่ระบุสำหรับรหัสผ่าน และเอารหัสผ่านออกแล้ว
/P /Pathการสแกนแฟ้มในโฟลเดอร์ที่ระบุไว้สำหรับรหัสผ่าน และเอารหัสผ่านออกแล้ว
/ Nologoระงับการแสดงผลข้อมูลโลโก้
/Rเปิดใช้งานโหมดการเกิดซ้ำ แฟ้มและโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ที่ระบุทั้งหมดจะถูกสแกน และกำจัด
/Nเปิดใช้งานโหมดการสแกนอย่างเดียว สแกนแฟ้ม แต่รหัสผ่านจะไม่สามารถเอาออก พารามิเตอร์นี้ถูกใช้เพื่อสร้างรายการของสิ่งที่โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จะเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อตรวจทานการเปลี่ยนแปลงความถูกต้องก่อนที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงจริง
/V / การสร้างเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบในโหมดการสร้าง
หมายเหตุ คุณต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบ Windows เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การดาวน์โหลด และติดตั้ง service pack ล่าสุดของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301511วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 7.0
290211 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของคุณหลัก ผู้ให้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้ม Sqlsp.log ถูกนำมาใช้ในการติดตามการติดตั้ง ความคืบหน้า และการแก้ไขปัญหาการเซอร์วิสแพ็ค ความล้มเหลว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบซึ่งเป็นหน้าต่างโฟลเดอร์ ติดตั้งใน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
305792วิธีการตรวจสอบซึ่งติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ Windows

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ความปลอดภัยของ Microsoft ต่อไปนี้ กระดานข่าว:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-035.mspx

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS00-035.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 263968 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbproductlink kbdownload kbbug kbfix kbgraphxlinkcritical kbqfe kbmt KB263968 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:263968

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com