การใช้หน่วยความจำของโปรแกรมประยุกต์หรือบริการจะเพิ่มขึ้นเมื่อโหลด และโมดู Netshell.dll บ่อยครั้ง ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ไม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2639845 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า โปรแกรมประยุกต์หรือบริการโหลดแล้ว ไม่โมดู Netshell.dll บ่อยครั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 สอบตัวอย่าง โปรแกรมประยุกต์มักถามนั้น Win32_NetworkAdapter Namespace ของ WMI ในสถานการณ์นี้ เก็บการเพิ่มการใช้หน่วยความจำของโปรแกรมประยุกต์หรือบริการ ด้วยเวลา โปรแกรมประยุกต์หรือบริการหยุดทำงานถ้าทรัพยากรหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานได้หมดลงแล้ว

หมายเหตุ โมดู Netshell.dll สามารถโหลดได้โดยตรง หรือโดยทางอ้อม โดยโปรแกรมประยุกต์หรือบริการ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฮีปที่ส่วนตัวของ-64 กิโลไบต์ (KB) จะ สร้างโมดูล Netshell.dll ถูกโหลด แล้ว คือ leaked เมื่อมีการยกเลิกการโหลดโมดู Netshell.dll

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Netcfgx.dll6.0.6002.22739387,07206 2011 พฤศจิกายน00:06x 86
Bench_16.binไม่เกี่ยวข้อง1,11209 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Bench_24.binไม่เกี่ยวข้อง2,45609 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Bench_32.binไม่เกี่ยวข้อง4,28009 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Bench_48.binไม่เกี่ยวข้อง9,56009 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
House_16.binไม่เกี่ยวข้อง1,11209 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
House_24.binไม่เกี่ยวข้อง2,45609 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
House_32.binไม่เกี่ยวข้อง4,28009 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
House_48.binไม่เกี่ยวข้อง9,56009 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Ncpa.cpl6.0.6002.22739164,86406 2011 พฤศจิกายน00:06ไม่เกี่ยวข้อง
Netshell.dll6.0.6002.227393,174,40006 2011 พฤศจิกายน00:06x 86
Office_16.binไม่เกี่ยวข้อง1,11209 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Office_24.binไม่เกี่ยวข้อง2,45609 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Office_32.binไม่เกี่ยวข้อง4,28009 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Office_48.binไม่เกี่ยวข้อง9,56009 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Pnidui.dll6.0.6002.227391,823,74406 2011 พฤศจิกายน00:07x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Netcfgx.dll6.0.6002.22739504,83207 2011 พฤศจิกายน09:16x 64
Bench_16.binไม่เกี่ยวข้อง1,11215-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Bench_24.binไม่เกี่ยวข้อง2,45615-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Bench_32.binไม่เกี่ยวข้อง4,28015-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Bench_48.binไม่เกี่ยวข้อง9,56015-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
House_16.binไม่เกี่ยวข้อง1,11215-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
House_24.binไม่เกี่ยวข้อง2,45615-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
House_32.binไม่เกี่ยวข้อง4,28015-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
House_48.binไม่เกี่ยวข้อง9,56015-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Ncpa.cpl6.0.6002.22739165,88807 2011 พฤศจิกายน09:16ไม่เกี่ยวข้อง
Netshell.dll6.0.6002.227393,341,31207 2011 พฤศจิกายน09:16x 64
Office_16.binไม่เกี่ยวข้อง1,11215-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Office_24.binไม่เกี่ยวข้อง2,45615-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Office_32.binไม่เกี่ยวข้อง4,28015-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Office_48.binไม่เกี่ยวข้อง9,56015-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Pnidui.dll6.0.6002.227392,024,44807 2011 พฤศจิกายน09:16x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Netcfgx.dll6.0.6002.227391,006,08006 2011 พฤศจิกายน17:51IA 64
Bench_16.binไม่เกี่ยวข้อง1,11215-มีนาคม-201105:10ไม่เกี่ยวข้อง
Bench_24.binไม่เกี่ยวข้อง2,45615-มีนาคม-201105:10ไม่เกี่ยวข้อง
Bench_32.binไม่เกี่ยวข้อง4,28015-มีนาคม-201105:10ไม่เกี่ยวข้อง
Bench_48.binไม่เกี่ยวข้อง9,56015-มีนาคม-201105:10ไม่เกี่ยวข้อง
House_16.binไม่เกี่ยวข้อง1,11215-มีนาคม-201105:10ไม่เกี่ยวข้อง
House_24.binไม่เกี่ยวข้อง2,45615-มีนาคม-201105:10ไม่เกี่ยวข้อง
House_32.binไม่เกี่ยวข้อง4,28015-มีนาคม-201105:10ไม่เกี่ยวข้อง
House_48.binไม่เกี่ยวข้อง9,56015-มีนาคม-201105:10ไม่เกี่ยวข้อง
Ncpa.cpl6.0.6002.22739176,12806 2011 พฤศจิกายน17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Netshell.dll6.0.6002.227393,950,59206 2011 พฤศจิกายน17:51IA 64
Office_16.binไม่เกี่ยวข้อง1,11215-มีนาคม-201105:11ไม่เกี่ยวข้อง
Office_24.binไม่เกี่ยวข้อง2,45615-มีนาคม-201105:11ไม่เกี่ยวข้อง
Office_32.binไม่เกี่ยวข้อง4,28015-มีนาคม-201105:11ไม่เกี่ยวข้อง
Office_48.binไม่เกี่ยวข้อง9,56015-มีนาคม-201105:11ไม่เกี่ยวข้อง
Pnidui.dll6.0.6002.227392,833,40806 2011 พฤศจิกายน17:52IA 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_ca1ed38e1eb82e69c86ded376176d6bb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c2993885b25584e0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)13:36
ชื่อแฟ้มX86_dec2c7d790d78f6a989047bf29d6d251_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_235290ab4c6f6862.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)13:36
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406d9a033bdbd9bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,154
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7dc1d72245edc5c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม149,461
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:27
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_8bab791750ffddbd4a9b1603aa2e9274_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_269ac40a4e5dc861.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)13:36
ชื่อแฟ้มAmd64_d376d1f7fea935a87f257ee6deec272e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_01239918b8a6b7e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,068
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)13:36
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_9c8c3586f4394af3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม20,863
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:43
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_33fab8f5dcbc4d92.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม149,531
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:39
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406d9a033bdbd9bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,154
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7dc1d72245edc5c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม149,461
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:27
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_15e2f992e115487d5cc6a51dab5dca78_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_289920faa4055377.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,038
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)13:36
ชื่อแฟ้มIa64_baff2871716ad37007aec70126ce4933_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_818ea22b0d7220bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)13:36
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406f3df93bd9e2b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม20,841
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:05
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7ddc168245ce558.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม149,496
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:03
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406d9a033bdbd9bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,154
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7dc1d72245edc5c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม149,461
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:27

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2639845 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639845 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2639845

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com