עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה: אישורים דיגיטליים מזויפים עלולים לאפשר התחזות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2641690 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה המיועד לאנשי IT ושנושאו בעיה זו. עדכון זה פורסם עבור כל הגירסאות הנתמכות של Microsoft Windows. העדכון מבטל את האמון באישורים הביניים הבאים של DigiCert Sdn. Bhd על-ידי העברתם למאגר האישורים שאינם אמינים של Microsoft:
 • מזהה שרת Digisign ? (Enrich) הונפק על-ידי Entrust.net Certification Authority (2048)
 • מזהה שרת Digisign (Enrich) הונפק על-ידי GTE CyberTrust Global Root
עדכון זה מחליף את עדכון 2616676.

עלון היידוע כולל תוספת מידע בנושא אבטחה. כדי להציג את עלון היידוע בנושא אבטחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2641690

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • סיימנו את בדיקת הבעיה בעדכון 2641690 עבור מערכות המבוססות על Windows 2003 ועבור מערכות המבוססות על Windows XP x64.

  לפני ה- 16 בנובמבר, 2011, לקוחות שרת Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) נתקלו בבעיות עם הגירסאות של עדכון 2641690 עבור Windows XP x64 ועבור Windows Server 2003.

  ב- 16 בנובמבר, 2011, פרסמנו את עדכון 2641690 המתייחס לבעיה זו עבור Windows XP x64 ועבור כל המהדורות של Windows Server 2003.

  במרבית המערכות מאופשר עדכון אוטומטי. אם עדכונים אוטומטיים מופעלים במחשב, אין צורך לבצע פעולה כלשהי מכיוון שעדכון 2641690 יותקן באופן אוטומטי.

  כל המהדורות של Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, ו- Windows Server 2008 R2 אינן מושפעות מבעיה זו.

כל הגירסאות הנתמכות של Microsoft Windows

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

עדכון עבור Windows XP (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת WindowsXP-KB2641690-x86-ENU.exe.

עדכון עבור Windows XP x64 Edition (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-x64-ENU.exe.

עדכון עבור Windows Server 2003 (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת WindowsServer2003-KB2641690-x86-ENU.exe.

עדכון עבור Windows Server 2003 x64 Edition (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-x64-ENU.exe.

עדכון עבור Windows Server 2003 עבור מערכות מבוססות Itanium (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת WindowsServer2003-KB2641690-ia64-ENU.exe.

עדכון עבור Windows Vista (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.0-KB2641690-x86.msu.

עדכון עבור Windows Vista עבור מערכות מבוססות x64 (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.0-KB2641690-x64.msu.

עדכון עבור Windows Server 2008 (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.0-KB2641690-x86.msu.

עדכון עבור Windows Server 2008 x64 Edition (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.0-KB2641690-x64.msu.

עדכון עבור Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות Itanium (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.0-KB2641690-ia64.msu.

עדכון עבור Windows 7 (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.1-KB2641690-x86.msu.

עדכון עבור Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.1-KB2641690-x64.msu.

עדכון עבור Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.1-KB2641690-x64.msu.

עדכון עבור Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium (KB2641690)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.1-KB2641690-ia64.msu.

תאריך פרסום: 10.11.11

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

כל הגירסאות הנתמכות של Microsoft Windows Mobile 6.x

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Mobile 6.x KB2524375.

כל הגירסאות הנתמכות של Microsoft Windows Phone 7 ו-Microsoft Windows Phone 7.5

למידע נוסף אודות עדכון Windows Phone 7 ו-Windows Phone 7.5 כולל שאלות נפוצות, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/new-features.aspx

פרטי עדכונים

כלי זיהוי ופריסה והדרכה

שרת ניהול המערכות

הטבלה הבאה מספקת סיכום נתוני זיהוי ופריסת SMS עבור עדכון זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
תוכנהConfiguration Manager 2007
Windows XP Service Pack 3כן
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2כן
Windows Server 2003 Service Pack 2כן
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2כן
Windows Server 2003 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itaniumכן
Windows Vista Service Pack 2כן
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2כן
Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביות Service Pack 2כן
Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 עם Service Pack 2כן
Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות Itanium Service Pack 2כן
Windows 7 עבור מערכות 32 סיביות ו- Windows 7 עבור מערכות 32 סיביות עם Service Pack 1כן
Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 ו- Windows 7 עם SP2 עבור מערכות מבוססות x64 עם Service Pack 1כן
Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 ו- Windows Server 2008 R2 עם SP2 עבור מערכות מבוססות x64 עם Service Pack 1כן
Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium ו- Windows Server 2008 R2 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itanium עם Service Pack 1כן

פריסת העדכון

תוכנה מושפעת

למידע על העדכון הספציפי עבור התוכנה שלך המושפעת, עיין בסעיף המתאים למערכת ההפעלה:

Windows XP (כל המהדורות)

טבלת עזר
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשעבור Windows XP Service Pack 3:
WindowsXP-KB2641690-x86-ENU.exe /quiet
עבור Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x64-ENU.exe/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשעבור Windows XP Service Pack 3:
WindowsXP-KB2641690-x86-ENU.exe /norestart
עבור Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x64-ENU.exe /norestart
חובת הפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?כן, יש להפעיל את המחשב מחדש לאחר החלת עדכון זה.
מידע על הסרת ההתקנההשתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה
שים לב העדכון עבור גירסאות נתמכות של Windows XP Professional x64 Edition חל גם על כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2003 x64 Edition.

Windows Server 2003 (כל המהדורות)

טבלת עזר
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003
WindowsServer2003-KB2641690-v2-x86-ENU.exe /quiet
כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x64-ENU.exe/quiet
לכל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-ia64-ENU.exe/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003
WindowsServer2003-KB2641690-v2-x86-ENU.exe /norestart
כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x64-ENU.exe /norestart
לכל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-ia64-ENU.exe /norestart
חובת הפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?כן, יש להפעיל את המחשב מחדש לאחר החלת עדכון זה.
מידע על הסרת ההתקנההשתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה
שים לב העדכון עבור גירסאות נתמכות של Windows Server 2003 x64 Edition חל גם על כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP Professional x64 Edition.

Windows Vista (כל המהדורות)

טבלת עזר
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשעבור כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu /quiet
עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu /quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשעבור כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu /quiet /norestart
עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu /quiet /norestart
חובת הפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
מידע על הסרת ההתקנהWUSA.exe אינו תומך בהסרת התקנה של עדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
Windows Server 2008 (כל המהדורות)

טבלת עזר
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2008
Windows6.0-KB2641690-x86.msu /quiet
כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu /quiet
לכל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-ia64.msu /quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2008
Windows6.0-KB2641690-x86.msu /quiet /norestart
כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu /quiet /norestart
לכל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-ia64.msu /quiet /norestart
חובת הפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
מידע על הסרת ההתקנהWUSA.exe אינו תומך בהסרת התקנה של עדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
Windows 7 (כל המהדורות)

טבלת עזר
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2641690-x86.msu /quiet
עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu /quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2641690-x86.msu /quiet /norestart
עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu /quiet /norestart
חובת הפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
מידע על הסרת ההתקנהכדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן באמצעות WUSA, השתמש במתג ההגדרה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ואז, תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מרשימת העדכונים.
Windows Server 2008 R2 (כל המהדורות)

טבלת עזר
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu /quiet
עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2641690-ia64.msu /quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu /norestart
עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2641690-ia64.msu /quiet /norestart
חובת הפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
מידע על הסרת ההתקנהכדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן באמצעות WUSA, השתמש במתג ההגדרה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ואז, תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מרשימת העדכונים.


פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.2600.6154599,04028-Sep-201107:06x86SP3SP3GDR
Crypt32.dll5.131.2600.6154599,55228-Sep-201107:05x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.3790.49331,429,50412-Nov-201121:23x64SP2SP2GDR
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933595,45612-Nov-201121:23x86SP2SP2GDR\WOW
Crypt32.dll5.131.3790.49331,431,55212-Nov-201121:18x64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933597,50412-Nov-201121:18x86SP2SP2QFE\WOW

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.3790.4933595,45612-Nov-201107:35x86SP2SP2GDR
Crypt32.dll5.131.3790.4933597,50412-Nov-201107:34x86SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.3790.49331,757,18412-Nov-201121:57IA-64SP2SP2GDR
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933595,45612-Nov-201121:57x86SP2SP2GDR\WOW
Crypt32.dll5.131.3790.49331,758,72012-Nov-201121:45IA-64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933597,50412-Nov-201121:45x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum), וקובצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,668
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,409
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,011
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_3f08ca4720ee9b7d381264aaed6fd85a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f5e5e27c2c880001.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_d7fd6ba0d981631483173a5455891f60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_73a93841a3970aa0.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)04-Nov-2011
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)06-Nov-2011
Time (UTC)00:20
PlatformNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_29414dbe1d2f79170a59c7eb74d27a4a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_4a22c261d0dd0098.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d634f11f0c9188c4d2a8b87f64f41b5c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_ae828ca36b2e5b6e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_207b6a5f49ba67ae.manifest
File versionNot Applicable
File size139,875
Date (UTC)04-Nov-2011
Time (UTC)17:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_2106095a62d71df6.manifest
File versionNot Applicable
File size139,875
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,610
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,559
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,395
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,395
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,680
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,707
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,035
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)04-Nov-2011
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)06-Nov-2011
Time (UTC)00:20
PlatformNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_1efd52330e076187deaabe099275f02c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_e340aedf005a89fe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2a618b04f30e3312b55c31f9e15ce22d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_f79cf75cb923486e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45e72d1915aff74.manifest
File versionNot Applicable
File size139,874
Date (UTC)04-Nov-2011
Time (UTC)17:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e911ccaa77b5bc.manifest
File versionNot Applicable
File size139,874
Date (UTC)06-Nov-2011
Time (UTC)17:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,280
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,219
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,280
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,219
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,512
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,535
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,212
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)04-Nov-2011
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)06-Nov-2011
Time (UTC)00:20
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum), וקובצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,693
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,395
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,326
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_2614432dd823cc4b8cd5aec7502a43e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_d8accb76e8e99afd.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_2f8e961b1c7775113f7b57c23f7240b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_855f5921db028cc7.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_5f381d1423bf9db5e634ef172b1f41e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_aad3c8d7f5e181f3.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_cb210f2024ff104121347c6e3c47f406_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1ab1033f0913328f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_0f7b7fddbc5841208ff027835c20ee23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_a16f1f3a7a15023a.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_586bcdf7f6ac969421f658e4c2b68983_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_82ca3005740866d6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6b37346649f7b3ca9cd0632f85222510_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_ee1410f34413de91.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b39a51fd67e2d236b15a9df86132ed6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_6ed936b0cab8b659.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ba043d99f1a428d9c98551b5d58f536b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_74d6a0eeee3d3322.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e185e27f07bc6a23c6b482c82472ace2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_74c95314b45344a4.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e898e4923589f37c6c981fe1a8922c30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_4814ea8e3ad0751e.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f006b9fbe8b1fd30409f47bdeb8d03d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_02f9b2972fc7523d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_1ecc66d8ada07f86.manifest
File versionNot Applicable
File size137,936
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1f0d2b49c6f46507.manifest
File versionNot Applicable
File size137,936
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_20a5f35eaad0d4b5.manifest
File versionNot Applicable
File size137,936
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_211421d7c4024705.manifest
File versionNot Applicable
File size137,936
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,224
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,565
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,616
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,161
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,629
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,686
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,627
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,651
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,756
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_551146a28ce9eb65a7b794c2f0a40863_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_6ed39a1027a565f4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9b46afdb07667cf07b02c577c68921bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_cc0890e87d6e6a95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_acb16ae0b5ea827d526fe044a63b8152_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_cb8a37303763a6cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e684212ab929623e0554c9e975b9d2af_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_3ceccb70590e1b82.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2af6f4af541174c.manifest
File versionNot Applicable
File size137,935
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2f033bc0e94fccd.manifest
File versionNot Applicable
File size137,935
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c488fbd0f2716c7b.manifest
File versionNot Applicable
File size137,935
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f72a4a0ba2decb.manifest
File versionNot Applicable
File size137,935
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,001
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,135
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,196
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,932
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 2641690 - Last Review: יום רביעי 25 ינואר 2012 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme KB2641690

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com