วิธีการทำงานเกี่ยวกับการปรับสภาพของโซนเวลาใน Outlook 2010 และ Outlook 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2642044 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ถึงแม้ว่า "เวลา" อาจดูเหมือนเช่นเดียวกับแนวคิดมนุษย์แบบง่าย ๆ ที่ทำให้ทุกคนทั่วโลกได้รับการร้องขอการประชุม และร่วมประชุมในเวลาเดียวกันแล้ว แนวความคิดมีความซับซ้อนมากจริง ๆ บทความนี้อธิบายได้ว่า Microsoft Outlook 2010 และ Microsoft Outlook 2013 รับเป้าหมายนี้ โดยใช้การรวมกันของรายการต่าง ๆ เช่นรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC), โซนเวลาออฟเซ็ต กฎการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) และการตั้งค่าโซนเวลาของ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่เราตรวจสอบรายละเอียดของวิธีการทำงานเกี่ยวกับการปรับสภาพของโซนเวลาใน Outlook เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญบางอย่าง
 • เวลา UTC

  เวลา UTC เป็นสัญลักษณ์ "เวลามาตรฐานสากล คิดว่า นี้เป็นเวลาจริงใน planet โลกที่ไม่เคยเปลี่ยน (ยกเว้นอธิกสุรทินรองวินาทีที่นี่และมีการลงบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการหมุนเวียนของ planet)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UTC แวะไปที่เว็บไซต์ของบริษัทอื่นต่อไปนี้:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinated_Universal_Time

 • โซนเวลาออฟเซ็ต

  โซนเวลาออฟเซ็ตคือ ระยะเวลาสำหรับภูมิภาคของคุณให้สัมพันธ์กับเวลา UTC ตัวอย่างเช่น ในโซนเวลาแปซิฟิกคือ 8 ชั่วโมงหลังเวลา UTC ดังนั้น ถ้าเป็นเวลา UTC 8 นาฬิกา เวลาในโซนเวลาแปซิฟิกเป็นน.
 • เวลาตามฤดูกาลกฎ

  ฤดูกาลกฎเป็นกฎ โดยที่ขอบเขตที่แน่นอนตามฤดูกาลเปลี่ยนออฟเซ็ตของโซนเวลา กฎเหล่านี้รวมทั้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับรอบระยะเวลา DST และจำนวนชั่วโมงสำหรับโซนเวลาออฟเซ็ต ตัวอย่างเช่น ในฤดูร้อน เวลาในโซนเวลาแปซิฟิกอาจคำนวณเป็น UTC ? 7 ชั่วโมง ในขณะที่สำหรับปีเหลือ เวลาจะคำนวณเป็นเวลา UTC ? 8 ชั่วโมง
 • ฐานข้อมูลโซนเวลาสากลของ Windows

  Windows เก็บโซนเวลาและกฎ DST สำหรับ planet ทั้งหมดในฐานข้อมูล Windows โซนเวลาสากล ฐานข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows ภายใต้คีย์ย่อยต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 • ตั้งค่าโซนเวลาปัจจุบันของ Windows

  ตั้งค่าโซนเวลาปัจจุบันของ Windows มีการตั้งค่า Windows กำลังใช้การกำหนดเวลาสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ของกฎทั้งหมดในฐานข้อมูลโซนเวลาสากล Windows กฎ DST ชุดเดียวเท่านั้นสามารถใช้ หน้าต่างเวลาปัจจุบันเก็บชุดของกฎที่มีการใช้ในการคำนวณเวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ตั้งค่าโซนเวลาปัจจุบันของ Windows ถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows ภายใต้คีย์ย่อยต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 • เวลาของคอมพิวเตอร์

  คอมพิวเตอร์เวลาคือ เวลาที่แท้จริงที่ถูกแสดงไว้ โดย Windows ตามที่เห็นในภาพหน้าจอต่อไปนี้ของพื้นที่แจ้งเตือน

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2642436


  ถ้าคุณคลิกนี้ส่วนหนึ่งของพื้นที่แจ้งเตือนของ Windows การรับการปรับปรุงปฏิทินและนาฬิกาจะแสดงขึ้น

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2642437


  คุณสามารถคลิกเปลี่ยนการตั้งค่าวันและเวลาการตรวจสอบการตั้งค่าโซนเวลาปัจจุบันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2642440

วิธีคำนวณเวลาของคอมพิวเตอร์

มีคำนวณเวลาของคอมพิวเตอร์ โดยใช้เวลา UTC เพิ่มออฟเซตที่ขึ้นอยู่กับโซนเวลาถูกกำหนดค่าสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว อีกทางหนึ่งคือปรับออฟเซ็ตสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับกฎ DST) สูตรที่ใช้ในการคำนวณเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นดังนี้:

ตรงข้ามกาลเวลา UTC + ออฟเซตโซนเวลา

โปรดทราบว่า วิธีนี้แสดงถึงวิธีตกลงคนที่จะคิดเกี่ยวกับแนวคิดของเวลานั้น วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานโลก และเป็นวิธีการที่ Microsoft ใช้เวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการที่ Outlook จัดการกับโซนเวลาออฟเซ็ตและกฎ DST ในรายการปฏิทิน

ดังกล่าวอาจดูเหมือนเช่นงานอย่างง่ายเพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลที่สองที่มีการร้องขอการประชุมเดียวกันเข้าร่วมการประชุมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเพิ่มสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนโซนเวลา มีกฎเวลาตามฤดูกาลที่แตกต่างกัน การคำนวณจะซับซ้อน

เมื่อต้องการดูวิธีที่ Outlook จัดการกับสถานการณ์นี้ พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ผู้จัดการประชุมมีการต่อไปนี้ Windows โซนเวลาค่า:

  โซนเวลาแปซิฟิก (UTC?8 กาลที่เริ่มต้นในเดือน 13 มีนาคม 2011 กาลสิ้นสุดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2011)
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังต่อไปนี้ Windows ปัจจุบันโซนเวลาค่า:

  โซนเวลาฝั่งตะวันออก (UTC?5 กาลที่เริ่มต้นในเดือน 13 มีนาคม 2011 กาลสิ้นสุดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2011)
 • ผู้จัดการประชุมจะสร้างการประชุมในปฏิทินของพวกเขาสำหรับเดือน 20 พฤศจิกายน 2011 เวลา 7 น.
ขั้นตอนที่ 1: ผู้จัดส่งการเรียกประชุม ด้วยข้อมูลโซนเวลา

บนคอมพิวเตอร์ของผู้จัดการประชุม การประชุมในคำขอถูกสร้างขึ้นเพื่อเริ่มต้นที่ 7 นาฬิกา

Outlook ส่งการร้องขอการประชุมบนคอมพิวเตอร์ของผู้ดำเนินการ การร้องขอประกอบด้วยข้อมูลในคุณสมบัติของข้อความต่อไปนี้:

การประชุมอยู่ที่ 3 น. UTC ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2011
โซนเวลาของฉันคือ แปซิฟิก (UTC?8)
Start DST บน 13 มีนาคม 2011 กาลสิ้นสุดในเดือน 6 พฤศจิกายน 2011 และออฟเซ็ตคือ + 1

หลังจากที่การประชุมถูกสร้างขึ้น รัฐบาลด้วยตนเองกฎหมายใหม่ตามที่ ในโซนเวลาแปซิฟิก กาลเริ่มต้นในเดือน 2 กุมภาพันธ์ 2011 และสิ้นสุดในวันที่ 1 ธันวาคม 2011 เนื่องจากมีกฎโซนเวลาใหม่ และการนัดหมายอยู่ในรอบระยะเวลาที่มีใช้กฎโซนเวลาใหม่ เกี่ยวกับการปรับสภาพเกิดขึ้น (ขั้นตอน 2 และ 3) เกี่ยวกับการปรับสภาพนี้เป็นที่กล่าวถึงในภาพต่อไปนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2671670ขั้นตอนที่ 2: ของผู้เข้าร่วมประชุม Outlook กำหนดเวลาท้องถิ่นที่กำหนดไว้


บนคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุม Outlook มีความคำนวณเวลาการประชุมกำหนดไว้ภายในเครื่องตามข้อมูลที่ให้มาประชุม:

วัตถุประสงค์เวลาท้องถิ่น =เวลา UTC ที่สร้างการประชุม + ออฟเซ็ตสำหรับโซนเวลา + ออฟเซ็ตสำหรับ DST ที่สร้างการประชุม
 • เวลา UTC ที่สร้างในการประชุมมี 3 น. UTC
 • ออฟเซ็ตสำหรับโซนเวลาของการสร้าง (แปซิฟิก) คือ ?8
 • ออฟเซ็ตสำหรับ DST สำหรับเวลาแปซิฟิกในการประชุมการสร้างเป็น 0
วัตถุประสงค์เวลาท้องถิ่น = 3 น. UTC + (?8 ชั่วโมงสำหรับโซนเวลาออฟเซ็ต) + (0 ชั่วโมงสำหรับการออฟเซ็ต DST) = 7 น.เวลาแปซิฟิก

ขั้นตอนที่ 3: ของผู้เข้าร่วมประชุม Outlook กำหนดเวลามาตรฐานของ UTC

บนคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุม Outlook normalizes เวลาของการประชุมโดยยึดตามฐานข้อมูลโซนเวลาสากล Windows บนคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมในการกำหนดเวลา UTC

เวลา UTC ที่การประชุมเริ่มต้น =ออฟเซ็ต?เวลาท้องถิ่นที่กำหนดไว้สำหรับการออฟเซ็ต?โซนเวลาสำหรับ DST
 • เวลาท้องถิ่นที่กำหนดไว้คือ 7 น.เวลาแปซิฟิก (ขึ้นอยู่กับการคำนวณในขั้นตอนที่ 2)
 • ออฟเซ็ตสำหรับโซนเวลาของการสร้าง (แปซิฟิก) คือ ?8
 • ออฟเซ็ตสำหรับ DST สำหรับเวลาแปซิฟิกในการประชุมเริ่มต้นคือ + 1
 • เวลา UTC ที่การประชุมเริ่มต้น =?? (?8 ชั่วโมงสำหรับโซนเวลา) ของเวลาท้องถิ่น 7 นาฬิกาจุดมุ่งหมาย (1 ชั่วโมงสำหรับ DST)
เวลา UTC ที่การประชุมเริ่มต้น =น. 7 + 8 ชั่วโมง? 1 ชั่วโมง = 2 P.M. เวลา UTC

ขั้นตอนที่ 4: ผู้เข้าร่วมประชุมกำหนดเวลาสำหรับการนัดหมายนี้สำหรับการตั้งค่าเวลาของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถูกต้อง

บนคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุม Outlook แปลง UTC เป็นเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้การตั้งค่าโซนเวลาปัจจุบันของ Windows

เวลาเริ่มต้นภายใน =เวลา UTC ที่เริ่มประชุม + ออฟเซ็ตสำหรับโซนเวลาท้องถิ่น + ออฟเซ็ตสำหรับ DST ที่เริ่มต้นการประชุม
 • เวลา UTC ที่การประชุมเริ่มต้นคือ UTC 2 P.M. (ขึ้นอยู่กับการคำนวณในขั้นตอนที่ 3)
 • ออฟเซ็ตสำหรับโซนเวลาท้องถิ่น (ฝั่งตะวันออก) คือ ?5
 • ออฟเซ็ตสำหรับ DST ในเวลาฝั่งตะวันออกในการประชุมเริ่มต้นสำหรับโซนเวลาท้องถิ่นคือ + 1
เวลาเริ่มต้นภายใน = 2 น. UTC + (?5 ชั่วโมงสำหรับโซนเวลา) + 1 ชั่วโมงสำหรับ DST

งานนี้อยู่ซึ่งเป็น 10 น.เวลาฝั่งตะวันออก เวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุม และนี้คือ เวลาจัดกำหนดการซึ่งการประชุมในปฏิทินของผู้ร่วมประชุม

หมายเหตุ ปัญหาหลักอย่างหนึ่งคือถ้าคุณไม่ได้เลือก ปรับนาฬิกาตามการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุม อาจมีที่ไม่ตรงกันในแบบต่างเวลา utc (ปิด โดยหนึ่งชั่วโมง) ระหว่างกฎโซนเวลาในฐานข้อมูลโซนเวลาสากล Windows และการตั้งค่าโซนเวลาปัจจุบันของ Windows ได้ เมื่อต้องการเลือกปรับนาฬิกาตามการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลโดยอัตโนมัติคลิก เปลี่ยนโซนเวลา ในการ วันและเวลา กล่องโต้ตอบเพื่อแสดงการ การตั้งค่าโซนเวลา กล่องโต้ตอบ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2642431

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเวลาตามฤดูกาล และการตั้งค่าโซนเวลา และการปรับปรุง แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

เวลาตามฤดูกาล Help and Support Center

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2642044 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 เมษายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbmt KB2642044 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2642044

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com