แก้ไข: ปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NETสุทธิ 2.0 โดยใช้แอพพลิเคชันที่ใช้สื่อสารกับ Exchange Server เมื่อไซต์ SharePoint กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 หรือ IIS 7.5 ในโหมดแบบครบวงจร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2643185 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณสามารถปรับใช้ความแอพลิเคชันเว็บ 2.0 โดยใช้สุทธิไปยังเว็บไซต์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Office SharePoint แอพลิเคชันเว็บสื่อสารกับ Microsoft Exchange Server 2010 นอกจากนี้ คุณมี Internet Information Services (IIS) 7.0 หรือ 7.5 IIS บน SharePoint server ทำงานอยู่ในโหมดแบบครบวงจร ในสถานการณ์นี้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้

ฉบับที่ 1

เมื่อคุณปรับใช้ Web Part ที่เชื่อถือได้บางส่วนบนไซต์ SharePoint คุณอาจพบว่า Web Part อย่างไม่คาดคิดอาจสามารถทำการดำเนินการที่เชื่อถือแบบเต็ม

ปัญหาที่ 2

ที่ จัดคิวการร้องขอ ตัวนับประสิทธิภาพการทำงานในโปรแกรมประยุกต์ ASP.NETฟังก์ชันวัตถุสุทธิประสิทธิภาพการทำงานอย่างไม่ถูกต้องในโหมดแบบครบวงจร ตัวอย่างเช่น เมื่อนั้น MaxConcurrentRequestsPerCPU การตั้งค่าถูกตั้งค่าต่ำเกินไป จัดคิวจะไม่สะท้อนอยู่ในตัวนับ นอกจากนี้ เมื่อมีการตั้งค่าที่ถูกตั้งค่าสูงเกินไป จัดคิวการร้องขออาจถูกปฏิเสธ ปัญหานี้อาจลดประสิทธิภาพการทำงานของไซต์ SharePoint

สาเหตุ

ฉบับที่ 1

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการ ASPคอมโพเนนต์รับรองความถูกต้องของสุทธิ 2.0 ข้อผิดพลาดทำให้ Web Parts ที่เชื่อถือได้เพียงบางส่วนเพื่อเลียนแบบบัญชีผู้ใช้พูลโปรแกรมประยุกต์ ดังนั้น Web Parts มีสิทธิ์เต็มที่ในการเข้าถึงไซต์ SharePoint

ปัญหาที่ 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ ASPNET\Request จัดคิว ตัวนับประสิทธิภาพการทำงานรายงานค่าเฉพาะเมื่อมีการจัดคิวการร้องขอในต้นสุทธิคิว นอกจากนี้จะไม่นับคำขอที่รอพูเธรด runtime (CLR) ภาษาทั่วไป

การแก้ไข

ฉบับที่ 1

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่ม(การตั้งค่าของแอพลิเคชันใหม่aspnet:AllowAnonymousImpersonation) ใน ASPสุทธิ 2.0 เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เพิ่มส่วนต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Web.config:
<appSettings></appSettings>
<add key="aspnet:AllowAnonymousImpersonation" value="true"></add>
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ คุณต้องมี IIS 7 หรือ IIS 7.5 ที่ทำงานในโหมดแบบครบวงจร เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ แอพลิเคชันที่เรียกใช้ภายใต้บริบทการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัว IUSR

ปัญหาที่ 2

เมื่อคุณตรวจสอบการ ASPNET\Request จัดคิว ตัวนับประสิทธิภาพการทำงานหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณเห็นค่าเพิ่มสำหรับแอพลิเคชันเดียวกันภายใต้โหลดเดียวกัน เกิดขึ้นเนื่องจากการ ASPNET\Request จัดคิว ตัวนับประสิทธิภาพนับทั้งสองคำขอที่ได้รับการจัดคิวในต้นสุทธิคิวและการร้องขอที่รอเธรด CLR ประเภทการผลิต

ดาวน์โหลดข้อมูล

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

MicrosoftNET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนแบบ x86 รุ่น Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 Service Pack 2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้


สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนการปรับรุ่น Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 Service Pack 2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้


สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 Service Pack 2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้


Microsoftโปรดเรียก 3.5.1
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้


สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 Service Pack 1 (SP1) รุ่นที่ใช้ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้


สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้


สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้


สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้


สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 SP1

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชี แฟ้มถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าแฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ จะถูกใช้เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ ปิด ASP ใด ๆเว็บไซต์สุทธิก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570531,50418 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
Webengine.dll2.0.50727.5705437,00818 2011 พฤศจิกายน10:57x 86
System.web.dll2.0.50727.57055,251,07218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570543,28018 2011 พฤศจิกายน12:49x 64
Webengine.dll2.0.50727.5705746,25618 2011 พฤศจิกายน12:49x 64
System.web.dll2.0.50727.57055,259,26418 2011 พฤศจิกายน12:49x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570583,21618 2011 พฤศจิกายน10:53IA-64
Webengine.dll2.0.50727.57051,232,14418 2011 พฤศจิกายน10:54IA-64
System.web.dll2.0.50727.57054,780,03218 2011 พฤศจิกายน10:53IA-64
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570531,50419 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
Webengine.dll2.0.50727.5705437,00819 2011 พฤศจิกายน05:19x 86
System.web.dll2.0.50727.57055,251,07219 2011 พฤศจิกายน05:19x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570543,28019 2011 พฤศจิกายน05:36x 64
Webengine.dll2.0.50727.5705746,25619 2011 พฤศจิกายน05:36x 64
System.web.dll2.0.50727.57055,259,26419 2011 พฤศจิกายน05:36x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570583,21619 2011 พฤศจิกายน05:12IA-64
Webengine.dll2.0.50727.57051,232,14419 2011 พฤศจิกายน05:12IA-64
System.web.dll2.0.50727.57054,780,03219 2011 พฤศจิกายน05:12IA-64
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 SP1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570531,50422 2011 พฤศจิกายน23:32x 86
Webengine.dll2.0.50727.5705437,00822 2011 พฤศจิกายน23:33x 86
System.web.dll2.0.50727.57055,251,07222 2011 พฤศจิกายน23:33x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570543,28022 2011 พฤศจิกายน23:32x 64
Webengine.dll2.0.50727.5705746,25622 2011 พฤศจิกายน23:32x 64
System.web.dll2.0.50727.57055,259,26422 2011 พฤศจิกายน23:32x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570583,21622 2011 พฤศจิกายน23:25IA-64
Webengine.dll2.0.50727.57051,232,14422 2011 พฤศจิกายน23:25IA-64
System.web.dll2.0.50727.57054,780,03222 2011 พฤศจิกายน23:25IA-64


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับใช้ SharePoint Web Parts เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพสำหรับ ASPสุทธิ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ASPNET\Request จัดคิว ประสิทธิภาพการทำงานนับปัญหา การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
"ASPจุดบกพร่อง NET\Requests Queued"ใน IIS รวมโหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2643185 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft ASP.NET 2.0
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2643185 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2643185

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com