MS12-012: פגיעות בלוח הבקרה של צבע עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 14 בפברואר 2012

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2643719 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-012. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=he&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קובצי Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Colorcpl.exe6.0.6002.1855284,99216-Dec-201113:34x86
Colorui.dll6.0.6002.18552686,59216-Dec-201115:55x86
Icmui.dll6.0.6000.1638621,50402-Nov-200609:46x86
Colorcpl.exe6.0.6002.2275784,99216-Dec-201114:17x86
Colorui.dll6.0.6002.22757686,59216-Dec-201116:24x86
Icmui.dll6.0.6002.2275721,50416-Dec-201116:25x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Colorcpl.exe6.0.6002.1855285,50416-Dec-201113:51x64
Colorui.dll6.0.6002.18552702,46416-Dec-201116:06x64
Icmui.dll6.0.6002.1855226,11216-Dec-201116:06x64
Colorcpl.exe6.0.6002.2275785,50416-Dec-201114:00x64
Colorui.dll6.0.6002.22757702,46416-Dec-201115:50x64
Icmui.dll6.0.6002.2275726,11216-Dec-201115:51x64
Colorcpl.exe6.0.6002.1855284,99216-Dec-201113:34x86
Colorui.dll6.0.6002.18552686,59216-Dec-201115:55x86
Icmui.dll6.0.6000.1638621,50402-Nov-200609:46x86
Colorcpl.exe6.0.6002.2275784,99216-Dec-201114:17x86
Colorui.dll6.0.6002.22757686,59216-Dec-201116:24x86
Icmui.dll6.0.6002.2275721,50416-Dec-201116:25x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Colorcpl.exe6.0.6001.1800089,60019-Jan-200808:21IA-64
Colorui.dll6.0.6002.18552809,98416-Dec-201115:36IA-64
Icmui.dll6.0.6001.1800061,95219-Jan-200808:27IA-64
Colorcpl.exe6.0.6002.2275789,60016-Dec-201113:58IA-64
Colorui.dll6.0.6002.22757809,98416-Dec-201115:38IA-64
Icmui.dll6.0.6002.2275761,95216-Dec-201115:40IA-64
Colorcpl.exe6.0.6002.1855284,99216-Dec-201113:34x86
Colorui.dll6.0.6002.18552686,59216-Dec-201115:55x86
Icmui.dll6.0.6000.1638621,50402-Nov-200609:46x86
Colorcpl.exe6.0.6002.2275784,99216-Dec-201114:17x86
Colorui.dll6.0.6002.22757686,59216-Dec-201116:24x86
Icmui.dll6.0.6002.2275721,50416-Dec-201116:25x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_1_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,618
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_2_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_2_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_for_kb2643719_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_for_kb2643719_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_for_kb2643719_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_for_kb2643719_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,060
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File nameX86_35ddc2a6d685e0de65fc6bd0bfe877c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22757_none_aeb78e69e3e28969.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File nameX86_80d1792c382a31df57fc4e68917b1d6e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18552_none_9945f9308d26d66f.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File nameX86_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18552_none_3c0b297a9e1c635d.manifest
File versionNot Applicable
File size48,134
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File nameX86_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22757_none_3c99c99db7357f01.manifest
File versionNot Applicable
File size44,693
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)16:50

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_7c6d1d0f2fbfb11e28634090313aebd6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18552_none_ef7d1351e390b5d5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File nameAmd64_d3c461272ac4acbe58c25e988e141b65_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22757_none_347110615f46b8be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File nameAmd64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18552_none_9829c4fe5679d493.manifest
File versionNot Applicable
File size44,723
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)16:32
File nameAmd64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22757_none_98b865216f92f037.manifest
File versionNot Applicable
File size44,723
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)16:39
File namePackage_1_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,127
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_1_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,058
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_2_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_2_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_for_kb2643719_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_for_kb2643719_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_for_kb2643719_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File namePackage_for_kb2643719_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,074
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File nameX86_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18552_none_3c0b297a9e1c635d.manifest
File versionNot Applicable
File size48,134
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File nameX86_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22757_none_3c99c99db7357f01.manifest
File versionNot Applicable
File size44,693
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)16:50

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_9b575c8d3229fa63653bd882300d4f11_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18552_none_4937eb0f4b38ac90.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File nameIa64_c6dce7f0e8e50dd4761a6de5ea991ff3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22757_none_0239b22a1c7b0eca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File nameIa64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18552_none_3c0ccd709e1a6c59.manifest
File versionNot Applicable
File size48,149
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File nameIa64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22757_none_3c9b6d93b73387fd.manifest
File versionNot Applicable
File size44,708
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)15:58
File namePackage_1_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_1_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File namePackage_for_kb2643719_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:45
File nameX86_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18552_none_3c0b297a9e1c635d.manifest
File versionNot Applicable
File size48,134
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)20:46
File nameX86_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22757_none_3c99c99db7357f01.manifest
File versionNot Applicable
File size44,693
Date (UTC)16-Dec-2011
Time (UTC)16:50

מידע על קובצי Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,52814-Jul-200901:39x64
Colorui.dll6.1.7600.16931625,15217-Dec-201106:26x64
Icmui.dll6.1.7600.1638526,11214-Jul-200901:41x64
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,52814-Jul-200901:39x64
Colorui.dll6.1.7600.21109625,15217-Dec-201106:23x64
Icmui.dll6.1.7600.1638526,11214-Jul-200901:41x64
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,52814-Jul-200901:39x64
Colorui.dll6.1.7601.17745625,15217-Dec-201106:35x64
Icmui.dll6.1.7600.1638526,11214-Jul-200901:41x64
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,52814-Jul-200901:39x64
Colorui.dll6.1.7601.21879625,15217-Dec-201106:22x64
Icmui.dll6.1.7600.1638526,11214-Jul-200901:41x64
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:14x86
Colorui.dll6.1.7600.16931606,20817-Dec-201105:42x86
Icmui.dll6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:15x86
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:14x86
Colorui.dll6.1.7600.21109606,20817-Dec-201105:32x86
Icmui.dll6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:15x86
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:14x86
Colorui.dll6.1.7601.17745606,20817-Dec-201105:41x86
Icmui.dll6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:15x86
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:14x86
Colorui.dll6.1.7601.21879606,20817-Dec-201106:48x86
Icmui.dll6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:15x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Colorcpl.exe6.1.7600.1638590,62414-Jul-200901:44IA-64
Colorui.dll6.1.7600.16931742,40017-Dec-201105:14IA-64
Icmui.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:46IA-64
Colorcpl.exe6.1.7600.1638590,62414-Jul-200901:44IA-64
Colorui.dll6.1.7600.21109742,40017-Dec-201105:15IA-64
Icmui.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:46IA-64
Colorcpl.exe6.1.7600.1638590,62414-Jul-200901:44IA-64
Colorui.dll6.1.7601.17745742,40017-Dec-201105:08IA-64
Icmui.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:46IA-64
Colorcpl.exe6.1.7600.1638590,62414-Jul-200901:44IA-64
Colorui.dll6.1.7601.21879742,40017-Dec-201105:15IA-64
Icmui.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:46IA-64
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:14x86
Colorui.dll6.1.7600.16931606,20817-Dec-201105:42x86
Icmui.dll6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:15x86
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:14x86
Colorui.dll6.1.7600.21109606,20817-Dec-201105:32x86
Icmui.dll6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:15x86
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:14x86
Colorui.dll6.1.7601.17745606,20817-Dec-201105:41x86
Icmui.dll6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:15x86
Colorcpl.exe6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:14x86
Colorui.dll6.1.7601.21879606,20817-Dec-201106:48x86
Icmui.dll6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:15x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_18d7ed4e9d15820460f2be254c6c321f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21879_none_fa569b212266a06a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameAmd64_55c50089c21ca2a8ab6105cfaef85675_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21109_none_69aa2f290d9d6d4f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameAmd64_772049f9d746b950bd81368ed8278273_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16931_none_8fa62448c05064f4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameAmd64_969105c5e22af672b224ade40f7c43be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17745_none_dcf3c502f7884a95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameAmd64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16931_none_967fc2e9ba5b6b1e.manifest
File versionNot Applicable
File size19,142
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)01:00
File nameAmd64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21109_none_9731a9ead359b50f.manifest
File versionNot Applicable
File size19,142
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)01:00
File nameAmd64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17745_none_985f512bb7865857.manifest
File versionNot Applicable
File size19,142
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)01:00
File nameAmd64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21879_none_98cc7f5ad0b8b150.manifest
File versionNot Applicable
File size19,142
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)01:00
File namePackage_1_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,179
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_1_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,510
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_2_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_2_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,090
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_3_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,569
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_3_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,108
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_4_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,157
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_4_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,898
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_for_kb2643719_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,084
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_for_kb2643719_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,125
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_for_kb2643719_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,084
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_for_kb2643719_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,124
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,659
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameWow64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16931_none_a0d46d3beebc2d19.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)01:00
File nameWow64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21109_none_a186543d07ba770a.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)01:00
File nameWow64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17745_none_a2b3fb7debe71a52.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)01:00
File nameWow64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21879_none_a32129ad0519734b.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)01:00

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_6f58b379aa68737fd682e33d2455d25a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21109_none_73eaab160f0a1d9e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameIa64_8e2fdf29b4bd0811f37475a075d003ee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17745_none_0da34ed1d006dbf2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameIa64_976b6e63157d5a53007c12bf5726ad49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21879_none_ed9e9207124b84b1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameIa64_a048fbab5a34b20afd1762bad6d67cd1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16931_none_3e9e6511337acb5b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameIa64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16931_none_3a62cb5c01fc02e4.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameIa64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21109_none_3b14b25d1afa4cd5.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameIa64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17745_none_3c42599dff26f01d.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameIa64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21879_none_3caf87cd18594916.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_1_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_1_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,116
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_2_for_kb2643719_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_2_for_kb2643719~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,908
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_for_kb2643719_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_for_kb2643719_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,460
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_for_kb2643719_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File namePackage_for_kb2643719_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,460
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameWow64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16931_none_a0d46d3beebc2d19.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameWow64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21109_none_a186543d07ba770a.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameWow64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17745_none_a2b3fb7debe71a52.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
File nameWow64_microsoft-windows-icm-ui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21879_none_a32129ad0519734b.manifest
File versionNot Applicable
File size19,140
Date (UTC)18-Dec-2011
Time (UTC)00:52
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2643719 - Last Review: יום חמישי 16 פברואר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2643719

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com