วิธีการควบคุม และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 264372 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft Excel สำหรับ Macintosh รุ่นของบทความนี้ ดู298368.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Excel ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนวิธีแสดงข้อมูลในเซลล์ให้มาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุจำนวนของตัวเลขทางด้านขวาของจุดทศนิยม หรือคุณสามารถเพิ่มรูปแบบและเส้นขอบเซลล์ คุณสามารถเข้าถึง และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในส่วนใหญ่จัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบ (บนรูปแบบ:เมนู คลิกเซลล์).

ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานในแต่ละแบบจัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบและวิธีการตั้งค่าเหล่านี้แต่ละอาจส่งผลต่อวิธีการจะแสดงข้อมูลของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีแท็บหกในนั้นจัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบ:ตัวเลข,Alignment,Font,เส้นขอบ,ลวดลายและProtection. ในส่วนต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานในแต่ละแท็บ

แท็บตัวเลข

หมายเลขอัตโนมัติที่การจัดรูปแบบ

โดยค่าเริ่มต้น ทุกเซลล์ในแผ่นงานถูกจัดรูปแบบ ด้วยรูปแบบตัวเลขทั่วไป มีรูปแบบทั่วไป ข้อมูลใด ๆ คุณพิมพ์ลงในเซลล์ที่เหลือโดยปกติจะเป็น - ไม่ ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์36526ลงในเซลล์แล้วกด ENTER เนื้อหาของเซลล์จะแสดงเป็น 36526 นี่คือการได้เนื่องจากเซลล์ยังอยู่ในรูปแบบตัวเลขทั่วไป อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นวันแรก (ตัวอย่างเช่น d/d/ปปปป) แล้ว พิมพ์หมายเลข36526เซลล์แสดง 1/1/2000

นอกจากนี้ยังสถานการณ์อื่น ๆ ที่ Excel ทำให้รูปแบบตัวเลขเป็นทั่วไป แต่จะไม่มีแสดงเนื้อหาของเซลล์แน่นอนถูกพิมพ์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์ที่แคบ และพิมพ์สตริงที่มีความยาวของตัวเลข ต้อง123456789เซลล์อาจแทนแสดงบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับ 1.2E + 08 ถ้าคุณตรวจสอบรูปแบบตัวเลขในสถานการณ์นี้ มันยังคงเป็นทั่วไป

และสุดท้าย คือสถานการณ์ที่ Excel อาจโดยอัตโนมัติเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขจากทั่วไปบางอย่างอื่น ขึ้นอยู่กับอักขระที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์ ลักษณะการทำงานนี้จะบันทึกคุณจากจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบตัวเลขรู้จักได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง ตารางต่อไปนี้สรุปบางตัวอย่างที่นี้อาจเกิดขึ้น:
          Excel automatically assigns
  If you type   this number format
  -------------------------------------------

  1.0       General
  1.123      General
  1.1%      0.00%
  1.1E+2     0.00E+00
  1 1/2      # ?/?
  $1.11      Currency, 2 decimal places
  1/1/01     Date
  1:10      Time
				
โดยทั่วไป speaking, Excel ใช้หมายเลขโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณพิมพ์ข้อมูลชนิดต่อไปนี้เป็นเซลล์ของการจัดรูปแบบ:
 • สกุลเงิน
 • เปอร์เซ็นต์
 • วันที่
 • เวลา
 • เศษส่วน
 • เชิงวิทยาศาสตร์

รูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้ว

Excel มีอาร์เรย์ที่มีขนาดใหญ่ของรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วที่ซึ่งคุณสามารถเลือก เมื่อต้องใช้รูปแบบเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คลิกหนึ่งประเภทด้านล่างทั่วไปและจากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับรูปแบบนั้น เมื่อคุณเลือกรูปแบบจากรายการ Excel แสดงตัวอย่างของผลลัพธ์ในอัตโนมัติตัวอย่างกล่องบนตัวเลขแท็บ ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์1.23ในเซลล์และคุณเลือกตัวเลขในรายการประเภท มีสามทศนิยม 1.230 หมายเลขถูกแสดงในเซลล์

รูปแบบตัวเลขเหล่านี้ในตัวใช้ชุดของสัญลักษณ์ที่แสดงด้านล่างในส่วน "รูปแบบตัวเลขกำหนดเอง" ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจริง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่เห็นรูปแบบตัวเลขกำหนดเองที่ระบุ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการทั้งหมดที่มีอยู่แล้วภายในหมายเลขรูปแบบ:
  Number format   Notes
  -----------------------------------------------------------------------

  Number       Options include: the number of decimal places, 
           whether or not the thousands separator is used, and
           the format to be used for negative numbers.

  Currency      Options include: the number of decimal places, 
           the symbol used for the currency, and
           the format to be used for negative numbers. This 
           format is used for general monetary values.

  Accounting     Options include: the number of decimal places, and 
           the symbol used for the currency. This format lines
           up the currency symbols and decimal points in a
           column of data.

  Date        Select the style of the date from the Type list box.

  Time        Select the style of the time from the Type list box.

  Percentage     Multiplies the existing cell value by 100 and 
           displays the result with a percent symbol. If you 
           format the cell first and then type the number, only 
           numbers between 0 and 1 are multiplied by 100. 
           The only option is the number of decimal places.

  Fraction      Select the style of the fraction from the Type list 
           box. If you do not format the cell as a fraction 
           before typing the value, you may have to type a 
           zero or space before the fractional part. For 
           example, if the cell is formatted as General and you 
           type 1/4 in the cell, Excel treats this as a 
           date. To type it as a fraction, type 0 1/4 in the 
           cell.

  Scientific     The only option is the number of decimal places. 

  Text        Cells formatted as text will treat anything typed 
           into the cell as text, including numbers.

  Special      Select one of the following from the Type box: Zip
           Code, Zip Code + 4, Phone Number, and Social Security 
           Number.
				

รูปแบบตัวเลขที่กำหนดเอง

ถ้ารูปแบบตัวเลขในตัวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แสดงข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องให้ คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเองของคุณเอง คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเองเหล่านี้ได้ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่มีอยู่แล้ว หรือ โดยการรวมสัญลักษณ์การจัดรูปแบบเป็นชุดของคุณเอง

ก่อนที่คุณสร้างรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเองของคุณ คุณจำเป็นต้องมีการตระหนักถึงกฎง่าย ๆ เพียงไม่กี่ที่ดูแลในเรื่องไวยากรณ์สำหรับรูปแบบตัวเลข:
 • แต่ละรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นอาจมีส่วนของตัวเลขได้สามส่วนและข้อความสี่ส่วน
  <POSITIVE>;<NEGATIVE>;<ZERO>;<TEXT>
  						
 • ส่วนแรกคือ รูปแบบสำหรับจำนวนบวก วินาทีสำหรับตัวเลขที่เป็นค่าลบ และบุคคลที่สามสำหรับค่าศูนย์
 • ส่วนต่างๆ เหล่านี้แยกจากกันโดยเครื่องหมายอัฒภาค
 • ถ้าคุณมีเพียงส่วน หมายเลขทั้งหมด (ค่าบวก ลบ และศูนย์) ถูกจัดรูปแบบ ด้วยรูปแบบนั้น
 • คุณสามารถป้องกันใด ๆ ของชนิดหมายเลขที่ (ค่าบวก ลบ เป็นศูนย์) จะแสดงขึ้นโดยไม่พิมพ์สัญลักษณ์ในส่วนที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น รูปแบบตัวเลขต่อไปนี้ป้องกันใด ๆ เป็นลบหรือค่าศูนย์จะแสดง:
  0.00;;
 • เมื่อต้องการกำหนดสีสำหรับส่วนใดๆ ในรูปแบบกำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อของสีในวงเล็บในส่วนนั้นๆ รูปตัวอย่างเช่น รูปแบบตัวเลขต่อไปนี้แบบตัวเลขที่เป็นค่าบวกสีน้ำเงิน และค่าลบเลขแดง:
  # [สีน้ำเงิน], #,## 0 # [แดง], #,## 0
 • แทนการค่าบวกการเริ่มต้น เป็นลบ และศูนย์ส่วนในรูปแบบ คุณสามารถระบุเกณฑ์ที่กำหนดเองที่ต้องเป็นไปตามแต่ละส่วน คำชี้แจงตามเงื่อนไขที่คุณระบุต้องมีอยู่ภายในวงเล็บ รูปตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้รูปแบบตัวเลขแบบตัวเลขทั้งหมดที่สูงกว่า 100 เป็นสีเขียว ทุกหมายเลขน้อยกว่า หรือเท่ากับ-100 เป็นสีเหลือง และหมายเลขอื่น ๆ ทั้งหมดเป็น cyan:
  [> 100]# [สีเขียว], #,## 0 [<>
 • สำหรับแต่ละส่วนของรูปแบบ พิมพ์สัญลักษณ์ที่แสดงวิธีการที่คุณต้องการแสดงตัวเลข ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดบนสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด
เมื่อต้องสร้างรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเอง คลิกกำหนดเองในการประเภท:รายการในการตัวเลขแท็บในนั้นจัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบ จากนั้น พิมพ์ของรูปแบบตัวเลขกำหนดเองที่อยู่ในนั้นประเภท:กล่อง

ตารางต่อไปนี้แสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ สำหรับการใช้ในรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเอง
  Format Symbol   Description/result
  ------------------------------------------------------------------------

  0         Digit placeholder. For example, if you type 8.9 and
           you want it to display as 8.90, then use the
           format #.00

  #         Digit placeholder. Follows the same rules as the 0 
           symbol except Excel does not display extra zeros
           when the number you type has fewer digits on either 
           side of the decimal than there are # symbols in the
           format. For example, if the custom format is #.## and
           you type 8.9 in the cell, the number 8.9 is
           displayed.

  ?         Digit placeholder. Follows the same rules as the 0 
           symbol except Excel places a space for insignificant
           zeros on either side of the decimal point so that
           decimal points are aligned in the column. For 
           example, the custom format 0.0? aligns the decimal 
           points for the numbers 8.9 and 88.99 in a column.

  . (period)     Decimal point.

  %         Percentage. If you enter a number between 0 and 1, 
           and you use the custom format 0%, Excel multiplies
           the number by 100 and adds the % symbol in the cell.

  , (comma)     Thousands separator. Excel separates thousands by
           commas if the format contains a comma surrounded by
           '#'s or '0's. A comma following a placeholder 
           scales the number by a thousand. For example, if the 
           format is #.0,, and you type 12,200,000 in the cell, 
           the number 12.2 is displayed.

  E- E+ e- e+    Scientific format. Excel displays a number to the 
           right of the "E" symbol that corresponds to the 
           number of places the decimal point was moved. For 
           example, if the format is 0.00E+00 and you type 
           12,200,000 in the cell, the number 1.22E+07 is 
           displayed. If you change the number format to #0.0E+0 
           the number 12.2E+6 is displayed.

  $-+/():space    Displays the symbol. If you want to display a 
           character that is different than one of these 
           symbols, precede the character with a backslash (\) 
           or enclose the character in quotation marks (" "). 
           For example, if the number format is (000) and you 
           type 12 in the cell, the number (012) is displayed.

  \         Display the next character in the format. Excel does
           not display the backslash. For example, if the number 
           format is 0\! and you type 3 in the cell, the value 
           3! is displayed.

  *         Repeat the next character in the format enough times
           to fill the column to its current width. You cannot 
           have more than one asterisk in one section of the 
           format. For example, if the number format is 0*x and 
           you type 3 in the cell, the value 3xxxxxx is 
           displayed. Note, the number of "x" characters 
           displayed in the cell vary based on the width of the 
           column.

  _ (underline)   Skip the width of the next character. This is useful
           for lining up negative and positive values in 
           different cells of the same column. For example, the 
           number format _(0.0_);(0.0) align the numbers 
           2.3 and -4.5 in the column even though the negative 
           number has parentheses around it.

  "text"       Display whatever text is inside the quotation marks. 
           For example, the format 0.00 "dollars" displays 
           "1.23 dollars" (without quotation marks) when you 
           type 1.23 into the cell.

  @         Text placeholder. If there is text typed in the 
           cell, the text from the cell is placed in the format 
           where the @ symbol appears. For example, if the 
           number format is "Bob "@" Smith" (including 
           quotation marks) and you type "John" (without
           quotation marks) in the cell, the value 
           "Bob John Smith" (without quotation marks) is
           displayed.

  DATE FORMATS

  m         Display the month as a number without a leading zero.

  mm         Display the month as a number with a leading zero 
           when appropriate.

  mmm        Display the month as an abbreviation (Jan-Dec).

  mmmm        Display the month as a full name (January-December).

  d         Display the day as a number without a leading zero.

  dd         Display the day as a number with a leading zero
           when appropriate.

  ddd        Display the day as an abbreviation (Sun-Sat).

  dddd        Display the day as a full name (Sunday-Saturday).

  yy         Display the year as a two-digit number.

  yyyy        Display the year as a four-digit number.

  TIME FORMATS

  h         Display the hour as a number without a leading zero.

  [h]        Elapsed time, in hours. If you are working with a 
           formula that returns a time where the number of hours 
           exceeds 24, use a number format similar to 
           [h]:mm:ss.

  hh         Display the hour as a number with a leading zero when
           appropriate. If the format contains AM or PM, then 
           the hour is based on the 12-hour clock. Otherwise, 
           the hour is based on the 24-hour clock.

  m         Display the minute as a number without a leading 
           zero.

  [m]        Elapsed time, in minutes. If you are working with a 
           formula that returns a time where the number of 
           minutes exceeds 60, use a number format similar to 
           [mm]:ss.

  mm         Display the minute as a number with a leading zero
           when appropriate. The m or mm must appear immediately 
           after the h or hh symbol, or Excel displays the 
           month rather than the minute.

  s         Display the second as a number without a leading
           zero.

  [s]        Elapsed time, in seconds. If you are working with a 
           formula that returns a time where the number of 
           seconds exceeds 60, use a number format similar to 
           [ss].

  ss         Display the second as a number with a leading zero
           when appropriate.

           NOTE: If you want to display fractions of a second,
           use a number format similar to h:mm:ss.00.

  AM/PM       Display the hour using a 12-hour clock. Excel 
  am/pm       displays AM, am, A, or a for times from midnight 
  A/P        until noon, and PM, pm, P, or p for times from noon
  a/p        until midnight.
				

ค่าที่แสดงอยู่กับค่าที่เก็บไว้

Microsoft Excel แสดงหมายเลขตามรูปแบบของเซลล์ที่มีข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น หมายเลขที่คุณเห็นในเซลล์อาจแตกต่าง จากหมายเลขที่เก็บไว้ โดย Excel และ จากหมายเลขที่ใช้ในการคำนวณที่อ้างถึงเซลล์ ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์1.2345ในเซลล์ที่คุณต้องเพียงตัวเลขสองหลักทางขวาของจุดทศนิยมจะแสดงขึ้น เซลล์แสดงค่า 1.23 หมายเหตุอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้เซลล์นั้นในการคำนวณ ตัวเลขสี่ทั้งหมดทางด้านขวาของจุดทศนิยมจะใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
181918การจัดรูปแบบตัวเลขส่งผลต่อความแม่นยำใน Excel for Mac

แท็บการจัดตำแหน่ง

คุณสามารถวางข้อความและหมายเลข เปลี่ยนการวางแนว และระบุตัวควบคุมข้อความในเซลล์ โดยใช้การAlignmentแท็บในนั้นจัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบ

การจัดตำแหน่งข้อความ

ภายใต้จัดตำแหน่งข้อความคุณทำการควบคุมการจัดตำแหน่งแนวนอน แนวตั้งและ indention ต่อไปนี้คือ รายการของการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดตำแหน่งข้อความที่ใช้งาน:
  Group     Setting    Description
  -----------------------------------------------------------------------
  
  Horizontal  General    Text data is left-aligned, and numbers,
                dates, and times are right-aligned.
                Changing the alignment does not change 
                the type of data.

         Left (Indent) Aligns contents at the left edge of the
                cell. If you specify a number in the Indent
                box, Microsoft Excel indents the contents
                of the cell from the left by the specified
                number of character spaces. The character
                spaces are based on the standard font and
                font size selected on the General tab of
                the Options dialog box (Tools menu).

         Center     Centers the text in the selected cells.

         Right     Aligns contents at the right edge of the
                cell.

         Fill      Repeats the contents of the selected cell
                until the cell is full. If blank cells to
                the right also have the Fill alignment,
                they are filled as well.

         Justify    Aligns wrapped text within a cell to the
                right and left. You must have more than 
                one line of wrapped text to see the
                justification.

         Center Across Centers a cell entry across the selected
         Selection   cells.
                

  Vertical   Top      Aligns cell contents along the top of the
                cell.

         Center     Centers cell contents in the middle of the
                cell from top to bottom.

         Bottom     Aligns cell contents along the bottom of
                the cell.

         Justify    Justifies the cell contents up and down
                within the width of the cell.
				

ตัวควบคุมข้อความ

มีการจัดตำแหน่งข้อความเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมบางตัวควบคุมในแบบตัวควบคุมข้อความส่วนนี้Alignmentแท็บ ตัวควบคุมเหล่านี้ได้ตัดข้อความ,ลดขนาดให้พอดีและผสานเซลล์.

เลือกตัดข้อความเมื่อต้องการตัดข้อความในเซลล์ที่เลือก หมายเลขของบรรทัดที่มีการตัดขึ้นอยู่กับความกว้างของคอลัมน์และความยาวของเนื้อหาของเซลล์

หมายเหตุ:: การเริ่มต้นใหม่เส้นเวลานี้ตัดข้อความเลือกตัวเลือก กด ALT + ENTER ในขณะที่พิมพ์ลงในแถบสูตร

การเลือกนั้นลดขนาดให้พอดีอ็อพชันลดขนาดแบบอักษรของข้อความในเซลล์จนกระทั่งเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์สามารถแสดงผล ลักษณะการทำงานนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์สำหรับคอลัมน์ทั้งหมด ขนาดแบบอักษรที่ใช้จะไม่เปลี่ยนแปลง

กระบวนการผสานเซลล์ตัวเลือกรวมเซลล์ที่เลือกสองตัว หรือมากกว่าเป็นเซลล์เดียว "เซลล์ที่ผสาน" เป็นเซลล์เดียวที่สร้างขึ้น โดยการรวม ตั้งแต่สองเซลล์ที่เลือก การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ที่ผสานคือเซลล์ขวาบนในช่วงที่เลือกเดิม

การวางแนว

คุณสามารถกำหนดจำนวนของการหมุนข้อความในเซลล์ที่เลือก โดยใช้การการวางแนวส่วน ใช้หมายเลขที่เป็นค่าบวกในนั้นองศากล่องเพื่อหมุนข้อความที่เลือกจากด้านซ้ายล่างไปยังด้านบนขวาในเซลล์ ใช้องศาที่เป็นค่าลบเพื่อหมุนข้อความจากซ้ายบนไปล่างขวาในเซลล์ที่เลือก

เมื่อต้องแสดงข้อความแนวตั้งจากบนลงล่าง คลิกในแนวตั้งข้อความกล่องใต้การวางแนว. ซึ่งจะทำให้ข้อความ ตัวเลขและสูตรต่างๆ ในเซลล์ซ้อนกันในเซลล์

แท็บแบบอักษร

ระยะเวลาFontหมายถึง typeface (ตัวอย่าง Arial), พร้อมด้วยแอตทริบิวต์ของ (ชี้ขนาด ลักษณะ ขีดเส้นใต้ สี และแบบอักษรลักษณะพิเศษ) ใช้แบบFontแท็บในนั้นจัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบการควบคุมการตั้งค่าเหล่านี้ คุณสามารถดูตัวอย่างของการตั้งค่าของคุณ โดยการตรวจทานนี้ตัวอย่างส่วนของกล่องโต้ตอบ

หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เหมือนกันFontแท็บการจัดรูปแบบอักขระแต่ละตัว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกอักขระในแถบสูตร แล้วคลิกเซลล์ในการรูปแบบ:เมนู

typeface ลักษณะแบบอักษร และขนาด

กระบวนการFontตัวเลือกในการFontแท็บช่วยให้คุณสามารถเลือก typeface คุณได้เลือก typeface ของคุณสำหรับเซลล์ที่เลือก โดยการคลิกที่ชื่อในการFontรายการหรือพิมพ์ชื่อในการFontกล่อง มีอยู่สามชนิด typefaces ที่คุณสามารถใช้ ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้:
          Icon 
  Font type    (Left of Name)  Description (bottom of dialog box)
  -----------------------------------------------------------------------
  
  TrueType    TT        The same font is used on both the 
                  printer and the screen.

  Screen Display none       This font is installed for screen
                  display only. The closest available
                  font is used for printing.

  Printer     Printer     This is a printer-resident font. What
                  is printed may not match exactly
                  what is on the screen.
				
หลังจากที่คุณเลือก typeface ในนั้นFontรายการ การsizeรายการแสดงขนาดจุดที่พร้อมใช้งาน โปรดจำไว้ว่า แต่ละจุดเป็น 1/72 ของนิ้วที่มีอยู่ ถ้าคุณพิมพ์ตัวเลขในการsizeกล่องที่ไม่ได้อยู่ในนั้นsizeรายการ คุณเห็นข้อความต่อไปนี้ที่ด้านล่างของแบบFontแท็บ:
ขนาดของแบบอักษรนี้ไม่ได้ติดตั้งบนระบบ จะมีใช้แบบอักษรที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด

typeface ลักษณะ

รายการตัวเลือกหนึ่งในตัวลักษณะแบบอักษรรายการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแบบอักษรที่เลือกในการFontรายการ แบบอักษรส่วนใหญ่มีลักษณะต่อไปนี้ให้มาด้วย::
 • ธรรมดา
 • ตัวเอียง
 • ตัวหนา
 • ตัวเอียงหนา

ขีดเส้นใต้

ในการขีดเส้นใต้รายการ คุณสามารถเลือกตัวเลือกการขีดเส้นใต้เพื่อจัดรูปแบบข้อความที่เลือก ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือกการขีดเส้นใต้แต่ละตัวเลือก:
  Underline type    Description
  -----------------------------------------------------------------------

  None         No underlining is applied.

  Single        A single underline is placed under each character
             in the cell. The underline is drawn through the
             descenders of characters like "g" and "p."

  Double        Double underlines are placed under each character
             in the cell. The underlines are drawn through the
             descenders of characters like "g" and "p."

  Single Accounting   A single underline is placed across the entire
             width of the cell. The underline is drawn below
             the descenders of characters like "g" and "p."

  Double Accounting   Double underlines are placed across the entire
             width of the cell. The underlines are drawn below
             the descenders of characters like "g" and "p."
				

สี ลักษณะพิเศษ และการตั้งค่าแบบอักษรปกติ

เลือกสีสำหรับแบบอักษร โดยการคลิกสีในนั้นสีรายการ คุณสามารถวางตัวเมาส์เหนือสีเพื่อดูคำแนะนำเครื่องมือ ด้วยชื่อของสี กระบวนการโดยอัตโนมัติสีเป็นเสมอสีดำจนกว่าคุณเปลี่ยนสีแบบอักษรของหน้าต่างในวันลักษณะที่ปรากฏแท็บนี้แสดงคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ (คลิกสองครั้งจอแสดงผลไอคอนในแผงควบคุมจะเปิดในแสดงคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ)

เลือกการแบบอักษรปกติกล่องกาเครื่องหมายการตั้งค่าแบบอักษร ลักษณะแบบอักษร ขนาด และลักษณะพิเศษกับลักษณะปกติ การตั้งค่านี้คือ essentially ใหม่เป็นค่าเริ่มต้นการจัดรูปแบบเซลล์

เลือกการขีดทับกล่องกาเครื่องหมายเพื่อวาดเส้นผ่านข้อความที่เลือกหรือตัวเลข เลือกการsuperscriptกล่องกาเครื่องหมายการจัดรูปแบบข้อความที่เลือกหรือตัวเลขเป็นตัวยก (ข้างต้น) เลือกการsubscriptกล่องกาเครื่องหมายการจัดรูปแบบข้อความที่เลือกหรือตัวเลขเป็นตัวห้อย (ด้านล่าง) คุณมักจะใช้ตัวห้อยและตัวยกสำหรับแต่ละอักขระในเซลล์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกอักขระในแถบสูตร แล้วคลิกเซลล์ในการรูปแบบ:เมนู

แท็บเส้นขอบ

ใน Excel คุณสามารถนำเส้นขอบเซลล์เซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ นอกจากนี้คุณยังมีการลากเส้นจากมุมซ้ายบนของเซลล์ไปยังมุมขวาล่างหรือจากมุมซ้ายล่างของเซลล์ไปยังมุมขวาบน

คุณสามารถกำหนดเส้นขอบของเซลล์เหล่านี้จากการตั้งค่าเริ่มต้นของตนเอง โดยการเปลี่ยนลักษณะเส้น ความหนาของเส้น หรือสีเส้น

การตั้งค่าต่อไปนี้พร้อมใช้งานในการเส้นขอบแท็บนี้จัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบ:
  Group  Setting       Description
  ------------------------------------------------------------------------

  Presets None         Turns off all borders that are currently
                 applied to the selected cell(s).

      Outline       Places a border on all four sides of a 
                 single cell or around a selected group of 
                 cells.

      Inside        Places a border on all interior sides of 
                 a group of selected cells. This button is 
                 unavailable (dimmed) if a single cell is
                 selected.

  Border  Top         Applies a border with the currently 
                 selected style and color to the top of the 
                 cell(s) in the selected region.  

      Inside Horizontal  Applies a border with the currently 
                 selected style and color to all horizontal
                 sides in the interior of the currently
                 selected group of cells. This button is
                 unavailable (dimmed) if a single cell is
                 selected.

      Bottom        Applies a border with the currently 
                 selected style and color to the bottom of the 
                 cell(s) in the selected region.

      Diagonal (bottom-  Applies a border with the currently 
      left to upper-    selected style and color from the bottom-
      right)        left corner to the upper-right corner for 
                 all cells in the selection.
      
      Left         Applies a border with the currently 
                 selected style and color to the top of the 
                 cell(s) in the selected region.

      Inside Vertical   Applies a border with the currently 
                 selected style and color to all vertical
                 sides in the interior of the currently
                 selected group of cells. This button is
                 unavailable (dimmed) if a single cell is
                 selected.

      Right        Applies a border with the currently 
                 selected style and color to the right 
                 side of the cell(s) in the selected 
                 region.

      Diagonal (upper-   Applies a border with the currently 
      left to bottom-   selected style and color from the upper-
      right)        left corner to the lower-right corner for 
                 all cells in the selection.

  Line   Style        Applies the selected line style to the 
                 border. Choose from dotted, dashed, solid 
                 and double border lines.

      Color        Applies the specified color to the border.
				

ใช้เส้นขอบ

เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบเซลล์เซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการกำหนดรูปแบบ
 2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกเซลล์.
 3. ในการจัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบ คลิกการเส้นขอบแท็บ

  หมายเหตุ:: บางปุ่มบนเส้นขอบแท็บจะไม่สามารถใช้ได้ (จาง) เมื่อคุณได้เลือกเซลล์เดียวเท่านั้น นี่คือการได้เนื่องจากการตั้งค่าเหล่านี้เท่านั้นสามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้เส้นขอบไปยังช่วงของเซลล์
 4. เลือกลักษณะเส้นในหนึ่งใด ๆลักษณะรายการ
 5. คลิกการสีหล่นลงลูกศร และเลือกหนึ่งสี-
 6. คลิกที่ปุ่มที่แสดงภายใต้ใด ๆค่าที่ตั้งไว้หรือเส้นขอบ.

  ซึ่งจะแสดงเส้นตามการตั้งค่าของคุณในพื้นที่ตัวอย่าง
 7. ถ้าคุณต้องการเอาเส้นขอบที่เจาะจง คลิกปุ่มสำหรับเส้นขอบนั้นเป็นครั้งที่สอง
 8. หากคุณต้องการเปลี่ยนสีหรือลักษณะของเส้นขอบ ให้คลิกลักษณะหรือสีที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มสำหรับเส้นขอบนั้นอีกครั้ง

แท็บลวดลาย

ใช้แบบลวดลายแท็บในนั้นจัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบการตั้งค่าสีพื้นหลังของเซลล์ที่เลือก คุณยังสามารถใช้การรูปแบบรายชื่อเพื่อใช้ลวดลายสองสีหรือแรเงาสำหรับพื้นหลังของเซลล์

หมายเหตุ:: แบบจานสีในการลวดลายแท็บจะจานสีเดียวกันจากนั้นสีแท็บนี้ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือกในการเครื่องมือเมนูเพื่อเข้าถึงตัวเลือกกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการแรเงาเซลล์ที่มีลวดลาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เลือกเซลล์คุณต้องการใช้การแรเงา
 2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกเซลล์แล้ว คลิกการลวดลายแท็บ
 3. เมื่อต้องการรวมสีพื้นหลัง ด้วยรูปแบบ คลิกสีในนั้นแรเงาเซลล์กล่อง
 4. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนั้นรูปแบบกล่อง และจากนั้น คลิกลักษณะลวดลายและสีที่คุณต้องการ
หากคุณไม่ได้เลือกสีลวดลาย ลวดลายจะเป็นสีดำ

คุณสามารถกลับสีพื้นหลังที่จัดรูปแบบสำหรับเซลล์ที่เลือกให้เป็นสถานะเริ่มต้น ด้วยการคลิกไม่มีสี.

แท็บการป้องกัน

กระบวนการProtectionแท็บช่วยให้คุณสองตัวเลือกสำหรับการป้องกันแผ่นงานข้อมูลและสูตรของคุณ:
 • ล็อก
 • ซ่อน
อย่างไรก็ตาม ต่อของสองตัวเลือกเหล่านี้จะมีผลบังคับจนกว่าคุณจะป้องกันแผ่นงานของคุณ เมื่อต้องการป้องกันแผ่นงาน ชี้ไปที่Protectionในการเครื่องมือเมนู คลิกป้องกันแผ่นงานแล้ว เลือกนั้นเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย

ล็อก

โดยค่าเริ่มต้น ทุกเซลล์ในแผ่นงานได้ล็อกเปิดตัวเลือก เมื่อมีเปิดตัวเลือกนี้ (และมีป้องกันแผ่นงาน ) คุณไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้:
 • เปลี่ยนข้อมูลหรือสูตรของเซลล์
 • พิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ว่าง
 • ย้ายเซลล์
 • ปรับขนาดเซลล์
 • ลบเซลล์หรือเนื้อหาในเซลล์
หมายเหตุ:: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ข้อมูลในเซลล์บางหลังจากการป้องกันแผ่นงาน ตรวจสอบว่าการยกเลิกเลือกนั้นล็อกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเซลล์เหล่านั้น

ซ่อน

โดยค่าเริ่มต้น ทุกเซลล์ในแผ่นงานได้ซ่อนตัวเลือกที่ปิดใช้งาน ถ้าคุณเปิดตัวเลือกนี้ (และมีป้องกันแผ่นงาน) สูตรในเซลล์ไม่ปรากฏในแถบสูตร อย่างไรก็ตาม คุณจะเห็นผลลัพธ์ของสูตรในเซลล์นั้นๆ

สิ่งสำคัญกระบวนการล็อกและซ่อนตั้งค่าการเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันเฉพาะสถานการณ์การทำงานอย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ไม่รวมผู้ใช้ที่มีการปรับค่าที่เป็นอันตราย คุณจะไม่สามารถเปิดใช้แฟ้มที่เข้ารหัสลับอย่างแน่นหนาโดยใช้การตั้งค่าเหล่านี้

เมื่อต้องการปกป้องเอกสารหรือแฟ้มจากผู้ใช้ที่มีเจตนาร้าย ให้ใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการปกป้องเอกสารหรือแฟ้ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของ Office ที่ช่วยเปิดใช้การทำงานร่วมกัน โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
822924คำอธิบายคุณลักษณะของ Office ที่มุ่งให้เปิดใช้การทำงานร่วมกันโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความปลอดภัย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาโดยการใช้ IRM โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101029181033.aspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบเซลล์ คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดจัดรูปแบบของแผ่นงานในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวกับปัญหาที่มีการจัดรูปแบบเซลล์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
248007หมายเลขเครื่องหมาย (#) แสดงอยู่ในเซลล์ของแผ่นงานที่ประกอบด้วยวัน
205214การจัดตำแหน่งเซลล์ที่ไม่แสดงอย่างถูกต้องในเบราว์เซอร์
212114"am/pm" เปลี่ยนเป็น "AM/PM" ในรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเอง
212165ดำกับ "ขาวดำ" เลือกพิมพ์เส้นขอบ
212746เซลล์ bleeds สีเติมลงในเซลล์ที่ติดกันใน Excel เมื่อมีแสดงแฟ้มในเว็บเบราว์เซอร์
211497;;; รูปแบบตัวเลขที่ล้มเหลวในการซ่อนเนื้อหาของเซลล์
213901รูปแบบตัวเลขทั่วไปที่ประยุกต์ใช้รายการของเวลาที่ไม่เหมาะสม
213899ตัดข้อความที่จัดรูปแบบข้อความที่จะย้ายที่ทำให้ใกล้ด้านบนของเซลล์
213970เซลล์ที่ถูกเชื่อมโยงกับการจัดรูปแบบข้อความของเซลล์แสดงสูตรไม่ค่า
214233ข้อความหรือหมายเลขที่ถูกแปลงเป็นรูปแบบตัวเลขที่เกินใน Excel
214273รูปแบบตัวเลขวิทยาศาสตร์แบบกำหนดเองถูกแสดงอย่างไม่ถูกต้อง
215203ลักษณะการทำงานของตัวเลขเมื่อใช้รายการเปอร์เซ็นต์อัตโนมัติ
214394ความกว้างของคอลัมน์ไม่เหมือนกับเมื่อพิมพ์ใน Excel
215927สกุลเงินในเซลล์ที่จัดรูปแบบแตกต่างไปกว่าที่คาดไว้
213904คุณได้รับการ " Too มากที่แตกต่างกันของรูปแบบเซลล์" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Excel
214327วันที่ส่งกลับเมื่อคุณป้อนเดือนและตัวเลขไม่ถูกต้อง
211906ทำซ้ำปุ่มแถบเครื่องมือไม่ซ้ำจัดรูปแบบ
189126Microsoft นโยบายเกี่ยวกับการสูญหาย หรือลืมรหัสผ่าน
214081วิธีการล็อกแต่ละเซลล์ในแผ่นงาน
212126เซลล์ปรากฏเป็นค่าว่างกับข้อความ angled และความสูงของแถวที่ขนาดเล็ก
214089รูปแบบตัวเลขที่กำหนดเองจะสูญหายไปเมื่อแผ่นงานบันทึกเป็นแฟ้ม Lotus 1-2-3
212129เส้นขอบเส้นทแยงมุมหายไปกับข้อความที่หมุน
213728วิธีการที่รวมช่วงของเซลล์ที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบตัวเลข
215193วันจะไม่ incremented อย่างถูกต้องเมื่อคุณกรอกข้อมูลช่วงที่มีขนาดใหญ่
213884วิธีการที่ซ่อนเส้นตารางในพื้นที่ที่เลือกของแผ่นงานใน Excel 2000
213986ไม่สามารถใช้แถบเลื่อนบนแท็บตัวเลขในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์
214004รูปแบบตัวเลขที่ไม่คาดคิดปรากฏภายใต้ประเภทที่กำหนดเอง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 264372 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbformat kbconfig kbhowto kbmt KB264372 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:264372

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com