วิธีการปรับปรุงการตั้งค่าการ Autodiscover การแก้ไขปัญหาของ Outlook ที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงจาก BPOS S ไป Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2644437 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

หมายเหตุ บทความนี้นำไปใช้ในการจัดวางรูปเมฆอย่างเดียวของ Microsoft Exchange Online ใน Microsoft Office 365 สำหรับการปรับใช้ไฮบริดสลีที่คุณกำลังใช้การแก้ไขปัญหาของ Microsoft Exchange Server ในสถาน และร่วม กับอัตราแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ในสถานการณ์สมมติ co-existence คุณอาจจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหานี้

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน Microsoft Outlook หลังจากที่ Microsoft เปลี่ยนคุณจาก Microsoft ธุรกิจในการทำงานแบบออนไลน์มาตรฐานชุด (BPOS-S) เป็น Office 365 โดยเฉพาะ บทความนี้อธิบายวิธีการปรับปรุงการตั้งค่าการ Autodiscover เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ใน Outlook อย่างน้อยหนึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงไป Office 365:
 • ผู้ใช้ไม่สามารถดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้อื่นในการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์
 • ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งค่าคอนฟิกผู้สำนักช่วย Office สำหรับกล่องจดหมายของพวกเขา
 • ผู้ใช้ไม่สามารถดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์
 • ผู้ใช้ไม่สามารถขยายรายการการแจกจ่ายใน Outlook
 • ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชีของตนเองไปยัง Outlook และได้รับการซ้ำ ๆ พร้อมท์สำหรับการรับรองความถูกต้อง
ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นถ้า Microsoft เปลี่ยนไป Office 365 และผู้ใช้ยังไม่ได้ในการ Microsoft ออนไลน์บริการเข้าสู่ระบบในช่วยเนื่องจากคุณได้เปลี่ยน ขึ้น ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหากคุณมี self-transition กับ Office 365

กระบวนงาน

สิ่งสำคัญ ส่วนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบ DNS Autodiscover อัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ DNS Autodiscover อัตราแลกเปลี่ยน ไปที่บทความต่อไปนี้บนเว็บไซต์ Microsoft TechNet:

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระเบียน Autodiscover CNAME ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับโดเมนของคุณทางอีเมลที่โฮสต์ DNS ของคุณอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียน Autodiscover CNAME ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 2: ลบรายการรีจิสทรี Autodiscover

ต้องการให้เราลบรายการรีจิสทรี Autodiscover สำหรับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการลบรายการรีจิสทรี Autodiscover ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

หรือคุณไม่ได้เป็นผู้ดูแล และคุณต้องการติดตั้งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโซลูชันในโหมด silent ไป "การติดตั้งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโซลูชันในโหมด silent (สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น)"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน
เมื่อต้องการลบรายการรีจิสทรี Autodiscover โดยอัตโนมัติ การ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตัวช่วยสร้าง

สำหรับ Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 20099
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50798
การติดตั้งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโซลูชันในโหมด silent (สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น)
เมื่อต้องการติดตั้งการแก้ไขดังกล่าวโซลูชันในโหมด silent คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณติดตั้งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโซลูชันในโหมด silent และคุณต้องการจุดคืนค่าจะถูกสร้างขึ้นก่อนที่มีใช้การแก้ไขปัญหา ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
/qn MicrosoftFixit50798.msi ของ /i msiexec CREATE_RESTORE_POINT = TRUE
ตัวอย่าง:
/qn C:\users\administrator\desktop\MicrosoftFixit5079.msi"ของ /i msiexec CREATE_RESTORE_POINT = TRUE


บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขการแก้ไขปัญหาไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • การแก้ไขนั้นโซลูชันสร้างจุดคืนค่าก่อนที่จะลบรายการรีจิสทรีใด ๆ จากคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการกลับรายการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการแก้ไขนั้นโซลูชัน การคืนค่าคอมพิวเตอร์ไปยังจุดคืนค่าที่ถูกสร้างขึ้น โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโซลูชัน
แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์ regedit และจากนั้น คลิกตกลง
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Outlook 2010 ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Office Outlook 2007 ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover
 3. ลบรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ หากมีอยู่:
  • PreferLocalXML
  • ExcludeHttpRedirect
  • ExcludeHttpsAutodiscoverDomain
  • ExcludeHttpsRootDomain
  • ExcludeScpLookup
  • ExcludeSrvLookup
  • ExcludeSrvRecord
  • <NameOfYourDomain>.</NameOfYourDomain>com และ <NameOfYourDomain>.</NameOfYourDomain>microsoftonline.com


วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
  • ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณก็เสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้
  • ถ้าปัญหาไม่คงที่ กำหนดให้ Outlook ทำงานแบบออฟไลน์ จากนั้น หลังจากหนึ่งนาที กำหนดค่า Outlook ให้ทำงานแบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่บทความต่อไปนี้บนเว็บไซต์ Microsoft Office:
   สลับไปมาระหว่างการทำงานแบบออฟไลน์ และออนไลน์

   ถ้าปัญหายังคงไม่มีแก้ไข แวะไป เว็บไซต์ชุมชนของ office 365 หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงความคิดเห็น หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ กรุณาฝากความคิดเห็นในการ "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล ข้อความ

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2644437 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2556 - Revision: 16.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 kbfixme kbmsifixme o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2644437 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2644437

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com