มีสนับสนุนคุณลักษณะ "เปิดใช้งาน awe" SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2644592 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ใน Microsoft SQL Server 2008 R2 ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิก awe ที่เปิดใช้งานมีสนับสนุน ในรุ่นถัดไป 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SQL ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกนี้ และคุณลักษณะที่ใช้ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกนี้จะถูกเอาออกจากผลิตภัณฑ์

ดังนั้น เมื่อคุณอัพเกรดจาก SQL Server 2008 R2 รุ่นถัดไปของ SQL Server คุณไม่สามารถใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งอยู่เสมือนจำกัดเนื้อที่ในกรณีที่เป็นแบบ 32 บิตของ SQL Server ถ้าคุณต้องมีหน่วยความจำเพิ่มเติมสำหรับนี้อินสแตนซ์ของ SQL Server แล้วคุณจำเป็นต้องโยกย้ายไปยังอินสแตนซ์ 64 บิตของ SQL Server

หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น SQL Server 2012 จำนวนสูงสุดของหน่วยความจำที่ถูกใช้โดยอินสแตนซ์ 32 บิตของ SQL Server จะถูกกำหนดเป็นดังนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การตั้งค่า SQL Server และระบบปฏิบัติการจำนวนสูงสุดของหน่วยความจำที่ใช้ โดย SQL Server
เซิร์ฟเวอร์ SQL แบบ 32 บิตบนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต2 กิกะไบต์
SQL Server แบบ 32 บิตบนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตด้วยตัวเลือกการเริ่มต้นระบบ 3 G3 GB
เซิร์ฟเวอร์ SQL แบบ 32 บิตบนระบบปฏิบัติการ 64 บิต4 กิกะไบต์

ทบทวนความต้องการหน่วยความจำของอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของ SQL Server อย่างระมัดระวังก่อนที่คุณปรับรุ่นเป็น SQL Server 2012

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่สนับสนุนให้ใช้คุณลักษณะของกลไกจัดการฐานข้อมูลใน SQL Server 2008 R2
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องของกลไกจัดการฐานข้อมูลใน SQL Server 2012 (SQL Server "Denali")
กดขีดจำกัดของ Windows: หน่วยความจำเสมือน
สนุกกับตัวจัดการงานของเพจที่ถูกล็อก AWE และทำงานที่กำหนดไว้
การเปิดใช้งานหน่วยความจำ AWE สำหรับ SQL Server

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบเงื่อนไขนี้ บนเว็บไซต์ของอินสแตนซ์ของ SQL Server และ ในรุ่นผลิตภัณฑ์ SQL Server ที่กฎจะถูกประเมินโดยอัตโนมัติ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องของกฎคำอธิบายกฎรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
โปรแกรมช่วยแนะนำระบบศูนย์คุณลักษณะของ SQL Server awe ที่เปิดใช้งาน มีสนับสนุนโปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ควบคุมระบบกำหนดว่า SQL Server นี้อินสแตนซ์ที่ 32 บิตและการกำหนดค่า awe ที่เปิดใช้งาน ถูกตั้งค่าเป็น 1 ตรวจทานรายละเอียดที่จะอยู่ในส่วน "การเก็บรวบรวมข้อมูล" ของการแจ้งเตือนของโปรแกรมช่วยแนะนำ และวางแผนอย่างเหมาะสมเมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นถัดไปของ SQL ServerSQL Server 2008 R2
โปรแกรมติดตั้งปรับรุ่นกฎของ SQL Serverมี AWE เปิดใช้งานการตรวจสอบสำหรับ x 86 การติดตั้งตรวจสอบโปรแกรมการติดตั้ง SQL Server 2012 ถ้า awe ที่เปิดใช้งาน การกำหนดค่าถูกตั้งค่าเป็น 1 ในระหว่างความพยายามที่จะปรับรุ่นจากรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server ถ้ามีการตั้งค่าการกำหนดค่าเป็น 1 บนอินสแตนซ์ที่ 32 บิตของ SQL Server โปรแกรมการติดตั้ง SQL Server 2012 บล็อกการปรับรุ่น คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าแรก awe ที่เปิดใช้งาน ตัวเลือกให้เป็น 0 ก่อนที่พยายามปรับรุ่น กฎการปรับรุ่นนี้จะแสดงคำเตือนที่เหมาะสมแก่ผู้ดูแลระบบที่การรวมที่สามารถใช้หน่วยความจำ โดยอินสแตนซ์ของ SQL Server หลังจากปรับรุ่นอาจมีค่าน้อย และทำให้ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้อินสแตนซ์ของ SQL Server ดัง นั้น

SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2644592 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbmt KB2644592 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2644592

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com