วิธีการเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรีหรือสิทธิ์จากบรรทัดคำสั่งหรือสคริปต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 264584 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรีหรือสิทธิ์ของรีจิสทรี จากบรรทัดคำสั่ง หรือ จากสคริปต์ ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Regini.exe โปรแกรมอรรถประโยชน์ Regini.exe ถูกรวมไว้ ในเครื่อง Windows NT Server 4.0 Resource Kit ใน Microsoft Windows 2000 Resource Kit และ ใน Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit

หมายเหตุโปรแกรมอรรถประโยชน์ Regini.exe สำหรับ Windows 2000 ไม่ได้รับการสนับสนุน และไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft เครื่องมือนี้จะอยู่ที่เดิม Microsoft Windows 2000 ทรัพยากร Kit CD-ROM เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไวยากรณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรีหรือสิทธิ์กับ Regini เป็น:
REGINI [-m\\machinename]แฟ้ม
ที่นี่-m\\machinenameมีใช้ตัวเลือกการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีของเครื่องระยะไกล และแฟ้มแสดงชื่อของแฟ้มสคริปต์ที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

แฟ้มข้อความหรือแฟ้มควรประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีในรูปแบบต่อไปนี้
ค่ารีจิสทรี \Registry\Hiveroot\Subkeys =ข้อมูล [สิทธิ์]
โปรแกรมอรรถประโยชน์ Regini การทำงานกับสายอักขระของรีจิสทรีเคอร์เนล เมื่อคุณเข้าถึงรีจิสทรีในโหมดผู้ใช้ที่มี HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_CURRENT_USER และอื่น ๆ สายอักขระที่ถูกแปลงในโหมดเคอร์เนลเป็นดังนี้:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE ถูกแปลงเป็น \registry\machine
 • HKEY_USERS ถูกแปลงเป็น \registry\user
 • HKEY_CURRENT_USER จะถูกแปลงเป็น \registry\user\user_sid, user_sid ที่มี ID ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
 • HKEY_CLASSES_ROOT ถูกแปลงเป็น \registry\machine\software\classes
ตัวอย่างเช่น แฟ้มสคริปต์การเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี DiskSpaceThreshold อยู่ในกลุ่ม HKEY_LOCAL_MACHINE ค่า 0x00000000 จะถูกเขียนเป็นดังนี้
\registry\machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters DiskSpaceThreshold = REG_DWORD 0x00000000
มีระบุสิทธิ์ในคีย์รีจิสทรี โดยไบนารีจำนวนที่คั่น ด้วยช่องว่าง สอดคล้องกับหมายเลขแฟ้ม Regini.doc ที่ระบุสิทธิ์บางอย่างให้กับกลุ่มเฉพาะที่ (ตัวอย่างเช่น หมายเลข 1 ระบุผู้ดูแลระบบ - Full Control) หรือไม่ คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Resource Kit ที่ REGDMP เพื่อรับสิทธิ์ของรีจิสทรีคีย์ที่ปัจจุบันในรูปแบบตัวเลขฐานสอง

ข้อควรระวังเมื่อคุณใช้ Regini ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ การอนุญาตปัจจุบันจะถูกแทน แก้ไขไม่

แฟ้มสคริปต์ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงไวยากรณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์บนรีจิสทรีคีย์
\Registry\Machine\Software [1 5 10]
สคริปต์นี้ปรับเปลี่ยน HKEY_LOCAL_MACHINE\Software เพื่อที่ได้รับสิทธิ
Administrators - Full Control
Creator/Owner - Full Control
Everyone - Read
ใน Windows XP และ Windows Server 2003 คุณต้องใส่ค่าในเครื่องหมายคำพูด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สคริปต์ต่อไปนี้ในการเรียก AUoptions.txt
regini.exe -m \\remoteworkstation auoptions.txt HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update "ConfigVer"= REG_DWORD 1 "AUOptions"= REG_DWORD 4 "ScheduledInstallDay"= REG_DWORD 0 "ScheduledInstallTime"= REG_DWORD 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแฟ้ม Regini.doc ที่รวมอยู่ในชุดทรัพยากรสำหรับระบบปฏิบัติการเฉพาะของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 264584 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbfile kbhowto kbmt KB264584 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:264584

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com