MS12-003: פגיעות בתת-מערכת זמן ריצה של לקוח/שרת Windows עלולה לגרום להעלאת רמת הרשאות: 10 בינואר 2012

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2646524 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-003. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winsrv.dll5.1.2600.6179293,37625-Nov-201121:57x86SP3SP3GDR
Winsrv.dll5.1.2600.6179293,37625-Nov-201121:56x86SP3SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,84005-Jul-201013:16x86NoneNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winsrv.dll5.2.3790.4940513,02429-Nov-201100:09x64SP2SP2GDR
Winsrv.dll5.2.3790.4940514,04829-Nov-201100:06x64SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1462,12829-Nov-201100:10x64NoneNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows Server 2003

"C:\cmd\SUR\2012 01\2646524\WindowsServer2003-KB2646524-x86-ENU.exe_files.htm"

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winsrv.dll5.2.3790.4940818,68829-Nov-201100:09IA-64SP2SP2GDR
Winsrv.dll5.2.3790.4940820,73629-Nov-201100:06IA-64SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1655,15229-Nov-201100:10IA-64NoneNot Applicable

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winsrv.dll6.0.6002.18545376,32025-Nov-201115:59x86
Winsrv.dll6.0.6002.22747376,32026-Nov-201119:00x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winsrv.dll6.0.6002.18545451,07225-Nov-201116:25x64
Winsrv.dll6.0.6002.22747451,07225-Nov-201115:23x64

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winsrv.dll6.0.6002.18545903,68025-Nov-201115:48IA-64
Winsrv.dll6.0.6002.22747904,19225-Nov-201115:16IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_1_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,102
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_2_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_2_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_3_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_3_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,020
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File nameX86_6e24901150d093d3cf4213d8a22a86f3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_937677e269f93aae.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameX86_d90e80ef9ae5211e6e391e2eb9e1becd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_1c41be5c63e0e5ca.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_b83ed97c9997627e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,483
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)16:59
File nameX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_b8ca78c1b2b3321d.manifest
File versionNot Applicable
File size10,483
Date (UTC)26-Nov-2011
Time (UTC)19:31

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של Windows Vista ו-Windows Server 2008

"C:\cmd\SUR\2012 01\2646524\Windows6.0-KB2646524-x64.cab_CAB_files#2.htm"

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_65b603f22472ad004f02282d460b57ba_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_66adcbc0c1a3fec5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameIa64_7636504d2d966e2fc8bb8e92b75a263e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_d4e3b5e85eee8bfc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_b8407d7299956b7a.manifest
File versionNot Applicable
File size10,494
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)16:03
File nameIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_b8cc1cb7b2b13b19.manifest
File versionNot Applicable
File size10,494
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)15:31
File namePackage_1_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_1_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,212
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_2_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_2_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,212
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,544
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_1eb21f52865595af.manifest
File versionNot Applicable
File size7,369
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)16:38
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_1f3dbe979f71654e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,369
Date (UTC)26-Nov-2011
Time (UTC)19:06
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2646524 - Last Review: יום שישי 13 ינואר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2646524

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com