แก้ไข: เป็น 404.17 พลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึง Url ที่ extensionless บนเว็บไซต์ที่โฮสต์อยู่ ใน IIS 7.0 หรือ ใน IIS 7.5

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2646735 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Internet Information Services (IIS) 7.0 หรือ IIS 7.5 และคุณติดตั้ง Microsoft4.0 Framework สุทธิบนคอมพิวเตอร์
  • คุณติดตั้ง Service Pack 1 (SP1) สำหรับ Windows 7 และ SP1 สำหรับ Windows Server 2008 R2
  • คุณกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ ASP.NETเว็บไซต์ที่ใช้สุทธิที่ใช้สัญลักษณ์ตัวแทนแมป MIME
ในสถานการณ์สมมตินี้ การแมป MIME สัญลักษณ์การค้นหาอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง การร้องขอของไคลเอ็นต์พยายามที่เข้าถึง URL ที่เชื่อมโยงไปยังแฟ้มแบบคงที่ extensionless บนเว็บไซต์แบบ extensionless การร้องขอของไคลเอ็นต์ล้มเหลวนอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์

----------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด HTTP 404.17 - ไม่พบ

เนื้อหาที่ร้องขอปรากฏ เป็นสคริปต์ และจะไม่สามารถส่ง โดยตัวจัดการแฟ้มแบบคงข้อมูลรายละเอียดของข้อผิดพลาด:

โมดูล StaticFileModule

ExecuteRequestHandler การแจ้งเตือน

ตัวจัดการ StaticFile

รหัสข้อผิดพลาด 0x80070032


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความขัดแย้งระหว่างการสนับสนุนสำหรับ Url extensionless IIS และหน้าที่การใช้งาน URL extensionless ใน ASPสุทธิ 4.0

เมื่อการร้องขอของไคลเอ็นต์ถูกส่งไปที่ IIS สำหรับแฟ้มแบบคงซึ่งมีส่วนขยายไม่มี ที่ตรงกับ MIME ที่เกิดขึ้นภายใน และ IIS กำหนดว่า จะไม่มีส่วนขยายของชื่อแฟ้ม แล้ว IIS พยายามค้นหาคุณลักษณะส่วนขยายชื่อแฟ้มที่ประกอบด้วยค่าสายอักขระว่าง อย่างไรก็ตาม IIS ป้องกันการเพิ่มแผนผัง MIME ที่มีสตริงที่ว่างเปล่า

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยให้การตั้งค่าคอนฟิก IIS เพื่ออนุญาตให้เป็นสตริงว่าง MIME Map รายการในการกำหนดค่าอย่างถูกต้องกำหนดค่า Url Extensionless โดยใช้ตัวจัดการแฟ้มแบบคงและแผนที่ MIME ดังนั้น คุณต้องเปลี่ยนการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์เพื่อเพิ่มสายอักขระว่าง MIME Map ขณะ ก่อนการติดตั้ง ASPสุทธิ 4.0 Extensionless Url สัญลักษณ์ตัวแทน " * " แผนผังอาจทำงานได้

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ schema เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าสายอักขระว่าง MimeMap:

appcmd.exe กำหนด config "TestSite"-section:system.webServer/staticContent / + " [fileExtension ='" "" "" "', mimeType = 'แอพลิเค ชัน/octet-กระแส'] "

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี IIS 7.5 ได้อย่างที่ติดตั้งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows 7
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 SP1

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ IIS กำลังทำงานอยู่เมื่อใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Iis_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง81,7461-ธ.ค.-1123:35ไม่เกี่ยวข้อง
Iis_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง82,0051-ธ.ค.-1123:31ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Iis_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง81,7461-ธ.ค.-1123:34ไม่เกี่ยวข้อง
Iis_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง82,0051-ธ.ค.-1123:30ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Iis_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง81,7461-ธ.ค.-1123:27ไม่เกี่ยวข้อง
Iis_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง82,0051-ธ.ค.-1123:23ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,295
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:15
ชื่อแฟ้มX86_495522871fb9f70bbabe4324f7501bea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_fc6b7ca18f7c6faf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:15
ชื่อแฟ้มX86_5059877c40338491fe1789555d16b8f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_2264851d34672dd4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:15
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_119dc8052f049c7d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม346,260
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:23
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_13379d2b2c647f67.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม346,260
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:23
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_5178a2bf0194e6354fac9697ac9cd635_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_ee1712d4fbc999aa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,064
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:17
ชื่อแฟ้มAmd64_7404652d29cdbd630db471f92ff0f815_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_f1f93565ebd19fc8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,064
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:16
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_6dbc6388e7620db3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม346,266
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:28
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_6f5638aee4c1f09d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม346,266
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:28
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,737
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:17
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_78110ddb1bc2cfae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม320,760
วัน (UTC)03-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)06:16
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_79aae3011922b298.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม320,760
วัน (UTC)03-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)05:58
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_59199f16cb0d815e898934c8e170686c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_15a0948a4f5ed832.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,062
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:15
ชื่อแฟ้มIa64_ed3798550e72d4449f38dcf531590eb7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_737fffb88581f61a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,062
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:15
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_119f6bfb2f02a579.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม346,263
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:17
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_133941212c628863.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม346,263
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:17
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,767
วัน (UTC)05-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)21:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_78110ddb1bc2cfae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม320,760
วัน (UTC)03-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)06:16
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_79aae3011922b298.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม320,760
วัน (UTC)03-ธ.ค.-2011
เวลา (UTC)05:58

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2646735 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft ASP.NET 4.0
  • Microsoft Internet Information Services 7.5
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2646735 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2646735

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com