Jak włączyć i wyłączyć funkcję Przywracanie systemu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 264887 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule omówiono sposoby włączania i wyłączania funkcji Przywracanie systemu w systemie Windows Millennium Edition (Me).

PRZESTROGA: Wyłączenie funkcji Przywracanie systemu powoduje usunięcie wszystkich poprzednich punktów przywracania. Nie należy wyłączać funkcji Przywracanie systemu, jeżeli konieczne jest używanie funkcji Przywracanie systemu do przywracania poprzedniego stanu komputera.

Więcej informacji

Funkcja Przywracanie systemu jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć funkcję Przywracanie systemu:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Na karcie Wydajność kliknij przycisk System plików lub naciśnij klawisze ALT+F.
  3. Na karcie Rozwiązywanie problemów kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Wyłącz Przywracanie systemu.
  4. Kliknij przycisk OK dwa razy, a następnie kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera.
  5. Aby ponownie włączyć funkcję Przywracania systemu, postępuj zgodnie z krokami 1-3, jednak w kroku 3 kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Wyłącz Przywracanie systemu.
Przywracanie systemu to funkcja umożliwiająca „cofnięcie” komputera do poprzedniego stanu, czyli jego przywrócenie, przy czym jest to stan sprzed zajścia pewnych zdarzeń, np. instalacji określonego oprogramowania lub sprzętu. Przywracanie systemu jest zaawansowanym narzędziem, które zazwyczaj nie powinno być wyłączane.

Właściwości

Numer ID artykułu: 264887 - Ostatnia weryfikacja: 3 października 2004 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Słowa kluczowe: 
kbfaq kbhowto KB264887
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com