Microsoft Outlook for Mac 2011 suderinamumo su Apple iCloud

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2648915 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiama informacija apie suderinamumo Microsoft Outlook for Mac 2011 "ir" Apple iCloud.

Outlook for Mac 2011 ne remti Apple iCloud kalendorius (CalDAV) ir kontakt? sinchronizavimas (CardDAV).

Outlook for Mac 2011 palaiko iCloud pa?to. Veiksmus, kaip sukonfig?ruoti j?s? iCloud el. pa?to abonemento programoje Outlook for Mac 2011, ie?kokite ?io straipsnio skyriuje "Daugiau informacijos".

Daugiau informacijos

Nor?dami konfig?ruoti j?s? Apple iCloud el. pa?to abonement? programoje Microsoft Outlook for Mac 2011, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prad?ti "Outlook" 2011.
 2. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite S?skait?.
 3. Spustel?kite pliuso (+) pasira?yti apatiniame kairiajame kampe, o tada pasirinkite El. pa?tas.
 4. ?veskite savo El. pa?to adresas ir Slapta?od?, tada spustel?kite Prid?ti ?.
  Pastaba: naujos paskyros bus rodomi kairiajame nar?ymo srityje,S?skait? dialogo lange.

 5. ?veskite vien? i? ?i? veiksm?, Gaunamo pa?to serveris langelyje:
  • mail.me.com (d?l me.com pa?to adres?)
  • mail.Mac.com (u? mac.com pa?to adres?)
 6. Spustel?kite, kad pasirinktum?te Naudoti SSL prisijungti (rekomenduojama) pagal su Gaunamo pa?to serveris langel?.
 7. ?veskite vien? i? ?i? veiksm?, Siun?iamo pa?to serveris langelyje:
  • SMTP.me.com (d?l me.com pa?to adres?)
  • SMTP.Mac.com (u? mac.com pa?to adres?)
 8. Spustel?kite, kad pasirinktum?te Naudoti SSL prisijungti (rekomenduojama) pagal su Siun?iamo pa?to serveris langel?.
?ved? gaunamo ir Siun?iamo pa?to serverio informacija, Outlook 2011 bus prad?ti gauti j?s? el. lai?kus.

Pastaba: j?s galite spustel?ti I?pl?stin?s ?vesti papildomus parametrus, pvz., paliekant kiekvieno prane?imo kopij? serveryje.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2648915 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2648915 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2648915

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com