แก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ HIP ไม่ยอมรับการร้องขอขาเข้าบนหลายพอร์ต TCP/IP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2649522 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์โฮสต์เริ่มต้นการประมวลผล (HIP) เพื่อฟังบนหลายพอร์ต TCP/IP
  • คุณเริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์ HIP

ในสถานการณ์สมมตินี้ แอพลิเคชัน HIP เริ่มต้น และสามารถยอมรับการร้องขอขาเข้าผ่านพอร์ต TCP/IP แรกที่คุณกำหนดค่า อย่างไรก็ตาม แอพลิเคชัน HIP ไม่ยอมรับการร้องขอขาเข้าผ่านพอร์ต TCP/IP อื่น ๆ ที่คุณได้กำหนดค่า

นอกจากนี้ ข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์เมื่อเกิดปัญหานี้:

ฟัง TCPTransport ตัว HISMTTW0023 Listener_Name ได้รับข้อยกเว้นเมื่อมีการพยายามที่ฟังบน IPAddress TCP/IP_Address สำหรับพอร์ต Port_Number. มีคำอธิบายของข้อยกเว้น: โดยปกติแล้วมีอนุญาตการใช้งานเพียงหนึ่งของแต่ละที่อยู่ซ็อกเก็ต (โพรโทคอล/ที่อยู่/พอร์ตเครือข่าย)


ฟัง TCPTransport ตัว HISMTTW0023 Listener_Name ได้รับข้อยกเว้นเมื่อมีการพยายามที่ฟังบน IPAddress TCP/IP_Address สำหรับพอร์ต Port_Number. มีคำอธิบายของข้อยกเว้น: ระบบตรวจพบอยู่ของตัวชี้ไม่ถูกต้องในการพยายามที่ใช้อาร์กิวเมนต์ตัวชี้ในสาย


การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 3 สำหรับโฮสต์ Microsoft รวม Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2654652 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2649522 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2649522 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2649522

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com