การแก้ไข: โปรแกรมควบคุม jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ SQL 3.0 ส่งกลับค่าวันไม่ถูกต้องเมื่อใช้กับ JRE 1.7 โดยที่แอพลิเคชันของจาวา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2652061 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีโปรแกรมประยุกต์ของจาวาที่ใช้ไดรเวอร์ jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL เวอร์ชั่น 3.0 และสภาพแวดล้อมรันไทม์ Java เวอร์ชัน 1.7 (JRE 1.7) เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server
 • แอพลิเคชันใช้ใด ๆ ของฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อดูวันที่จากฐานข้อมูล:
  • getDate()
  • getTimeStamp()
  • getDateTimeOffset()
 • ชนิดของข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server มีวันDATETIME2หรือDATETIMEOFFSET
ในสถานการณ์สมมตินี้ ฟังก์ชันส่งกลับค่าวันไม่ถูกต้อง

บันทึกย่อ
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะ เมื่อค่าวันที่ที่จะถูกส่งกลับ โดยฟังก์ชันเป็นรุ่นใหม่กว่าในปี 1582 ในปฏิทินคริสต์ศักราช
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีใช้แอพลิเคชันหนึ่งในชุดของคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
  • ได รเวอร์ jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL เวอร์ชั่น 3.0 และ JRE 1.5 หรือ JRE 1.6
  • ไดรเวอร์ jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL เวอร์ชั่น 2.0 และ JRE 1.7

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ขึ้นอยู่กับปฏิทิน Java Api ที่ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานของ Api ที่เหล่านี้ ไดรเวอร์ jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL เวอร์ชั่น 3.0 ส่งกลับค่าที่ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ไดรเวอร์ jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL เวอร์ชัน 3.0 มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ส่งกลับค่าที่ถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงรุ่น JRE Microsoft 4.0 ไดรเวอร์ JDBC สำหรับ SQL Server จะประกอบด้วยการปรับแต่งนี้

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Windows
 1. อ่านแฟ้ม license.txt สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 2. เมื่อต้องการยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานนี้ ดาวน์โหลด และใช้โปรแกรมควบคุม jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL เวอร์ชัน 3.0
 3. ดาวน์โหลด และบันทึก sqljdbc_<version>แฟ้ม _enu.exe ในไดเรกทอรีชั่วคราว</version>
 4. เรียกใช้การ sqljdbc_<version>แฟ้ม _enu.exe</version>
 5. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ป้อนไดเรกทอรีการติดตั้ง เราขอแนะนำว่า คุณต้องขยายข้อมูลแฟ้มที่บีบอัด (.zip) โดยใช้ไดเรกทอรีเริ่มต้นต่อไปนี้:
  %ProgramFiles%\Microsoft ไดรเวอร์ JDBC ยัง 3.0
 6. หลังจากที่แพคเกจคือ unpacked เปิดระบบ JDBC ช่วย ด้วยการเปิดInstallationDirectory\Sqljdbc_ ไดรเวอร์ jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ SQL 3.0 \Microsoft<version>\<language>\help\default.htm JDBC จะแสดงขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์</language></version>

UNIX
 1. อ่านแฟ้ม license.txt สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 2. เมื่อต้องการยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานนี้ ดาวน์โหลด และใช้โปรแกรมควบคุม jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL เวอร์ชัน 3.0
 3. ดาวน์โหลด และบันทึก sqljdbc_<version>แฟ้ม _enu.tar.gz ไดเรกทอรีชั่วคราว</version>
 4. เมื่อ ต้องการขยายแฟ้ม.gz ที่บีบอัดข้อมูล ค้นหาไดเรกทอรีที่คุณบันทึกแฟ้ม แล้ว พิมพ์ต่อไปนี้:
  gzip -ว sqljdbc_<version>_enu.tar.gz</version>
 5. เมื่อต้องการขยายข้อมูลไฟล์.tar ย้ายไปยังไดเรกทอรีที่คุณต้องการติดตั้งไดรเวอร์ และจากนั้น พิมพ์ต่อไปนี้:
  tar sqljdbc_ - xf<version>_enu.tar</version>
 6. หลังจากที่แพคเกจคือ unpacked เปิดระบบ JDBC ช่วย ด้วยการเปิดInstallationDirectory\Sqljdbc_ ไดรเวอร์ jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ SQL 3.0 \Microsoft<version>\<language>\help\default.htm JDBC จะแสดงขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์</language></version>


ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รวมถึงฮอตฟิกซ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับไดรเวอร์ jdbc ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL เวอร์ชัน 3.0

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sqljdbc.jarไม่เกี่ยวข้อง 518,294ธ.ค.-08-201116:05 ไม่เกี่ยวข้อง
Sqljdbc4.jarไม่เกี่ยวข้อง 537,566ธ.ค.-08-201116:05 ไม่เกี่ยวข้อง
Xa_install.sqlไม่เกี่ยวข้อง 37,12ธ.ค.-08-201116:05 ไม่เกี่ยวข้อง
Sqljdbc_xa.dll 3.0.1301.203253,744ธ.ค.-08-201116:05 IA-64
Sqljdbc_xa.dll 3.0.1301.203131,376ธ.ค.-08-201116:05 x 64
Sqljdbc_xa.dll 3.0.1301.203102,192ธ.ค.-08-201116:05 x 86
Sqljdbc_auth.dll 3.0.1301.203175,408ธ.ค.-08-201116:05 IA-64
Sqljdbc_auth.dll 3.0.1301.20387,344ธ.ค.-08-201116:05 x 64
Sqljdbc_auth.dll 3.0.1301.20369,936ธ.ค.-08-201116:05 x 86
สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2652061 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server Java Database Connectivity Driver 3.0
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2652061 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2652061

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com