Outlook 2013 eller Outlook 2010 svarar inte, hänger sig, låser sig eller upphör att fungera

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2652320 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Felmeddelandet "Outlook svarar inte" visas eller så hänger sig eller låser sig Outlook när en fil öppnas eller e-post skickas.

Det här problemet har en eller flera av följande orsaker:
 • Du har inte installerat de senaste uppdateringarna.
 • Outlook kan användas av en annan process.
 • Ett tilläggsprogram som installerats tidigare kan störa Outlook.
 • Postlådan kan vara för stor.
 • Du måste kanske reparera Office-programmen.
 • Outlook-datafilerna kan ha skadats.
 • Antivirusprogram kan vara inaktuella eller orsaka konflikter med Outlook.
 • Din användarprofil kan ha skadats.
 • Antivirusprogram kan orsaka konflikter med Outlook.

Lösning

Se till att datorn uppfyller systemkraven för Outlook 2013 eller systemkraven för Outlook 2010 och testa sedan metoderna som anges i artikeln i tur och ordning.

Metod 1: Installera de senaste uppdateringarna

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Det kan hända att du måste ange att Windows Update ska hämta och installera rekommenderade uppdateringar automatiskt. När du installerar viktiga, rekommenderade och valfria uppdateringar kan problem ofta åtgärdas genom att inaktuella datafiler ersätts och säkerhetsproblem åtgärdas. Installera de senaste Office-uppdateringarna genom att klicka på länken för din Windows-version och sedan följa stegen i artikeln:
Windows automatiska uppdatering i Windows 8

Installera Windows-uppdateringar i Windows 7

Installera Windows-uppdateringar i Windows Vista

Installera Windows-uppdateringar i Windows XP
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Metod 2: Kontrollera att inte Outlook används av en annan process

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Prestanda kan försämras om du använder funktionen Outlook Arkivera automatiskt eller synkroniserar till Outlook med en mobil enhet eftersom dessa processer kan utnyttja en stor mängd resurser.

Om Outlook används av en annan process visas denna information i det horisontella statusfältet längst ned på skärmen. Om du försöker utföra andra åtgärder medan Outlook används svarar Outlook kanske inte. Låt den aktuella processen slutföras innan du försöker utföra andra åtgärder.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Metod 3: Undersök möjliga problem med tilläggsprogram

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Tilläggsprogram kan förbättra upplevelsen men de kan ibland störa eller orsaka konflikter med Outlook. Testa att starta Outlook utan tillägg och se om det löser problemet. Gör så här:
 1. Gör något av följande:
  I Windows 8 eller Windows 8.1: Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. (Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.) Skriv Kör i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Kör.
  Om du använder Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start.
  Om du kör Windows XP klickar du på Start och därefter på Kör.
 2. Skriv Outlook /safe och klicka på OK.
 3. Om problemet är borta klickar du på AlternativArkiv-menyn och sedan på Tillägg.
 4. Välj COM-tillägg och klicka sedan på Ok.
 5. Avmarkera alla kryssrutor i listan och klicka sedan på OK.
 6. Starta om Outlook.
Om problemet inte uppstår börjar du att lägga till tilläggen ett i taget tills problemet uppstår. På så vis kan du ta reda på vilket tillägg som orsakar problemet.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Metod 4: Kontrollera om postlådan är för stor

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
När postlådan blir större krävs fler resurser för att öppna varje mapp. Om du har många objekt i en mapp kan prestanda försämras under vissa åtgärder. Du bör flytta flera objekt i de större mapparna till separata mappar eller arkivera dem med funktionen Arkivera automatiskt.

Så här skapar du en mapp:
 1. Klicka på Ny mapp i gruppen Ny på fliken Mapp.
 2. Skriv ett namn på sökmappen i rutan Namn.
 3. I listan Välj var mappen ska placeras klickar du på platsen för den nya mappen. Den nya mappen blir en undermapp för den mapp du väljer.
 4. Klicka på OK.
Hantera postlådan genom att minska storleken på Outlook-datafilen. Mer information finns i Minska storleken på Outlook-datafiler (.pst och .ost).

Om du vill hantera postlådan med funktionen Arkivera automatiskt läser du Förklaring av inställningarna för Arkivera automatiskt.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Metod 5: Reparera Office-programmen

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Genom att reparera Office-program kan du lösa problem med att Outlook inte svarar, hänger sig eller låser sig genom att automatiskt reparera fel i filen.

 1. Stäng alla Microsoft Office-program som körs.
 2. Öppna Kontrollpanelen och öppna sedan Lägg till/ta bort program (om du använder Windows XP) eller Program och funktioner (om du använder Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista).
 3. I listan över installerade program högerklickar du på Microsoft Office 2013 eller Microsoft Office 2010 och sedan på Reparera.
Obs! Om du använder Office Klicka-och-kör följer du Uppdatera, reparera eller avinstallera Office Klicka-och-kör-produkter för att reparera Office Klicka-och-kör.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Metod 6: Reparera Outlook-datafiler

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
När du installerar Outlook installeras även ett reparationsverktyg för inkorgen (scanpst.exe) på datorn. Reparationsverktyget för inkorgen kan lösa problem genom att genomsöka Outlook-datafilerna och reparera fel. Om du vill använda reparationsverktyget för inkorgen stänger du Outlook och klickar sedan på länken nedan för att följa stegen i Reparera Outlook-datafiler (.pst och .ost).
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Metod 7: Kontrollera om antivirusprogrammet är uppdaterat eller orsakar konflikter med Outlook

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Om antivirusprogrammet inte är uppdaterat fungerar Outlook kanske inte korrekt.

Kontrollera om antivirusprogrammet är uppdaterat
Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed

Tillverkarna av antivirusprogram erbjuder med jämna mellanrum uppdateringar som du kan hämta från Internet för att skydda dig mot nya virus. Hämta de senaste uppdateringarna genom att besöka leverantören av antivirusprogrammets webbplats.

En lista över leverantörer av antivirusprogram hittar du på Leverantörer av säkerhetsprogramvara för konsumenter.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Kontrollera om antivirusprogrammet orsakar en konflikt med Outlook
Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed

Om antivirusprogrammet inkluderar integration med Outlook kan du drabbas av prestandaproblem. I det här fallet kan du inaktivera all Outlook-integration inom antivirusprogrammet. Du kan även inaktivera alla tillägg för antivirusprogram som har installerats i Outlook.

Viktigt Om du ändrar antivirusinställningarna kan datorn bli sårbar för virusattacker eller andra skadliga attacker. Microsoft rekommenderar inte att du försöker ändra antivirusinställningarna. Använd detta alternativ på egen risk.

Du måste kanske kontakta leverantören av antivirusprogrammet och ta reda på hur du ska konfigurera programmet för att exkludera integration med Outlook eller exkludera genomsökning i Outlook.

Obs! Om du tänker utföra virusgenomsökning på filnivå av filtyperna .pst, .ost, Offline Address Book (.oab) eller andra Outlook-filer medan Outlook används, läser du Planera antivirusgenomsökning för Outlook.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Metod 8: Skapa en ny användarprofil i Outlook

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Följ de här stegen:
 1. På Kontrollpanelen klickar du på Program, Användarkonton och sedan på E-post för att öppna e-postobjekt.
 2. Klicka på Visa profiler.
 3. Markera profilen du vill ta bort och klicka på Ta bort.
 4. Klicka på Lägg till.
 5. Skriv ett namn på den nya profilen i rutan Profilnamn.
 6. Ange användarnamnet, den primära SMTP-adressen och lösenordet och klicka sedan på Nästa.
 7. Följande meddelande kan visas:
  Tillåt att denna webbplats konfigurerar serverinställningarna för alias@domän?
  I den här dialogrutan klickar du för att markera kryssrutan Fråga mig inte om detta igen och klicka sedan på Tillåt.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Metod 9: Utför en Selektiv start för att avgöra om något annat problem orsaker en konflikt med Outlook (för avancerade användare)

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
När du startar Windows normalt startar flera applikationer och tjänster automatiskt och körs sedan i bakgrunden. Dessa applikationer och tjänster kan störa Outlook. Om du utför en Selektiv start eller en start i felsäkert läge kan det hjälpa dig att identifiera problem med programkonflikter.

Om du använder alternativet för Selektiv start i Systemkonfigurationen kan du slå på och av tjänster och startprogram separat för att kontrollera om problemet uppstår nästa gång du startar om datorn. Om du markerar en kryssruta i Systemkonfiguration körs tjänsten eller startprogrammet när du startar om Windows. Om kryssrutan är avmarkerad körs inte tjänsten eller startprogrammet när du startar om datorn.

Följ den här proceduren när du vill använda uteslutningsmetoden för att identifiera problemet i Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista.
 
Obs! Om du använder Windows XP läser du Konfigurera Windows XP för start i felsäkert läge när du ska felsöka problemet.
 1. På Kontrollpanelen klickar du på System och säkerhet, Administrationsverktyg och dubbelklickar sedan på Systemkonfiguration för att öppna Systemkonfiguration. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du in lösenordet eller bekräftar.
 2. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt och avmarkera sedan kryssrutorna Läs in systemtjänster och Läs in Autostart-objekt.
 3. Markera kryssrutan Läs in systemtjänster, klicka på OK och klicka sedan på Starta om.
 4. Om problemet uppstår igen när du har startat om gör du en eller båda (vid behov) av följande uppgifter:
  Identifiera den systemtjänst som orsakar problemet
  1. I Systemkonfiguration klickar du på fliken Tjänster, Inaktivera alla markerar kryssrutan för den första angivna tjänsten och startar sedan om datorn. Om problemet inte kvarstår kan du sedan utesluta att den första tjänsten är orsaken till problemet
  2. Låt den första tjänsten vara markerad, markera kryssrutan för den andra tjänsten och starta om datorn.
  3. Upprepa processen tills problemet uppstår. Om du inte kan återskapa problemet kan du utesluta att det orsakats av systemtjänster.
  Identifiera det Autostart-objekt som orsakar problemet
  1. I Systemkonfiguration klickar du på fliken Allmänt och markerar kryssrutan Läs in Autostart-objekt.
  2. Klicka på fliken Start, klicka på Inaktivera alla, markera kryssrutan för det första Autostart-objekt som är listat och starta om datorn. Om problemet inte kvarstår kan du utesluta att det första Autostart-objektet är orsaken till problemet
  3. Låt det första Autostart-objektet vara markerat, markera kryssrutan för det andra Autostart-objektet och starta om datorn. Upprepa processen tills problemet uppstår.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Metod 10: Skapa en ny Windows-användarprofil (för avancerade användare)

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Användarprofilen är en samling inställningar som ger datorn det utseende och beteende du vill att den ska ha. Den innehåller dina inställningar för skrivbordsbakgrunder, skärmsläckare, muspekare, ljud och annat. Användarprofiler säkerställer att dina personliga inställningar används när du loggar in på Windows.

Fastställ om problemet orsakas av en skadad användarprofil genom att skapa en ny profil och kontrollera om problemet fortfarande uppstår med den nyskapade användarprofilen.
Reparera en skadad användarprofil i Windows 8
Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Skapa ett nytt användarkonto

Du måste först skapa ett nytt användarkonto om du vill skapa en ny användarprofil. När kontot skapas, skapas också en profil.
 1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. (Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.) Skriv Kommandotolken i sökrutan, högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör.

  Obs! Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du in lösenordet eller bekräftar.
 2. Skriv net user AnvändarnamnLösenord /add och tryck på Retur.
Kopiera gamla filer till den nyskapade användarprofilen

När du har skapat profilen kan du kopiera filerna från den befintliga profilen.

Obs! Du måste ha minst tre användarkonton på datorn för att slutföra stegen, inklusive det nya konto du nyss skapade.
 1. Logga in som en annan användare än den nya användare du nyss skapat eller den användare som du vill kopiera filer från.
 2. På Kontrollpanelen klickar du på Utseende och anpassning och sedan på Mappalternativ.
 3. Markera kryssrutan Visa dolda filer, mappar och enheter på fliken Visa.
 4. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler, klicka på Ja för att bekräfta och klicka sedan på OK.
 5. Öppna Utforskaren genom att svepa in från skärmens högra kant och trycka på Sök (eller om du använder en mus kan du peka på skärmens övre högra hörn, flytta muspekaren nedåt och klicka på Sök). Ange Utforskaren i sökrutan, tryck eller klicka på Inställningar och tryck eller klicka sedan på Utforskaren.
 6. Leta reda på mappen C:\Users\gammalt_användarnamn där C är enheten där Windows är installerat och gammalt_användarnamn är namnet på profilen som du vill kopiera filer från.
 7. Markera alla filer och mappar i mappen, förutom följande filer:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 8. Klicka på KopieraRedigera-menyn.
  Obs! Om du inte ser Redigera-menyn trycker du på Alt.
 9. Leta reda på mappen C:\Users\nytt_användarnamn där C är enheten där Windows är installerat och nytt_användarnamn är namnet på den nya användarprofil som du skapade.
 10. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.
 11. Logga ut och logga sedan in som den nya användaren.
Obs! Om du har e-postmeddelanden i ett e-postprogram måste du importera dina e-postmeddelanden och adresser till den nya användarprofilen innan du tar bort den gamla profilen. Om allt fungerar som det ska kan du ta bort den gamla profilen.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Åtgärda en skadad användarprofil i Windows 7

Åtgärda en skadad användarprofil i Windows Vista

Skapa och konfigurera användarkonton i Windows XP
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Nästa steg

Om informationen i Knowledge Base-artikeln inte var till hjälp för att lösa problemet i Outlook 2010 eller Outlook 2013 väljer du något av följande alternativ:

Egenskaper

Artikel-id: 2652320 - Senaste granskning: den 8 maj 2014 - Revision: 9.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
Nyckelord: 
consumeroff2010track kbcip KB2652320

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com