แก้ไข: ลดประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณโหลดเอกสารกระแสในแอพลิเคชัน WPF ที่มุ่งเป้าหมายโปรดเรียก 4

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2652531 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณโหลดเอกสารกระแสในโปรแกรมประยุกต์พื้นฐานในงานนำเสนอ Windows (WPF) ที่มุ่งเป้าหมาย Microsoftประสิทธิภาพการทำงานของกรอบ 4 ลดลงสุทธิเกิดขึ้นในการเปรียบเทียบกับแอพลิเคชัน WPF ที่มุ่งเป้าหมายของ Microsoftข้อมูลเพิ่มเติม 3.5

หมายเหตุ ปัญหานี้มักเกิดขึ้นเมื่อคุณโหลดเอกสารกระแสที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์อักขระจำนวนมากจากแฟ้มแบบอักษร

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก WPF อาศัย DirectWrite สำหรับการประมวลผลเอกสารการรับส่ง DirectWrite มีการแนะนำลักษณะการทำงานใหม่เพื่อบรรเทาปัญหาแบบอักษรจะได้รับการปรับปรุงในขณะที่โปรแกรมประยุกต์ทำงาน ลักษณะการทำงานใหม่ทำให้เข้าถึงดิสก์ที่ค่อนข้างช้าเมื่อเขียนครั้งล่าสุดของแฟ้มแบบอักษรจะถูกดึงมา

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอพลิเคชัน WPF โดยแนะนำช่วงสั้น ๆ กับแคสำหรับเวลาการเขียนล่าสุด

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจถูกยกเลิก Professional สนับสนุน Microsoft เป็นตัวกำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะให้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดการในการปรับปรุง

นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้โดยตรง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=28744

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีอยู่4 กรอบงานสุทธิที่ติดตั้ง

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าไม่ได้ใช้แฟ้มได้รับผลกระทบ เราขอแนะนำให้ คุณปิดทั้งหมดโปรดเรียกโปรแกรมประยุกต์ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

Fหรือสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 และ ของ Windows ทั้งหมด 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,792,16012 2011 ธ.ค.08:13x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.5406,432,55212 2011 ธ.ค.08:13x 86
Setup.dll10.0.30319.540296,71212 2011 ธ.ค.08:13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.540810,25612 2011 ธ.ค.08:13x 86
Setupui.exe10.0.30319.54079,11212 2011 ธ.ค.08:13x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.5401,372,43212 2011 ธ.ค.08:13x 86

Fหรือสนับสนุนทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows XP, Windows Server 2003 ของ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 และ ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,792,16012 2011 ธ.ค.08:13x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,827,48812 2011 ธ.ค.08:50x 64
Presentationframework.dll4.0.30319.5406,432,55212 2011 ธ.ค.08:13x 86
Setup.dll10.0.30319.540296,71212 2011 ธ.ค.08:13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.540810,25612 2011 ธ.ค.08:13x 86
Setupui.exe10.0.30319.54079,11212 2011 ธ.ค.08:13x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.5401,372,43212 2011 ธ.ค.08:13x 86

Fหรือทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64–based รุ่น ของ Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,792,16012 2011 ธ.ค.08:13x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.5406,432,55212 2011 ธ.ค.08:13x 86
Setup.dll10.0.30319.540296,71212 2011 ธ.ค.08:13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.540810,25612 2011 ธ.ค.08:13x 86
Setupui.exe10.0.30319.54079,11212 2011 ธ.ค.08:13x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.5401,372,43212 2011 ธ.ค.08:13x 86

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ WPF 4.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP แอพลิเคชันอาจมี OutOfMemoryException ข้อยกเว้น เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์โหลดการไหลของเอกสารที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์อักขระจำนวนมากจากแฟ้มแบบอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2588096 แก้ไข: OutOfMemoryException เกิดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ WPF ที่โหลด FlowDocument ที่มีสัญลักษณ์อักขระมากในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร WPF โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
เอกสารใน WPF
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ FlowDocument คลาส โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลาส FlowDocument
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Glyphs.ToGlyphRun วิธีการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการ Glyphs.ToGlyphRun

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2652531 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 4.0
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2652531 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2652531

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com