แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดู หรือการบันทึกประวัติใน Internet Explorer 9

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2652752 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาเมื่อคุณไม่สามารถดู หรือบันทึกประวัติของคุณใน Internet Explorer 9

สาเหตุ

ปัญหาในการดู หรือการบันทึกประวัติเว็บเพจจะเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งประการต่อไปนี้:

 • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณได้ ลบประวัติการเรียกดูเมื่อออกจาก กล่องกาเครื่องหมายในตัวเลือกอินเทอร์เน็ตของคุณ
 • ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณกำลังเต็ม คุณอาจต้องเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์
 • จำนวนวันที่ Internet Explorer เก็บประวัติของเว็บเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชม อาจถูกตั้งค่าให้เป็น 0 หรือตัวเลขที่ต่ำ หลังจากระยะเวลา ประวัติถูกลบโดยอัตโนมัติ
 • ประวัติของคุณอาจเสียหาย หรือถูกล็อก โดยขั้นตอนอื่น
 • อาจได้เป็นคีย์รีจิสทรีเสียหาย หรือถูกปรับเปลี่ยน
 • ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของคุณอาจเสียหาย

การแก้ไข

วิธีที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ลบการเรียกดูประวัติของกล่องจบการทำงานในตัวเลือกอินเทอร์เน็ตของคุณจะถูกตรวจสอบ
 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา พิมพ์ Internet Explorer และจากนั้น ในรายการผลลัพธ์การค้นหา คลิกInternet Explorer
 2. คลิกปุ่มเครื่องมือ และจากนั้น คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ภาย ใต้แท็บทั่วไปและจากนั้นภายใต้ประวัติการเรียกดูให้แน่ใจว่าการลบประวัติการเรียกดูเมื่อออกจากกรอบเลือกไม่
ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีถัดไป


วิธีที่ 2: ตรวจสอบเพื่อดูว่า มีเนื้อที่ว่างเพียงพอบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา พิมพ์Internet Explorerและจากนั้น ในรายการผลลัพธ์การค้นหา คลิกInternet Explorer
 2. คลิกปุ่มเครื่องมือ และจากนั้น คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ภาย ใต้แท็บทั่วไปและจากนั้นภายใต้ประวัติการเรียกดูคลิกการตั้งค่า ภายใต้เนื้อที่ดิสก์ที่ใช้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์มีการตั้งค่าการ250 MBและภายใต้ประวัติตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่าวันที่จะเก็บเพจในประวัติเป็น 20
  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้ประวัติเว็บเพจที่เก็บ กำหนดจำนวนวันเป็น 0
ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีถัดไป


วิธีที่ 3: ลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตของคุณชั่วคราว

เมื่อต้องการลบแฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในไดรฟ์ได้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา พิมพ์Internet Explorerและจากนั้น ในรายการผลลัพธ์การค้นหา คลิกInternet Explorer
 2. คลิกปุ่มเครื่องมือ และจากนั้น คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ภาย ใต้แท็บทั่วไปและจากนั้นภายใต้ประวัติการเรียกดูคลิลบ
 4. ในกล่องโต้ตอบลบประวัติการเรียกดูเลือกแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว คุกกี้ และประวัติคลิลบและคลิกตกลง 

  การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในครั้งถัดไปที่คุณเปิด Internet Explorer
ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีถัดไป


วิธีที่ 4: การตั้งค่าการตั้งค่า Internet Explorer

คำเตือน:การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ไม่พอ หลังจากการรีเซ็ตแบบ การตั้งค่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะหายไป และไม่สามารถกู้คืน เมื่อต้องการตั้งค่าการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ดู รีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer 9

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีถัดไปวิธีที่ 5: สร้างประวัติการเรียกดู

ต่อไปนี้คือวิธีการแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์

 1. เปิดตัวเลือกโฟลเดอร์ โดยการคลิกปุ่มเริ่มคลิกแผงควบคุมคลิกลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคลและคลิ กตัวเลือกโฟลเดอร์
 2. คลิกแท็บมุมมอง
 3. ภายใต้ตั้งค่าขั้นสูงคลิกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้ โฟลเดอร์ และไดรฟ์และยกเลิกการซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่มีป้องกันและจากนั้น คลิกตกลง
ต่อไปนี้คือวิธีการลบประวัติการเรียกดูของคุณด้วยตนเอง
 1. ปิด windows Internet Explorer และ Windows Explorer ทั้งหมดที่กำลังเปิดอยู่
 2. คลิกปุ่มเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\นั้นแล้ว คลิกตกลง
 3. เมื่อต้องการด้วยตนเองลบประวัติของคุณทั้งหมด ลบเนื้อหาของโฟลเดอร์ทั้งหมด การลบประวัติเฉพาะ การลบเฉพาะแฟ้มที่คุณไม่ต้องการเก็บ
ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีถัดไป

แก้ไขปัญหาขั้นสูง

ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง  ถ้าคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง ไปที่ส่วน "การสนับสนุนเพิ่มเติม"

วิธีที่ 1: ลบคีย์รีจิสทรี HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet\Settings\5.0ของคุณ

คำเตือน:ใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เกิดจากการใช้ของตัวแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้องสามารถแก้ไข ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีที่รับผิดชอบของคุณเอง

 1. คลิกเริ่มคลิกRunพิมพ์regeditนั้นแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Internet\Settings\5.0
 3. คลิกขวาแฟ้ม และจากนั้น คลิกลบ
 4. ตัวแก้ไขรีจิสทรีออก

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีถัดไป

วิธีที่ 2: แก้ไขส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ที่เสียหาย

ถ้าเกิดความเสียหายส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของคุณ คุณจำเป็นเมื่อ ต้องสร้างส่วนกำหนดค่าใหม่แล้ว คัดลอกแฟ้มจากโปรไฟล์ที่มีอยู่ของคุณไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่แล้ว คัดลอกแฟ้มของคุณไป ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้:

แก้ไขส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ที่เสียหาย

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ดูส่วนการสนับสนุนเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณไม่สามารถลบ Url ยาวจากประวัติการเรียกดูของคุณ ดู คุณไม่สามารถลบ Url ยาวจากประวัติการเรียกดู'ใน Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การสนับสนุนเพิ่มเติม

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา คุณยังสามารถใช้เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ บริการบางอย่างที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ให้รวมต่อไปนี้:

ฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้: ค้นหาข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคและเครื่องมือการแก้ไขสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

ศูนย์แก้ไขปัญหา: ดูคำถามที่ถามบ่อยเฉพาะผลิตภัณฑ์ และสนับสนุน

คำตอบของ Microsoft: ติดต่อ counterparts, peers และ Microsoft มากที่สุดมีค่าอาชีพ (MVPs)

ตัวเลือกการสนับสนุนอื่น ๆ: ใช้เว็บเพื่อถามคำถาม ติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือแสดงความคิดเห็น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2652752 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 9
Keywords: 
kbmt KB2652752 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2652752

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com