XFOR: Jak skonfigurować łącznik protokołu SMTP w programie Exchange 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 265293 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL265293
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W programie Exchange 2000 łącznik protokołu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) zastępuje usługę Internet Mail Service ze starszych wersji programu Exchange Server. W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować łącznik protokołu SMTP.

Więcej informacji

W programie Exchange System Manager:
 1. Rozwiń kontener Administrative Groups (Grupy administracyjne). Aby to zrobić, kliknij znak plus (+) na lewo od tego kontenera.
 2. Kliknij grupę administracyjną, z którą chcesz pracować, a następnie rozwiń ją.
 3. Rozwiń kontener Routing Groups (Grupy routingu).
 4. Kliknij grupę routingu, z którą chcesz pracować, a następnie rozwiń ją.
 5. Kliknij kontener Connectors (Łączniki). Kliknij prawym przyciskiem myszy kontener Connectors, a następnie kliknij polecenie New (Nowy).
 6. Kliknij pozycję SMTP Connector (Łącznik protokołu SMTP).
 7. Na karcie General (Ogólne) podaj odpowiednią nazwę identyfikującą łącznik.
 8. Wybierz opcję używania usługi DNS lub przesyłania poczty dalej do inteligentnego hosta (jeśli przekazujesz pocztę za pośrednictwem serwera poczty usługodawcy internetowego).
 9. W obszarze Local Bridgeheads (Lokalne serwery czołowe) kliknij przycisk Add (Dodaj). Dodaj serwer, który ma być serwerem czołowym dla grupy routingu. Wyznacz serwer wirtualny SMTP jako serwer czołowy dla łącznika protokołu SMTP.
 10. Kliknij kartę Address Space (Przestrzeń adresowa). W obszarze Connector Scope (Zasięg łącznika) kliknij opcję Entire Organization (Cała organizacja) lub Routing Group (Grupa routingu). Tak jak w przypadku konfigurowania usługi Internet Mail Service w starszych wersjach programu Exchange Server, kliknij przycisk Add (Dodaj), kliknij pozycję SMTP, a następnie kliknij przycisk OK. Zaakceptuj ustawienie domyślne (*), chyba że chcesz nałożyć dla domeny ograniczenia na wychodzącą pocztę e-mail, i pozostaw koszt równy 1.
 11. Jeśli wybrana została opcja przesyłania całej poczty dalej do inteligentnego hosta, kliknij kartę Advanced (Zaawansowane). Kliknij opcję Outbound Security (Zabezpieczenia poczty wychodzącej), a następnie wybierz odpowiednią metodę uwierzytelniania dla hosta przekazującego. Ustawieniem domyślnym jest Anonymous Access (Dostęp anonimowy).
 12. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Outbound Security.
 13. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć kartę Advanced.
 14. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć łącznik protokołu SMTP.

Właściwości

Numer ID artykułu: 265293 - Ostatnia weryfikacja: 14 maja 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB265293

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com