ประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายที่ช้าที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกแฟ้มที่ใช้ร่วมกันที่ใช้ NTFS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 265396
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเลือกแฟ้มบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ที่ใช้เป็น NTFS พาร์ติชันของระบบไฟล์ แพคเก็ตเซิร์ฟเวอร์ข่าวสาร Block (SMB) พิเศษถูกส่งไป สาย ลักษณะการทำงานนี้ทำให้โดยรวมทำให้ลดประสิทธิภาพของเครือข่าย

เหมือนกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นหากคุณเรียกดูเครือข่าย และคุณวางเคอร์เซอร์ของเมาส์อยู่เหนือ แฟ้ม อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นถ้าคุณใช้ Microsoft คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ NT 4.0 ของ Windows

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากพยายามที่ Microsoft Windows Explorer เมื่อต้องการเปิดกระแสข้อมูลแบบ NTFS บนไดรฟ์ข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม ขยาย ตัวอย่างเช่น ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ข้อคิดเห็น และผู้เขียนต้นฉบับ ทั้งหมดนี้ ข้อมูลสำหรับแฟ้มเก็บอยู่บนไดรฟ์ข้อมูล

การแก้ไข

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260910วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

ถ้ายังมีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการดาวน์โหลด นี้จะมีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ส่งการร้องขอไปยัง Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
 Date    Time  Version    Size    File name
 --------------------------------------------------------
 05/20/2002 16:25 5.0.3502.5772 2,350,864 Shell32.dll
หมายเหตุเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ จะทำให้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เปลี่ยนแปลงรีจิสทรีจะปิดหน้าคุณสมบัติสรุป การเอาโปรแกรมแก้ไขด่วน จะคืนค่าการตั้งค่ารีจิสทรีต้นฉบับ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดที่ใช้ในการ ผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในตอนต้นของบทความนี้:
 1. การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อคุณ จะได้รับพร้อมท์
 2. บนเครื่องเครื่องมือเมนูใน Windows Explorer คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
 3. ในหน้าต่างตัวเลือกโฟลเดอร์ คลิกมุมมองแท็บ และตรวจสอบแล้ว ให้แน่ใจว่าการแสดงหน้าต่างแบบผุดขึ้น คำอธิบายสำหรับรายการโฟลเดอร์และเดสก์ท็อปกล่องกาเครื่องหมายไม่ได้ เลือก
 4. คลิกทั่วไปแท็บ จากนั้น คลิกใช้โฟลเดอร์แบบคลาสสิกของ Windowsกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดหน้าต่างตัวเลือกโฟลเดอร์
 6. ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วน "การแก้ไข" ของบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  829700ทำให้ลดประสิทธิภาพของเครือข่ายเมื่อคุณเปิดแฟ้มที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล

  หมายเหตุสำหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ทำขั้นตอนที่ 6 หลังจากที่คุณใช้ Windows 2000 SP4 บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
หมายเหตุขั้นตอนเหล่านี้เพิ่มเติมจำเป็นเนื่องจากหากคุณเลือกแสดงคำอธิบายแบบผุดขึ้นสำหรับโฟลเดอร์และรายการบนเดสก์ท็อปหรือถ้าคุณ ไม่ได้เลือกใช้โฟลเดอร์แบบคลาสสิกของ Windowsซึ่งสร้างพิเศษ การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย แม้หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อคุณมี เลือกไฟล์ ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงบนสาย:
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib
SMB R NT create & X, FID = 0x800f
SMB C transact2 Query file info, FID = 0x800f
SMB R transact2 Query file info (response to frame 5)
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Raec25ph4sudbf0hAaq5ehw3Nf:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Raec25ph4sudbf0hAaq5ehw3Nf:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:{4c8cc155-6c1e-11d1-8e41-00c04fb9386d}:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:DocumentSummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_DocumentSummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
					
มีความพยายามเหล่านี้เพื่อเปิดกระแสข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ออกแบบมาเพื่อแยกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแสดงคำอธิบายแบบผุดขึ้น การ บรรทัดแสดงสถานะ explorer และหน้าการโต้ตอบคุณสมบัติบางอย่าง หลังจากที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วน ใช้ หน้าสรุป กำหนดเอง และความปลอดภัยของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติจะ ไม่สามารถแสดง เนื่องจากไม่สามารถสร้างหน้าคุณสมบัติเหล่านี้ โดยไม่มีข้อมูลจากปริมาณการใช้งานที่ตัดออกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter เซิร์ฟเวอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
265173ที่ ผลิตภัณฑ์โปรแกรม Datacenter และ Windows 2000 Datacenter Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมากด้วย เฉพาะหนึ่งเริ่มต้นใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296861วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนหลาย โดยบูตใหม่ครั้งเดียว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows 2000 และ Windows โปรแกรมแก้ไขด่วน 2000 ในเวลาเดียวกัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
249149การติดตั้งการแก้ไขด่วนของ Microsoft Windows 2000 และ Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 265396 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbshell kbbug kbfix kbnetwork kbwin2000presp4fix kbmt KB265396 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:265396

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com