Klaida: "Bluetooth periferinio ?renginio tvarkykl?s nerastas" bandant prisijungti per "Bluetooth" prietaiso

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2654568 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai bandote prisijungti savo "Bluetooth" ?renginio prie kompiuterio Windows 7, galite gauti ?? klaidos prane?im?:
"Bluetooth" i?orinio prietaiso tvarkykl?s nerastas

Prie?astis

?i errorcan ?vyksta jei neturite ?renginio tvarkykl? ?diegta arba jeigu j?s havean pasenusios "Bluetooth" ?renginio tvarkykl?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, jums reikia ?diegti ?renginio tvarkykl? "Bluetooth" ?renginio. Jei prietaisas buvo su CD arba DVD, kuriame yra ?renginio tvarkykli? suderinama su Windows versija, ?d?kite t? disk? ? disk? ?rengin? ir vykdykite nurodymus, kad ?diegti tvarkykl?.

Jei j?s? Bluetooth ?renginyje n?ra tvarkykl?s diegimo disko, jums reikia eiti ? ?renginio gamintojo svetain? ir atsisi?sti ir ?diegti naujausi? tvarkykl? arba ?renginio. Tai padaryti, eikite ? ? hardwaremanufacturer ir ie?koti pagal naujausi? versij? "Bluetooth" tvarkykl? j?s? prietaise. Sekite instrukcijas.

Windows 7 suderinamumo centre


Windows Mobilieji ?renginiai

Jei youre, naudojant Windows mobil?j? ?rengin?, atlikite ?iuos ?ingsnius ? updte ? naujausi? Windows Mobile Device Center 6.1
 1. Eikite ? ? Microsoft Windows Mobile Device Center 6.1svetain?s
 2. Spustel?kite Toliau.
 3. Jei b?site paraginti, parsisi?sti, Windows Genuine Advantage programin? ?ranga.
 4. Spustel?kite Parsisi?sti, tada spustel?kite Paleisti.
 5. Sekite ekrane pasirodan?ias instrukcijas ?diegti Microsoft Windows Mobile Device Center 6.1.
 6. Spustel?kite ? Prad?ti mygtuk?, tipo ?rengini? tvarkytuvas ? ? Paie?kos ? langel?, tada spustel?kite ?rengini? tvarkytuvas.
 7. I?pl?sti Ne?inomas ?renginys, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite "Bluetooth" ?renginiu prietaisas, tada spustel?kite Naujinim? ?rengini? programin?s ?rangos.
 8. Spustel?kite Mano kompiuteryje tvarkykli? programin?s ?rangos, tada spustel?kite Leiskite man pasirinkti i? ?renginio tvarkykli? s?ra?? kompiuteryje.
 9. Pasirinkite "Bluetooth" radijo i? s?ra?o. Pagal ?mon?s pavadinimas pasirinkti "Microsoft Corporation",pagal vairuotoj?, pasirinkite naujausi? Windows Mobile ?rengini? palaikymas.
 10. Spustel?kite Kitas. Jei joki? ?sp?jim? tur?t? b?ti rodomas, spustel?kite Ignoruoti, tada kai b?site paraginti, spustel?kite Apdaila.
 11. Paleiskite kompiuter? i? naujo.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie Windows Genuine Advantage:
Originali? Windows

Daugiau informacijos apie Windows Mobile Device Center:
Windows Mobile Device Center

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie sistemos "Bluetooth" prietaisai:

Naujinti tinkamai neveikian?ios aparat?ros tvarkykl?

Prid?ti Bluetooth ?galint? ?rengin? prie kompiuterio

Keisti Bluetooth ?galinto ?renginio parametrus

Savyb?s

Straipsnio ID: 2654568 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2654568 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2654568

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com