Exchange Server 2007 klient? prieigos serverio atsako l?tai arba neatsako, kai vartotojai bando sinchronizuoti "Exchange ActiveSync" ?rengini? su d??ut?mis

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2656040 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai vartotojai bando sinchronizuoti Exchange ActiveSync (EAM) ?renginius su savo pa?to d??u?i? Microsoft Exchange Server 2007 aplinkoje, jie susiduria su retryable klaid?. Be to, Microsoft Exchange Server 2007 klient? prieigos serveryje l?tai reaguoja arba neatsako.

Prie?astis

?i problema atsiranda, nes EAS ?renginiai nuolat bandym? kai jie susiduria su retryable klaid? sinchronizacij?. Tai sukelia nereikalingas ry?io klient? prieigos serveryje.


Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite toliau specifini? naujinim?:
2608656 Apra?ymas, specifini? naujinim? paketas 6 Exchange Server 2007 Service Pack 3


Pastaba.Kai pritaikote ?? specifini? naujinim?, main? Server2007 serverio nukris EAS sesij? jei vartotojo seans? skai?ius vir?ija seanso ribos. Kai seans? skai?ius nukrito ma?esnis u? rib?, u klausas galima b?t? automati?kai apdorojamas.

Registro rakto informacija

Svarbu. ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"
Po to, kai taikyti ?? specifin? naujin?, Konfig?ruoti EAS sesijos ribin?s valiut? Server2007 serveryje, atlikdami ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite gerai.
 2. Raskite ir pasirinkite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. Meniu Redagavimas perkelkite ?ymekl? ant naujasir tada spustel?kite DWORD (32 bit?) reik?m?.
 4. Tipo Maksimali leistina EAS sesij? kiekvienam vartotojui, ir tada paspauskite ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Maksimali leid?iama EAS sesij? Per vartotojo, ir tada spustel?kite modifikuoti.
 6. Lauke reik?m?s duomenys?veskite CustomValue, tada spustel?kitegerai.
 7. I?eikite i? registro tvarkykl?s.


Pastaba
pagal numatytuosius nustatymus, riba yra 16.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie EAS, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Bendra informacija apie "Exchange ActiveSync"
? Trik?i? diagnostika "ActiveSync" su Exchange serverio vadovaujasi walkthrough padeda i?spr?sti ?ie klausimai:
 • Ne?manoma sukurti profil? ?renginyje
 • Ne?manoma prisijungti prie serverio
 • Pa?to problemos
 • Kalendoriaus klausimai
 • Delsiama d?l ?renginio/CAS veiklos

Savyb?s

Straipsnio ID: 2656040 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 19 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3, naudojant su:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2656040 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2656040

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com