MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 עבור Windows 7 SP1 ו- Windows Server 2008 R2 SP1: 29 בדצמבר 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2656356 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-100. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

תאריך פרסום: 29 בדצמבר 2011

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באתר הבא של Microsoft:
Windows Installer 4.5 להפצה מחדש

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, עיין במסמך בוררי שורת הפקודה של Windows Installer. לקבלת מידע נוסף על Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של Windows Installer MSDN:
אתר האינטרנט של Windows Installer MSDN

מידע על הפעלה מחדש

עדכון אבטחה זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים. .NET Framework 3.5.1 ב-Windows 7 SP1 וב-Windows Server 2008 R2 SP1

פרטי קבצים עבור .NET Framework 3.5.1

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7 SP1 ושל Windows Server 2008 R2 SP1

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.resources.dll2.0.50727.5420684,03213-Nov-201000:22
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201001:54
system.web.resources.dll2.0.50727.5420593,92013-Nov-201001:13
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:19
system.web.resources.dll2.0.50727.5420815,10412-Nov-201023:25
system.web.resources.dll2.0.50727.5420614,40012-Nov-201023:35
system.web.resources.dll2.0.50727.5420585,72813-Nov-201001:13
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:35
system.web.resources.dll2.0.50727.5420647,16813-Nov-201000:49
system.web.resources.dll2.0.50727.5420630,78413-Nov-201002:20
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30412-Nov-201023:39
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74412-Nov-201023:14
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:55
system.web.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201000:40
system.web.resources.dll2.0.50727.5420626,68812-Nov-201023:30
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201001:57
system.web.resources.dll2.0.50727.5420602,11212-Nov-201023:34
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201000:51
system.web.resources.dll2.0.50727.5420753,66412-Nov-201023:39
system.web.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201002:30
system.web.resources.dll2.0.50727.5420598,01613-Nov-201002:04
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96012-Nov-201023:56
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201001:44
aspnet_wp.exe2.0.50727.545631,50425-Dec-201120:42
webengine.dll2.0.50727.5456437,52025-Dec-201120:42
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.dll2.0.50727.54565,255,16825-Dec-201120:42
LDR Service Branch
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.resources.dll2.0.50727.5420684,03213-Nov-201000:58
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:37
system.web.resources.dll2.0.50727.5420593,92013-Nov-201002:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:02
system.web.resources.dll2.0.50727.5420815,10413-Nov-201000:34
system.web.resources.dll2.0.50727.5420614,40013-Nov-201000:02
system.web.resources.dll2.0.50727.5420585,72813-Nov-201002:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:58
system.web.resources.dll2.0.50727.5420647,16813-Nov-201001:50
system.web.resources.dll2.0.50727.5420630,78413-Nov-201002:55
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201000:21
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74413-Nov-201000:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201001:06
system.web.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201001:42
system.web.resources.dll2.0.50727.5420626,68813-Nov-201000:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:39
system.web.resources.dll2.0.50727.5420602,11213-Nov-201000:02
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201001:13
system.web.resources.dll2.0.50727.5420753,66413-Nov-201000:55
system.web.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201003:01
system.web.resources.dll2.0.50727.5420598,01613-Nov-201002:44
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96013-Nov-201001:06
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201002:54
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50425-Dec-201120:47
webengine.dll2.0.50727.5710437,52025-Dec-201120:47
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.dll2.0.50727.57105,255,16825-Dec-201120:47

עבור כל הגירסאות המבוססות 64 של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.545643,28025-Dec-201120:40
webengine.dll2.0.50727.5456746,25625-Dec-201120:40
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:40
system.web.dll2.0.50727.54565,263,36025-Dec-201120:40
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.resources.dll2.0.50727.5420684,03213-Nov-201000:30
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:01
system.web.resources.dll2.0.50727.5420593,92013-Nov-201001:22
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:26
system.web.resources.dll2.0.50727.5420815,10412-Nov-201023:31
system.web.resources.dll2.0.50727.5420614,40012-Nov-201023:35
system.web.resources.dll2.0.50727.5420585,72813-Nov-201001:22
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:52
system.web.resources.dll2.0.50727.5420647,16813-Nov-201001:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420630,78413-Nov-201002:27
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30412-Nov-201023:50
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74412-Nov-201023:18
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:32
system.web.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201000:51
system.web.resources.dll2.0.50727.5420626,68812-Nov-201023:33
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420602,11212-Nov-201023:35
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201000:55
system.web.resources.dll2.0.50727.5420753,66412-Nov-201023:51
system.web.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201002:37
system.web.resources.dll2.0.50727.5420598,01613-Nov-201002:09
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96013-Nov-201000:33
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201002:33
aspnet_wp.exe2.0.50727.545631,50425-Dec-201120:42
webengine.dll2.0.50727.5456437,52025-Dec-201120:42
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.dll2.0.50727.54565,255,16825-Dec-201120:42
LDR Service Branch
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.571043,28025-Dec-201120:48
webengine.dll2.0.50727.5710746,25625-Dec-201120:48
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:48
system.web.dll2.0.50727.57105,263,36025-Dec-201120:48
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.resources.dll2.0.50727.5420684,03213-Nov-201000:58
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:36
system.web.resources.dll2.0.50727.5420593,92013-Nov-201002:04
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:08
system.web.resources.dll2.0.50727.5420815,10413-Nov-201000:34
system.web.resources.dll2.0.50727.5420614,40013-Nov-201000:34
system.web.resources.dll2.0.50727.5420585,72813-Nov-201002:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:54
system.web.resources.dll2.0.50727.5420647,16813-Nov-201001:50
system.web.resources.dll2.0.50727.5420630,78413-Nov-201002:54
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201000:58
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74413-Nov-201000:00
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201001:05
system.web.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201001:41
system.web.resources.dll2.0.50727.5420626,68813-Nov-201000:34
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:37
system.web.resources.dll2.0.50727.5420602,11213-Nov-201000:33
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201001:13
system.web.resources.dll2.0.50727.5420753,66413-Nov-201000:56
system.web.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201003:00
system.web.resources.dll2.0.50727.5420598,01613-Nov-201002:42
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96013-Nov-201001:05
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201002:52
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50425-Dec-201120:47
webengine.dll2.0.50727.5710437,52025-Dec-201120:47
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.dll2.0.50727.57105,255,16825-Dec-201120:47

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2, Windows XP SP3

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.545683,21625-Dec-201120:35
webengine.dll2.0.50727.54561,232,65625-Dec-201120:35
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:35
system.web.dll2.0.50727.54564,784,12825-Dec-201120:35
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:25
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:00
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74412-Nov-201023:23
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:38
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96013-Nov-201000:41
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201002:35
aspnet_wp.exe2.0.50727.545631,50425-Dec-201120:42
webengine.dll2.0.50727.5456437,52025-Dec-201120:42
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.dll2.0.50727.54565,255,16825-Dec-201120:42
LDR Service Branch
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.571083,21625-Dec-201120:41
webengine.dll2.0.50727.57101,232,65625-Dec-201120:41
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:41
system.web.dll2.0.50727.57104,784,12825-Dec-201120:41
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:11
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:57
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74413-Nov-201000:01
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201001:05
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96013-Nov-201001:05
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201002:55
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50425-Dec-201120:47
webengine.dll2.0.50727.5710437,52025-Dec-201120:47
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.dll2.0.50727.57105,255,16825-Dec-201120:47
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2656356 - Last Review: יום חמישי 05 ינואר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2656356

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com