MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 2.0 SP2 עבור Windows Vista SP2 ועבור Windows Server 2008 SP2: 29 בדצמבר 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2656362 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-100. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

לקבלת מידע נוסף על בוררי שורת הפקודה השונים שעדכון זה תומך בהם, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2263996 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קבצי .msu ב- Windows Vista וב- Windows Server 2008 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע על הפעלה מחדש

עדכון אבטחה זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2416470 MS10-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 2 ו- Windows Server 2008 Service Pack 2

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

פרטי קבצים עבור .NET Framework 2

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows Vista ו-Windows Server 2008

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.web.resources.dll2.0.50727.4016684,03216-Apr-200907:44
system.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200907:41
system.web.resources.dll2.0.50727.4016593,92016-Apr-200907:45
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:03
system.web.resources.dll2.0.50727.4016815,10416-Apr-200907:46
system.web.resources.dll2.0.50727.4016614,40016-Apr-200906:56
system.web.resources.dll2.0.50727.4016585,72816-Apr-200907:47
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:04
system.web.resources.dll2.0.50727.4016647,16816-Apr-200907:47
system.web.resources.dll2.0.50727.4016630,78416-Apr-200907:42
system.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200906:58
system.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74416-Apr-200906:05
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:06
system.web.resources.dll2.0.50727.4016577,53616-Apr-200907:48
system.web.resources.dll2.0.50727.4016626,68816-Apr-200907:44
system.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200907:45
system.web.resources.dll2.0.50727.4016602,11216-Apr-200906:59
system.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200907:46
system.web.resources.dll2.0.50727.4016753,66416-Apr-200907:00
system.web.resources.dll2.0.50727.4016589,82416-Apr-200907:47
system.web.resources.dll2.0.50727.4016598,01616-Apr-200907:48
system.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96016-Apr-200906:07
system.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05616-Apr-200906:08
aspnet_wp.exe2.0.50727.422331,50427-Dec-201102:51
webengine.dll2.0.50727.4223436,49627-Dec-201102:51
system.web.dll2.0.50727.42235,251,07227-Dec-201102:51
ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.web.resources.dll2.0.50727.4016684,03216-Apr-200906:20
system.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200906:17
system.web.resources.dll2.0.50727.4016593,92016-Apr-200906:21
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59209-Sep-201111:25
system.web.resources.dll2.0.50727.4016815,10416-Apr-200906:21
system.web.resources.dll2.0.50727.4016614,40016-Apr-200906:13
system.web.resources.dll2.0.50727.4016585,72816-Apr-200906:22
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59212-Sep-201111:01
system.web.resources.dll2.0.50727.4016647,16816-Apr-200906:23
system.web.resources.dll2.0.50727.4016630,78416-Apr-200906:19
system.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200906:15
system.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74409-Sep-201111:26
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59212-Sep-201111:02
system.web.resources.dll2.0.50727.4016577,53616-Apr-200906:25
system.web.resources.dll2.0.50727.4016626,68816-Apr-200906:20
system.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200906:21
system.web.resources.dll2.0.50727.4016602,11216-Apr-200906:18
system.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200906:22
system.web.resources.dll2.0.50727.4016753,66416-Apr-200906:19
system.web.resources.dll2.0.50727.4016589,82416-Apr-200906:24
system.web.resources.dll2.0.50727.4016598,01616-Apr-200906:26
system.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96012-Sep-201111:02
system.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05612-Sep-201111:03
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50426-Dec-201112:55
webengine.dll2.0.50727.5710437,52026-Dec-201112:55
system.web.dll2.0.50727.57105,255,16826-Dec-201112:55

עבור כל הגירסאות המבוססות 64 של Windows Vista ו-Windows Server 2008

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.422343,28027-Dec-201102:51
webengine.dll2.0.50727.4223744,72027-Dec-201102:51
system.web.dll2.0.50727.42235,259,26427-Dec-201102:51
system.web.resources.dll2.0.50727.4016684,03216-Apr-200908:06
system.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200908:03
system.web.resources.dll2.0.50727.4016593,92016-Apr-200908:07
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:06
system.web.resources.dll2.0.50727.4016815,10416-Apr-200908:08
system.web.resources.dll2.0.50727.4016614,40006-Dec-201111:00
system.web.resources.dll2.0.50727.4016585,72816-Apr-200908:08
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:07
system.web.resources.dll2.0.50727.4016647,16816-Apr-200908:09
system.web.resources.dll2.0.50727.4016630,78416-Apr-200908:04
system.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30406-Dec-201111:01
system.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74416-Apr-200906:08
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:09
system.web.resources.dll2.0.50727.4016577,53616-Apr-200908:10
system.web.resources.dll2.0.50727.4016626,68816-Apr-200908:05
system.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200908:07
system.web.resources.dll2.0.50727.4016602,11206-Dec-201111:01
system.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200908:08
system.web.resources.dll2.0.50727.4016753,66406-Dec-201111:01
system.web.resources.dll2.0.50727.4016589,82416-Apr-200908:09
system.web.resources.dll2.0.50727.4016598,01616-Apr-200908:10
system.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96016-Apr-200906:10
system.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05616-Apr-200906:12
aspnet_wp.exe2.0.50727.422331,50427-Dec-201102:51
webengine.dll2.0.50727.4223436,49627-Dec-201102:51
system.web.dll2.0.50727.42235,251,07227-Dec-201102:51
LDR Service Branch
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.571043,28026-Dec-201111:29
webengine.dll2.0.50727.5710746,25626-Dec-201111:30
system.web.dll2.0.50727.57105,263,36026-Dec-201111:29
system.web.resources.dll2.0.50727.4016684,03216-Apr-200906:38
system.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200906:35
system.web.resources.dll2.0.50727.4016593,92016-Apr-200906:39
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59215-Nov-201115:03
system.web.resources.dll2.0.50727.4016815,10416-Apr-200906:40
system.web.resources.dll2.0.50727.4016614,40016-Apr-200906:33
system.web.resources.dll2.0.50727.4016585,72816-Apr-200906:41
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59215-Nov-201121:43
system.web.resources.dll2.0.50727.4016647,16816-Apr-200906:42
system.web.resources.dll2.0.50727.4016630,78416-Apr-200906:37
system.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200906:35
system.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74415-Nov-201115:04
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59215-Nov-201121:43
system.web.resources.dll2.0.50727.4016577,53616-Apr-200906:44
system.web.resources.dll2.0.50727.4016626,68816-Apr-200906:39
system.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200906:40
system.web.resources.dll2.0.50727.4016602,11216-Apr-200906:36
system.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200906:41
system.web.resources.dll2.0.50727.4016753,66416-Apr-200906:37
system.web.resources.dll2.0.50727.4016589,82416-Apr-200906:42
system.web.resources.dll2.0.50727.4016598,01616-Apr-200906:44
system.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96015-Nov-201121:43
system.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05615-Nov-201121:43
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50426-Dec-201112:55
webengine.dll2.0.50727.5710437,52026-Dec-201112:55
system.web.dll2.0.50727.57105,255,16826-Dec-201112:55

עבור כל הגירסאות המבוססות IA-64 של Windows Vista ו-Windows Server 2008

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.422383,21627-Dec-201102:50
webengine.dll2.0.50727.42231,228,56027-Dec-201102:50
system.web.dll2.0.50727.42234,780,03227-Dec-201102:50
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:11
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:11
system.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74416-Apr-200906:13
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:14
system.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96016-Apr-200906:15
system.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05616-Apr-200906:16
aspnet_wp.exe2.0.50727.422331,50427-Dec-201102:51
webengine.dll2.0.50727.4223436,49627-Dec-201102:51
system.web.dll2.0.50727.42235,251,07227-Dec-201102:51
LDR Service Branch
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.571083,21626-Dec-201111:56
webengine.dll2.0.50727.57101,232,65626-Dec-201111:56
system.web.dll2.0.50727.57104,784,12826-Dec-201111:56
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Aug-201014:31
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Aug-201014:31
system.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74416-Aug-201014:31
system.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59220-Aug-201006:44
system.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96020-Aug-201006:44
system.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05620-Aug-201006:45
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50426-Dec-201112:55
webengine.dll2.0.50727.5710437,52026-Dec-201112:55
system.web.dll2.0.50727.57105,255,16826-Dec-201112:55
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2656362 - Last Review: יום חמישי 05 ינואר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2656362

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com