วิธีการเปิดใช้งานตัวเลือก CHECKSUM ถ้าโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลไม่เปิดเผยตัว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2656988 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

การสำรองข้อมูลของ Transact SQL server และคำสั่งในการคืนค่าให้ตัวจัดการข้อผิดพลาด CHECKSUM และ NO_CHECKSUM ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่เปิดเผยตัวเลือกเหล่านี้ คุณสามารถเปิดใช้ตัวเลือก CHECKSUM โดยใช้ 3023 ค่าสถานะการสืบค้นกลับบนอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server ถ้าติดตามค่าสถานะ 3023, CHECKSUM ตัวเลือกถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับคำสั่งการสำรองข้อมูล คุณสามารถเปิดใช้งานบน 3023 ค่าสถานะการติดตามการตรวจสอบให้แน่ใจว่า สำเนาสำรองทั้งหมดใช้ตัวเลือกการสำรองของ CHECKSUM ถ้าคุณทำเช่นนี้ คุณไม่ต้องเขียนสคริปต์สำรองที่มีอยู่ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจจำเป็นต้องใช้การติดตามค่าสถานะ 3023 เมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์เช่น SQL Server ระบบงานฐานข้อมูลการสำรองข้อมูลหรือการจัดส่งจากแผนการบำรุงรักษาของ SQL Server ได้ โปรแกรมอรรถประโยชน์เหล่านี้และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง TSQL เก็บไว้ไม่ให้ตัวเลือกเพื่อรวมตัว CHECKSUM ในระหว่างการสำรองข้อมูล

เมื่อคุณใช้ตัวเลือก CHECKSUM ในระหว่างการดำเนินการสำรองข้อมูล กระบวนการต่อไปนี้จะเปิดใช้งาน:
 • การตรวจสอบ checksum หน้าถ้าฐานข้อมูลมีตัว PAGE_VERIFY การตั้งค่า CHECKSUM และหน้าฐานข้อมูลถูกเขียน โดยใช้การป้องกัน checksum ครั้งล่าสุด ซึ่งทำให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่สำรองไว้อยู่ในสถานะที่ดี
 • การสร้าง checksum ที่สำรองไว้เหนือกระแสข้อมูลสำรองที่จะถูกเขียนไปยังแฟ้มสำรองข้อมูล ในระหว่างการดำเนินการคืนค่า นี้ทำให้แน่ใจว่า สื่อการสำรองข้อมูลตัวเองไม่เสียหายในระหว่างการคัดลอกไฟล์หรือโอนย้าย

ถ้าการตรวจสอบ checksum หน้าล้มเหลวในระหว่างการดำเนินการสำรองข้อมูล SQL Server หยุดการสำรองข้อมูล และรายงานข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข่าวสารเกี่ยวกับ 3043 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
สำรองข้อมูล 'database_name' ตรวจพบข้อผิดพลาดบนเพจ (file_id:page_number) ในแฟ้ม 'database_file'
ข่าวสารเกี่ยวกับ 3013 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
ฐานข้อมูลสำเนาสำรองจะเลิกอย่างผิดปกติ

เมื่อคุณใช้ตัวเลือก NO_CHECKSUM ที่ชัดเจนในคำสั่งการสำรองข้อมูล ลักษณะการทำงานของ 3023 ค่าสถานะการสืบค้นกลับจะแทนที่ได้ การตรวจสอบว่า checksum จะช่วยปกป้องชุดการสำรองข้อมูล ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ค่าสถานะ HasBackupChecksums ในผลลัพธ์ของคำสั่ง HEADERONLY คืน
 • Has_backup_checksums คอลัมน์ในตารางระบบ backupset ในฐานข้อมูล msdb

ถ้าไม่ได้ทำการสำรองข้อมูล โดยใช้ตัวเลือก CHECKSUM การดำเนินการคืนค่าโดยอัตโนมัติให้ทำการตรวจสอบ และรายงานปัญหา โดยใช้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้แล้ว:
ข่าวสารเกี่ยวกับ 3183 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
คืนค่าตรวจพบข้อผิดพลาดบนเพจ (1:243) ในฐานข้อมูล "corruption_errors_test" เป็นอ่านจากชุดการสำรองข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ 3013 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
คืนค่าฐานข้อมูลถูกเลิกอย่างผิดปกติ
สามารถใช้ค่าสถานะติดตาม 3023 แบบไดนามิก โดยใช้คำสั่ง DBCC TRACEON หรือ 3023 ค่าสถานะการสืบค้นกลับที่สามารถใช้เป็นพารามิเตอร์เริ่มต้น

การใช้งานแบบไดนามิก

DBCC TRACEON(3023,-1)

สำรองข้อมูล DATABASE…

DBCC TRACEOFF(3023,-1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ DBCC TRACEON โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
TRACEON DBCC (Transact SQL server)

การใช้พารามิเตอร์เริ่มต้น

เพิ่มค่าสถานะการสืบค้นกลับเป็นพารามิเตอร์เริ่มต้น(SQL Server-T3023), แล้ว หยุด และเริ่มการทำงานการบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเริ่มต้น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการติดตาม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
ค่าสถานะการสืบค้นกลับ (Transact SQL server)

ข้อมูลนี้ใช้ SQL Server รุ่นต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • SQL Server 2005
 • SQL Server 2008
 • SQL Server2008 R2
 • SQL Server 2012
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูล โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

สำรองฐานข้อมูลงาน (การบำรุงรักษาแผน)

การปรับใช้การจัดส่งบันทึก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2656988 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbmt KB2656988 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2656988

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com