Usługa Udostępnianie połączenia internetowego wymaga dwóch kart sieciowych na komputerze-hoście

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 265728 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL265728
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Gdy usługa Udostępnianie połączenia internetowego (ICS, Internet Connection Sharing) jest zainstalowana na komputerze-hoście, do jej poprawnego działania wymagane są dwie karty sieciowe.

Więcej informacji

Aby sprawdzić, czy zainstalowane są dwie karty sieciowe, kliknij dwukrotnie ikonę Sieć w Panelu sterowania. W oknie dialogowym Właściwości: Sieć poszukaj informacji odpowiednich dla danego typu połączenia.

W przypadku komputerów korzystających ze standardowego połączenia modemowego używane są następujące karty:
  • TCP/IP (Udostępniany) - karta Dialup
  • TCP/IP (Macierzysty) - karta sieciowa
W przypadku komputerów korzystających z modemu kablowego lub pętli subskrybenta cyfrowego (DSL, Digital Subscriber Loop) używane są następujące karty:
  • TCP/IP (Udostępniany) - karta sieciowa 1
  • TCP/IP (Macierzysty) - karta sieciowa 2
UWAGA: Podłączenie modemu kablowego lub linii DSL bezpośrednio do koncentratora sieciowego może narazić sieć na problemy z zabezpieczeniami, jeśli włączone jest udostępnianie plików i drukarek.

W przypadku komputerów, dla których usługodawcą internetowym jest America Online (AOL), używane są następujące karty:
  • TCP/IP (Udostępniany) - karta AOL
  • TCP/IP (Macierzysty) - karta sieciowa
UWAGA: Usługa ICS może nie działać poprawnie z niektórymi połączeniami DSL, jeśli usługodawca internetowy używa karty Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), ponieważ usługa ICS może nie rozpoznawać tych kart wirtualnych.

Właściwości

Numer ID artykułu: 265728 - Ostatnia weryfikacja: 4 lutego 2014 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbhw kbinfo kbnetwork kbtool kbwinme win98se KB265728

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com