ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2012 โดยใช้ IPv6: "ไม่สามารถสร้างการเชื่อมได้เนื่องจากเครื่องเป้าหมายได้ปฏิเสธ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2658571 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Microsoft 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL คุณได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server วิเคราะห์บริการ (SSAS) โดยใช้ IPv6:
ไม่มีการเชื่อมต่อไม่สามารถทำได้เนื่องจากเครื่องเป้าหมายได้ปฏิเสธ [::n]:nnnnn (ระบบ)
หมายเหตุ ข้อผิดพลาดนี้ n จำนวนเต็ม

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บตัวอย่างที่มีชื่อของ SSAS ถูกกำหนดให้ใช้ IPv4 และ IPv6 เมื่อมีการติดตั้ง SQL Server 2012 การกำหนดค่าแล้ว เซิร์ฟเวอร์ได้ในภายหลังใหม่เพื่อใช้เฉพาะ IPv6

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. หยุดบริการ SQL Server Analysis Services
 2. เปิดแฟ้ม Msmdredir.ini ใน Notepad

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Msmdredir.ini มีอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\90\Shared\ASConfig
 3. ในการ อินสแตนซ์ ส่วน การตรวจสอบว่า ค่าของคุณสมบัติพอร์ตและคุณสมบัติ IPv6 แตกต่างกันสำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อ
 4. ลบคุณสมบัติ PortIPV6
 5. บันทึกแฟ้ม Msmdredir.ini แล้ว ออกจาก Notepad
 6. เริ่มบริการ SQL Server Analysis Services

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อ SSAS ตรวจพบว่า มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์การฟังทั้ง IPv4 และ IPv6, SSAS สร้างรายการที่สองในแฟ้ม MSmdredir.ini อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การฟังบนหนึ่งโพรโทคอล<Port>รายการใช้งาน</Port>

พิจารณาสถานการณ์สมมติที่เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บตัวอย่างที่มีชื่อของ SSAS ถูกกำหนดให้ใช้ IPv4 และ IPv6 เมื่อมีการติดตั้ง SQL Server 2012 และเซิร์ฟเวอร์ถูกเรียบร้อยแล้วให้ใช้เฉพาะ IPv6 ในภายหลัง ในสถานการณ์สมมตินี้ ไฟล์ Msmdredir.ini อาจประกอบด้วยรายการเก่าที่ไม่ได้ชี้ไปที่พอร์ SSAS ที่มีชื่ออินสแตนซ์กำลังฟัง

เมื่อมีเริ่มบริการ SQL Server Analysis Services บริการตรวจพบโพรโทคอลที่ได้ใช้ และปรับปรุงแฟ้ม Msmdredir.ini ถ้ามีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การใช้ทั้ง IPv4 และ IPv6 มีสองรายการในแฟ้ม Msmdredir.ini อย่างไรก็ตาม ถ้าบริการ SQL Server Analysis Services ตรวจพบว่า กำลังถูกใช้โพรโทคอลหนึ่ง คุณสมบัติพอร์ตเท่านั้นมีการปรับปรุง ดังนั้น PortIPv6 คุณสมบัติอาจประกอบด้วยข้อมูลที่เก่าแล้ว

เมื่อบริการ SQL อ่านข้อมูลเก่า นั้นอาจร้องขอการเปลี่ยนเส้นทางกับอินสแตนซ์ที่มีชื่อ และทำให้เกิดความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ เมื่อมีลบข้อมูลเก่าที่มีอยู่ในคุณสมบัติ PortIPv6 โปรแกรมจะใช้ข้อมูลในคุณสมบัติของพอร์ต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2658571 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
Keywords: 
kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2658571 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2658571

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com