Information om Outlook Configuration Analyzer Tool

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2659007
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Obs!: Outlook Configuration Analyzer Tool har ersatts av Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT). Använd länken nedan finns information och hämta information om verktyget OffCAT.

2812744 Information i office Configuration Analyzer Tool (OffCAT)
http://support.microsoft.com/kb/2812744/en-us


Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool (OCAT) är ett program som ger en detaljerad rapport över din aktuella Outlook-profil. Den här rapporten innehåller många parametrar om din profil och markerar alla kända problem som påträffats i din profil. För alla problem som nämns i rapporten finns en länk till en artikel i Microsoft Knowledge Base (KB) som beskriver en möjlig lösning på problemet. Om du är en professionell Help Desk kan spara du också rapporten till filen så att rapporten kan visas i Outlook Configuration Analyzer Tool på en annan klient där verktyget är installerat.Använd följande bokmärken för att hoppa till det aktuella avsnittet.Hur du startar OCAT och generera en rapport

Felsökning av problem med uppdatering OCAT

Aktuella vanliga problem/frågor (FAQ)

Så här avinstallerar du OCAT

Skicka feedback

Mer Information

Installation

Använder du följande länk för att hämta och installera Outlook Configuration Analyzer Tool:

Verktyget OCAT har ersatts med verktyget OffCAT. På följande länk i stället leder till hämtningssidan för OffCAT. Nedanstående är som underhålls på referens OCAT.

Hämta OffCAT

Innan du installerar Outlook Configuration Analyzer Tool, loggar du in på datorn som medlem i den lokala gruppen Administratörer. Om du försöker installera OCAT som en icke-administrativa användare visas följande felmeddelande under installationen av OCAT.

Dölj bildenVisa bilden
2679074


Även kontrollera att datorn uppfyller följande systemkrav.

Systemkrav


Operativsystem som stöds:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows XP Service Pack 3
Den här hämtningsbara filen fungerar med följande Office-program:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003 (offline genomsökningar)

Följande krävs också (åtminstone):

 • .NET programmability Support
Om du inte har installerat som en del av din Office-installation .NET ProgrammabilitySupport funktionen visas följande felmeddelande när du startar en sökning:

Outlook .net Programmability Support är inte installerat. Installera det (program och funktion i Windows Vista eller Windows 7, Lägg till/ta bort program i Windows XP) eller köra en offlineavsökning.

Det här felet visas i följande bild.

Dölj bildenVisa bilden
2774284
Använd följande steg att lägga till .NET Programmability Support -funktionen i Office-installationen.

Windows7 och Windows Vista

 1. Avsluta Outlook.
 2. Klicka på Startoch klicka sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på programPå Kontrollpanelen.
 4. Klicka på Programs och funktioner.
 5. Markera Microsoft Office-produkt i listan över installerade program och sedan på Ändra.
 6. När du uppmanas välja Lägg till eller ta bort funktioner och klicka sedan på Fortsätt.
 7. Expandera noden i funktionsträdet Installationsalternativ för Microsoft Outlook.
 8. Klicka på ikonen bredvid .NET Programmability Support och välj sedan Kör från datorn.

  Den här inställningen visas i följande bild.

  Dölj bildenVisa bilden
  2679095

 9. Klicka på Fortsätt.
 10. Klicka på Stäng när installationen uppdateringen har slutförts.

Windows XP

 1. Peka på InställningarStart -menyn och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Markera Microsoft Office-produkt i listan över installerade program och klicka sedan på Ändra.
 4. När du uppmanas välja Lägg till eller ta bort funktioner och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Expandera noden i funktionsträdet Installationsalternativ för Microsoft Outlook.
 6. Klicka på ikonen bredvid .NET Programmability Support och välj sedan Kör från datorn.

  Den här inställningen visas i följande bild.

  Dölj bildenVisa bilden
  2679096

 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Klicka på Stäng när installationen uppdateringen har slutförts.

 • Microsoft.NET Framework 2.0
Obs! Installationsprogrammet för Outlook Configuration Analyzer Tool uppmanas du att installera .NET Framework 2.0 om den inte redan är installerad.

Dölj bildenVisa bilden
2659507


I det här fallet går du till hämtning för.NET Framework 3.5 Service Pack 1 i länken som du installerar.NET Framework. Detta ersätter.NET Framework 2.0. Du kan installera Outlook Configuration Analyzer Tool när systemkrav för.NET Framework är uppfyllda.

Överst på sidan

Hur du startar OCAT


Om du vill starta Outlook Configuration Analyzer Tool klickar du på ikonen Microsoft OCAT på den Start -menyn. Om du inte ser ikonen Microsoft OCAT på den Start Leta efter den under menyn Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool på den Alla program -menyn.

Dölj bildenVisa bilden
2781137


Hur du genererar en rapport med hjälp av OCAT


När OCAT har startat klickar du på Starta en sökning i den vänstra panelen för att generera en rapport över din Outlook-profil.

Dölj bildenVisa bilden
2778010


Om Outlook inte körs när du startar en sökning visas följande meddelande i OCAT.

Dölj bildenVisa bilden
2778011


Kontrollera att Outlook körs när du startar en sökning för den mest kompletta OCAT skanna rapporten.

Du kan ändå utföra en enkel sökning i situationer som du inte har Outlook kör tillräckligt lång för att starta en sökning. Genom att markera Offline Scan i den Aktivitet nedrullningsbara listan och klicka sedan på Starta skanning.

Dölj bildenVisa bilden
2778012


Även om OCAT körs på en dator med Outlook 2003 är installerat, visas ett meddelande endast offline sökningar kan utföras.

Dölj bildenVisa bilden
2778013Även om en offlineavsökning inte innehåller så många detaljer i profil som en onlineavsökning en offlineavsökning fortfarande att ge tillräcklig information för att hjälpa dig att lösa eventuella problem du upplever med Outlook.

För en onlineavsökning visas kanske följande meddelande för att ge OCAT tillgång till information som lagras i Outlook. Välj om du vill ge denna åtkomst Tillåt åtkomst för, ange 1 minut, och klicka sedan på Tillåt.

Dölj bildenVisa bilden
2659517


Obs! Det här meddelandet kan inte ta fokus automatiskt. Klicka på Outlook-ikonen i Aktivitetsfältet om du vill visa det här meddelandet.

Dölj bildenVisa bilden
2778033


När sökningen är klar klickar du på Visa en rapport av den här konfigurationen sökning Visa rapporten som genereras av OCAT.

Dölj bildenVisa bilden
2778034


Överst på sidanFelsökning av problem med uppdatering OCAT

Om du har problem med automatisk regel uppdatering funktioner i OCAT, använder du följande manuellt "Uppdatera" regler-konfigurationsfil som används av identifieringslogiken i OCAT.
 1. Bläddra till följande plats på Internet.

  http://www.microsoft.com/Office/ocat/2.5/en/ocat.config.XML

 2. Klicka på Spara somArkiv -menyn i webbläsaren.
 3. Spara filen på hårddisken som OCAT.config.xml.
 4. Öppna filen OCAT.config.xml i en textredigerare som anteckningar.
 5. Kontrollera vilken version av filen med värdet för parametern ConfigVersion . Följande är ett exempelvärde:

  ConfigVersion = "2.0.1209.10"
 6. Kontrollera vilken version av filen OCAT.config.xml som du har för närvarande används med OCAT.
  1. Öppna följande mapp:

   %AppData%\Microsoft\OCAT\En
  2. Med hjälp av en textredigerare som anteckningar, öppna filen OCAT.config.xml .
  3. Kontrollera vilken version av filen med värdet för parametern ConfigVersion . Följande är ett exempelvärde:

   ConfigVersion = "2.0.0.4"
 7. Jämföra versionsnummer som hittades i steg 5 och 6.3.

  Anmärkning: I ovanstående exempel version 2.0.1209.10 är högre än version 2.0.0.4.
 8. Om versionsnumret i steg 5 är högre än versionsnumret steg i 6.3, med följande steg för att uppdatera regelfilen används av OCAT. Om versionsnumren är identiska, sedan stoppa här som du inte behöver uppdatera regel konfigurationsfilen just nu.
  1. Avsluta OCAT om du kör.
  2. Byt namn på filen OCAT.config.xml i mappen %appdata%\Microsoft\OCAT\En . Vi föreslår att du bara lägga till versionsnumret till filnamnet. Filen innehåller version från steg 6.3, skulle döpas till:

   OCAT.config.xml.2.0.0.4
  3. Kopiera filen OCAT.config.xml är sparade i steg 3 till mappen %appdata%\Microsoft\OCAT\En .
  4. Starta OCAT.
  5. Klicka på länken om du vill bekräfta att du använder en uppdaterad version av konfigurationsfilen för regeln Om OCAT i den vänstra panelen.

   Dölj bildenVisa bilden
   2781138

Överst på sidan


Aktuella vanliga problem/frågor (FAQ)

Det här avsnittet kommer att uppdateras med jämna mellanrum allteftersom nya problem upptäcks. Kontrollera tillbaka här regelbundet om det finns nya objekt.
Överst på sidan

 • OCAT fungerar tillsammans med Outlook 2003?

  Ja, OCAT version 2 (och senare) fungerar med Outlook 2003, men bara för Offline -sökningar.

 • Kan vara OCAT skript för att köras på en klient där OCAT inte är installerat?

  Ja. OCAT version 2 (och senare) innehåller en kommandoradsversion manus kan användas.
 • Det finns några av de nya funktionerna i OCAT version 2?
  • Automatisk hämtning av nya regler för dubblettidentifiering
  • Automatisk hämtning av uppdaterade installationsfiler för OCAT
  • Användning av verktyget CalCheck för att söka igenom din kalender för kända problem
  • Tillsats av många nya regler för dubblettidentifiering
  • Kommandoradsversionen av OCAT
  • Nya moderna användargränssnittet (färger, teckensnitt och ikoner)
  • Komprimerbara vänster
  • Förbättrat stöd för att köra Office 2013 Klicka-och-kör och tidigare versioner av Outlook på samma dator
  • Möjligheten att läsa rapporter som genereras av OCAT som använder olika versioner av XML-konfigurationsfil
  • Den sista mappen som används för att importera eller exportera en rapport beständighet
  • Förbättrad sökfunktion
  • Sidan Välkommen till länk till artikeln på den översta Outlook problem i Office 365

 • Rapport OCAT matchar inte ursprungliga när du visar en rapport som är importerade från en annan dator

  Om du visar en rapport för OCAT som ursprungligen skapades i OCAT som körs på en annan dator, kan rapporten se annorlunda ut på din dator. Detta inträffar när konfigurationen filversionen på källdatorn inte matchar konfigurationen filversionen på datorn.

  Använd följande steg för att identiteten version av konfigurationsfilen som installerades på källdatorn när rapporten skapades.
  1. Öppna XML-fil som har exporterats från en källdator med en textredigerare som anteckningar.
  2. Granska raden längst upp i filen som innehåller Kör konfigurationsnamn = "Master OCAT Configuration File" . I följande exempel anger konfigurationsfilen version 2.0.0.2 när rapporten skapades.

   <Run configname="OCAT Master Configuration File" configversion="2.0.0.2"></Run>
  Gör följande för att identifiera vilken version av konfigurationsfilen på datorn.
  1. Starta OCAT.
  2. Klicka på Om OCATi den vänstra panelen.
  3. Notera värdet för Konfiguration av filversion. Följande bild visar version 2.0.1211.5.

   Dölj bildenVisa bilden
   2781139

  I en situation där filversioner konfiguration inte stämmer, gör du följande om du vill visa rapporten:
  1. Klicka på Välj en sökning för att visai den vänstra panelen.
  2. Importera sökningen från den andra datorn.
  3. När genomsökningen har importerats, trycker du på CTRL på tangentbordet medan du klickar på Visa en rapport om den här sökningen.


  Du kan också uppdatera OCAT på datorn med det lägre versionsnumret. Om du uppdaterar OCAT på källdatorn du generera en ny rapport från datorn och sedan exportera den en gång till analyseras på den andra datorn.

Så här avinstallerar du OCAT

Windows 8

 1. Börja skriva "control" på Start -skärmen och välj sedan Kontrollpanelen i sökresultaten.
 2. Välj Avinstallera ett programi Kontrollpanelen under program.
 3. I listan över installerade program väljer du Configuration Analyzer Tool för Microsoft Outlookoch klicka sedan på Avinstallera.
 4. Klicka på Ja om du vill ta bort programmet.

Windows 7 och Windows Vista

 1. Klicka på Start, och klicka sedan på På Kontrollpanelen.
 2. I Kontrollpanelen under Program, markera Avinstallera ett program.
 3. Välj i listan över installerade program Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool, och klicka sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort programmet.

Windows XP

 1. På den Start -menyn. Inställningar, och klicka sedan på På Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Välj i listan över installerade program Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool, och klicka sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort programmet.
Överst på sidan


Mer informationÖverst på sidan

Egenskaper

Artikel-id: 2659007 - Senaste granskning: den 12 mars 2013 - Revision: 7.0
Nyckelord: 
kbgraphxlink kbmt KB2659007 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2659007

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com