Błąd 0x8004010F przy próbie wysłania lub odebrania wiadomości e-mail w programie Outlook 2010 lub Outlook 2013

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Przyczyną tego problemu jest uszkodzony profil programu Outlook. Można spróbować go rozwiązać, tworząc nowy profil.

Symptomy

Podczas próby wysłania lub odebrania wiadomości e-mail w programie Outlook 2010 może zostać zwrócony jeden z następujących komunikatów o błędach:

0x8004010F: Nie można uzyskać dostępu do pliku danych programu Outlook.

lub

0x8004010F: Operacja nie powiodła się. Nie można odnaleźć obiektu.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem z błędem 0x8004010F, należy zidentyfikować bieżącą lokalizację domyślnego pliku danych programu Outlook i utworzyć nowy profil programu Outlook. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Odszukanie domyślnego pliku danych programu Outlook

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Poczta.
 3. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pokaż profile.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Pokaż profile
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 4. Wybierz swój bieżący profil programu Outlook i kliknij przycisk Właściwości.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Właściwości
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 5. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pliki danych.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Pliki danych
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 6. W oknie dialogowym Ustawienia kont wybierz kartę Pliki danych i zanotuj nazwę oraz lokalizację domyślnego pliku danych swojego profilu (domyślny plik danych jest oznaczony znacznikiem wyboru).
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: karta Pliki danych
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 7. Kliknij przycisk Zamknij.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Krok 2. Utworzenie nowego profilu programu Outlook

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Klip wideo: jak utworzyć nowy profil programu Outlook (w języku angielskim)


Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
uuid=7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Metoda 1. Utworzenie konta e-mail IMAP lub POP3 za pomocą automatycznej konfiguracji konta

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
WAŻNE Jeśli używany serwer obsługuje zarówno protokół IMAP, jak i POP3, automatyczna konfiguracja konta domyślnie tworzy konto IMAP. Aby utworzyć konto POP3, trzeba przeprowadzić procedurę ręcznie. Jeśli jednak używany serwer obsługuje TYLKO protokół POP3, automatyczna konfiguracja konta tworzy konto POP3.
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pokaż profile.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Pokaż profile
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 3. W oknie dialogowym Poczta na karcie Ogólne kliknij przycisk Dodaj.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Dodaj
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 4. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę nowego profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta wpisz informacje o koncie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Dodawanie nowego konta
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 6. Po pomyślnym skonfigurowaniu konta kliknij przycisk Zakończ.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Metoda 2. Ręczne utworzenie konta e-mail IMAP lub POP3

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pokaż profile.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Pokaż profile
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 3. W oknie dialogowym Poczta na karcie Ogólne kliknij przycisk Dodaj.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Dodaj
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 4. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę nowego profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera...
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 6. W oknie dialogowym Wybieranie usługi wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Internetowa poczta e-mail
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 7. W oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail wpisz szczegóły dotyczące konta.
 8. Kliknij pozycję Testuj ustawienia konta, aby przetestować konto.
  Uwaga W razie braku pewności co do szczegółów dotyczących konta należy skontaktować się z usługodawcą internetowym.

 9. Wybierz pozycję Istniejący plik danych programu Outlook i kliknij przycisk Przeglądaj.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zobacz obraz: Istniejący plik danych programu Outlook
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 10. W oknie dialogowym Otwieranie pliku danych programu Outlook przejdź do odszukanego wcześniej pliku danych programu Outlook i zaznacz go. Kliknij przycisk OK.
 11. Kliknij przycisk Dalej.
 12. W oknie dialogowym Testowanie ustawień konta kliknij przycisk Zamknij.
 13. Kliknij przycisk Zakończ.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Krok 3. Skonfigurowanie nowego profilu programu Outlook jako profilu domyślnego

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Aby ustawić nowy profil programu Outlook jako profil domyślny, wykonaj następujące czynności:
 1. W oknie dialogowym Poczta na karcie Ogólne wybierz pozycję Zawsze używaj tego profilu.
 2. Kliknij listę rozwijaną Zawsze używaj tego profilu, a następnie wybierz nowy profil.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Poczta.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Aby uzyskać więcej informacji

UWAGA Jeśli masz kilka niedomyślnych plików pst, które chcesz uwzględnić w profilu programu Outlook, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Outlook.
 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.
 3. Wybierz pozycję Otwórz plik danych programu Outlook.
 4. Przejdź do folderu, w którym znajduje się inny plik pst, zaznacz go i kliknij przycisk OK.
Nowo dodany plik pst pojawi się w okienku nawigacji.

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 2659085
Ostatnia recenzja: 24 czerwca 2014
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.