ข้อผิดพลาด 0x8004010F ใน Outlook 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2659085 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะส่งหรือรับอีเมลใน Outlook 2010 คุณอาจจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้:

0x8004010F: ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูล Outlook

หรือ

0x8004010F: การดำเนินการล้มเหลว ไม่พบวัตถุ

สาเหตุ

ข้อผิดพลาด 0x8004010F จะสามารถเกิดขึ้นได้หากมีการกำหนดค่าโพรไฟล์ Outlook 2010 อย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด 0x8004010F ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของแฟ้มข้อมูล Outlook เริ่มต้นของคุณ แล้วสร้างโพรไฟล์ Outlook ใหม่ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 1 - ค้นหาแฟ้มข้อมูล Outlook ที่เป็นค่าเริ่มต้น

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่ม
  แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ในแผงควบคุม คลิก จดหมาย
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย - Outlook คลิก แสดงโพรไฟล์
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815088


 4. เลือกโพรไฟล์ Outlook ปัจจุบันของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815089


 5. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย - Outlook คลิก แฟ้มข้อมูล
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815090


 6. เลือกแท็บ แฟ้มข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วบันทึกชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มข้อมูลค่าเริ่มต้นของโพรไฟล์ของคุณ (เครื่องหมายถูกจะแสดงแฟ้มข้อมูลค่าเริ่มต้น)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815092


 7. คลิก ปิด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ขั้นตอนที่ 2 - สร้างโพรไฟล์ Outlook ใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตอนนี้คุณทราบชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มข้อมูลค่าเริ่มต้นสำหรับโพรไฟล์ของคุณแล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีเหล่านี้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นเพื่อสร้างโพรไฟล์ Outlook ใหม่:

วิดีโอ: วิธีการเชื่อมต่อ Outlook กับบัญชีอีเมลส่วนตัวของคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318 VideoUrl=http://aka.ms/x4bb4c
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2

วิธีที่ 1: ใช้การตั้งค่าบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชีอีเมล IMAP หรือ POP3

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สิ่งสำคัญ ถ้าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณสนับสนุนทั้ง IMAP และ POP3 การตั้งค่าบัญชีโดยอัตโนมัติจะสร้างบัญชี IMAP ตามค่าเริ่มต้น คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเองเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ POP3 อย่างไรก็ตาม ถ้าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณสนับสนุนเฉพาะ POP3 การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติจะสร้างบัญชีผู้ใช้ POP3
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่ม
  แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย - Outlook คลิก แสดงโพรไฟล์
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815093


 3. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบ จดหมาย คลิก เพิ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815094


 4. ในกล่องโต้ตอบ โพรไฟล์ใหม่ พิมพ์ชื่อโพรไฟล์ใหม่ แล้วคลิก ตกลง
 5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีใหม่ พิมพ์ข้อมูลบัญชีอีเมลของคุณ แล้วคลิก ถัดไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815095


 6. หลังจากกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเรียบร้อยแล้ว คลิก เสร็จสิ้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: สร้างบัญชีอีเมล IMAP หรือ POP3 ด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่ม
  แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย - Outlook คลิก แสดงโพรไฟล์
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815096


 3. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบ จดหมาย คลิก เพิ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815097


 4. ในกล่องโต้ตอบ โพรไฟล์ใหม่ พิมพ์ชื่อโพรไฟล์ใหม่ แล้วคลิก ตกลง
 5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีใหม่ เลือก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วคลิก ถัดไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815098


 6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกบริการ เลือก อินเทอร์เน็ตอีเมล แล้วเลือก ถัดไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815099


 7. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล พิมพ์รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 8. คลิก ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ เพื่อทดสอบบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  หมายเหตุ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณถ้าคุณไม่แน่ใจในรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง

 9. เลือก แฟ้มข้อมูล Outlook ที่มีอยู่ แล้วคลิก เรียกดู
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815100


 10. ในกล่องโต้ตอบ เปิดแฟ้มข้อมูล Outlook เรียกดูและเลือกแฟ้มข้อมูล Outlook ที่คุณค้นหาไว้ก่อนหน้านี้ คลิก ตกลง
 11. คลิก ถัดไป
 12. ในกล่องโต้ตอบ ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คลิก ปิด
 13. คลิก เสร็จสิ้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนที่ 3 - กำหนดค่าโพรไฟล์ Outlook ใหม่เป็นโพรไฟล์เริ่มต้น

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณต้องการตั้งค่าโพรไฟล์ Outlook ใหม่เป็นโพรไฟล์เริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบ จดหมาย เลือก ใช้โพรไฟล์นี้เสมอ
 2. คลิกที่กล่องแบบหล่นลงภายใต้ ใช้โพรไฟล์นี้เสมอ แล้วเลือกโพรไฟล์ใหม่
 3. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ จดหมาย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีแฟ้ม .pst ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นอยู่หลายแฟ้ม และจำเป็นต้องรวมแฟ้มเหล่านี้ไว้ในโพรไฟล์ Outlook ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Outlook 2010
 2. บนแท็บ แฟ้ม คลิก เปิด
 3. เลือก เปิดแฟ้มข้อมูล Outlook
 4. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม .pst อื่น เลือกแฟ้ม แล้วคลิก ตกลง
แฟ้ม .pst ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2659085 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbvideocontent kbcip KB2659085

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com